Wzory z fizyki 1-3

 0    41 flashcards    ola9808
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ciężar ciała
start learning
Fg = m*g
Gęstość substancji
start learning
(ro) = m/v
Ciśnienie
start learning
P = Fn/S
Ciśnienie hydrostatyczne
start learning
Ph = (ro)*g*h
Wartość siły wyporu
start learning
Fw = (ro)c*Vc*gSzybko
Szybkość w ruchu jednostajnym
start learning
v = s/t
Prędkość
start learning
v = x/t
Prędkość średnia
start learning
Vśr = Scał / Tcał
Prędkość chwilowa.
start learning
Vch = s/t
Wartość wektora przyspieszenia
start learning
a = v/t
Wartość prędkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym
start learning
v = a*t
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
start learning
s = (a*t^)/2
II zasada dynamiki
start learning
a = F/m
Praca mechaniczna
start learning
w = F*s
Moc
start learning
P = W/t
Energia potencjalna
start learning
Ep = m*g*h
Energia kinetyczna
start learning
Ek = (m*v^)/2
I zasada termodynamiki
start learning
Ew = W + Q
Ciepło właściwe
start learning
c = Q/ (m*T)
Ciepło potrzebne do ogrzania substancji
start learning
Q = c*m*T
Ciepło topnienia
start learning
Ct = Q/m
Ciepło krzepnięcia
start learning
Ck = Q/m
Ciepło parowania
start learning
Cp = Q/m
Ciepło skraplania
start learning
c = Q/m
Częstotliwość
start learning
f = n/t f = 1/T
Okres
start learning
T = 1/fPrędkość
Prędkość rozchodzenia sie fali
start learning
v= lamda / T v = lambda *f
Prawo Coulomba
start learning
F = k* (q1*q2)/r2
Natężenie prądu elektrycznego
start learning
I = q/t
Opór elektryczny
start learning
R = U/I
Prawo Ohma
start learning
I = U/R
Rezystancja
start learning
R = ((ro) *1) /S
Moc prądu elektrycznego
start learning
P = U*I
Praca prądu elektrycznego
start learning
W = U*I*t
Napięcie elektryczne
start learning
U = W/ (I*t)
Energia prądu elektrycznego
start learning
E = U*q
Połączenie szeregowe odbiorników
start learning
R= R1+R2+R3+...
Połączenie równoległe odbiorników
start learning
1/R= 1/R1 + 1/R2 + ...
Prędkość światła w próżni
start learning
c = 300 000 km/s
zwierciadło kuliste
start learning
f = r/2
Powiększenie obrazu
start learning
p = h2/h1 p=y/x

You must sign in to write a comment