WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁU

 0    34 flashcards    mojefiszki5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kiedy występuje ściskanie mimośrodowe?
start learning
Mimośrodowe rozciąganie lub ściskanie to obciążenie przyłożone do ścianek czołowych pręta które na końcach redukuje się do siły równoległej do osi pręta
Metody rozwiązywania zadań statycznie niewyznaczalnych
start learning
metoda sił, przemieszczeń, superpozycji, 3 momentów, menabrei
Co opisuje i jak się wyznacza moduł Younga?
start learning
Opisuje opór jaki stawia materiał wydłużeniu sprężystemu. E= σ/ε Określa sprężystość materiału
Co to momenty bezwładności przekrojów płaskich i po co się je wyznacza?
start learning
To miara rozkładu powierzchni punktu lub osi. Cechy geometryczne które decydują o wytrzymałości konstrukcji
Kąt odkształcenia postaciowego
start learning
Granica ilorazu różnicy kąta pomiędzy 2 dowolnie wybranymi odcinkami w celu nieobciążonym i obciązonym gdy dla tych odcinków zmierzają do zera
Kiedy występuje zginanie ukośne?
start learning
Gdy płaszczyzna obciążenia nie jest płaszczyzną głównych środkowych osi bezwładności
Jakie znasz metody rozwiązywania belek statycznie niewyznaczalnych?
start learning
Metoda sił, przemieszczeń, 3 momentów
Co to naprężenie?
start learning
iloraz siły będącej reakcją na obciążenia zewnętrze i powierzchni na której ta siła zadziała σ= F/s
Co opisuje współczynnik Poissona?
start learning
stosunek odkształcenia poprzecznego do podłużnego przy osiowym stanie naprężenia
Co to jest moduł Kirchoffa?
start learning
moduł sprężystości poprzecznej. współczynnik uzależniający odkształcenie materiału od napięcia jakie w nim występuje
Jakie naprężenia można odczytać z próby rozciągania? A) wytrzymałość na rozciąganie
start learning
odpowiada największej sile rozciągającej. jest podstawową wartością opisującą własność metali Rm=Fm/So
Jakie naprężenia można odczytać z próby rozciągania? B) granica zerwania
start learning
występuje w chwili zerwania. naprężenie umowne odniesione do przekroju początkowego Rz=Fz/So
Jakie naprężenia można odczytać z próby rozciągania? C) umowna granica plastyczności
start learning
naprężenie umowne wyrażające określoną wartość odkształcenia trwalego np 0.2% oznaczone jako Rp0.2
Jakie naprężenia można odczytac z próby rozciągania? D) granica plastyczności górna
start learning
odpowiada największej sile rozciągającej po której następuje spadek ReH=FeH/So
Jakie naprężenia można odczytac z próby rozciągania? D) granica plastyczności dolna
start learning
wynika z najniższego obciążenia przy nieustalonym przebiegu. ReL=FeL/So
jakie własności materiału można odczytać z próby rozciągania?
start learning
własności plastyczne (granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie), własności wytrzymałościowe (wydłużenie, przewężenie)
naprężenie normalne
start learning
składowa normalna naprężenia całkowitego prostopadła do płaszczyzny przekroju poprzecznego
dlaczego przeprowadza się statyczną próbę rozciągania?
start learning
przeprowadza się aby poznać własności wytrzymałosciowe i plastyczne danego materiału
Omówić statyczną próbę rozciągania materiału ciągliwego
start learning
Osiowe rozciągowe w uchwytach zrywarki. Jedna ze szczęk porusza się ze stałą prędkością. Odczytuje się z niej zależność przyrostu długości do siły rozciągającej
Kiedy można przyjąć że naprężenie styczne rozkłada się równomiernie na przekroju i obliczyć je jako stosunek siły poprzecznej do pola powierzchni
start learning
kiedy przekrój poprzeczny jest zwarty bez skokowych zmian pola
Czym są zagadnienia statyczne wyznaczalne?
start learning
układy w których można wyliczyć reakcje podporowe przy użyciu 3 równań równowagi
Czym są zagadnienia statyczne niewyznaczalne?
start learning
liczba niewiadomych reakcji podporowych jest większa niż liczba równań równowagi
Co to naprężenie zredukowane?
start learning
naprężenie zastępcze wyznaczone na podstawie hipotez. Zastępuje działanie wszystkich naprężeń składowych w obciążonym ciele
jakie są założenia teorii skręcania prętów o przekrojach okrągłych?
start learning
pręt w przekrojach końcowych odcinany jest poza siłą, po skręcaniu przekroje poprzeczne pozostają płaskie, promienie w przekrojach poprzecznych pozostają liniami prostymi
jaki jest związek między wydłużeniem a siłą osiową w zakresie sprężystym?
start learning
stosunek wydłużenia i siły osiowej nie jest liniowy. Osiowy jest od 0 do granicy proporcjonalności potem odbiega od liniowości
naprężenia styczne
start learning
składowa styczna naprężenia całkowitego leżąca na plaszczyźnie przekroju poprzecznego
Jakie główne różnice między materiałami ciągliwymi a kruchymi uwydaczniają się podczas ściskania i rozciągania?
start learning
podczas rozciągania lub ściskania nie występuje wydłużenie/skrócenie lub jest niewielkie
Co to jest oś obojętna?
start learning
zbiór punktów w których naprężenia główne i odkształcenia wynoszą 0. Oś zajmuje 1 z 3 położeń: przecina przekrój, jest do niego styczna lub leży poza przekrojem
jakie naprężenia przyjmuje sie jako dopuszczalne w warunkach wytrzymałościowych?
start learning
naprężenie dopuszczalne to obciążenie które jest w materiale bez naruszenia warunku wytrzymalości i sztywności
po co wprowadza się współczynnik bezpieczeństwa?
start learning
wprowadza się go ponieważ ciężko jest określić wszystkie możliwe obciążenia, elementy się zużywają itp
jak się definiuje i wyznacza kąty obrotów przekrojów belek zginanych?
start learning
kąt obrotu przekroju jest równy kątowi ugięcia belki w tym przekroju a ten całką równania y"=-M/El
Co to rdzeń przekroju?
start learning
podobszar przekroju w którym przyłożona siła normalna powoduje w całym przekroju naprężenia jednakowego znaku (+ lub -)
Twierdzenie steinera
start learning
moment bezwładności względem osi równa się momentowi bezwładności bryły względem osi zawierającej środek masy bryły i równoległej do tej osi. I=Io+md2
jakie parametry definiują materiały sprężyste?
start learning
wysoka granica sprężystości tak aby przy położeniu dużej siły i odciążeniu ciało wróciło do początkowego wymiaru

You must sign in to write a comment