Wyrażenia powiązane ze zdrowiem - matura z angielskiego

 0    20 flashcards    support
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chwiejność emocjonalna
On cierpi na chwiejność emocjonalną.
start learning
emotional instability
He suffers from emotional instability.
choroba dziedziczna
Jak można zapobiec rozwojowi choroby dziedzicznej?
start learning
a hereditary disease
How can a development of hereditary disease be prevented?
zapalenie oskrzeli
Czy zapalenie oskrzeli jest zaraźliwe? W jaki sposób się rozprzestrzenia?
start learning
bronchitis
Is bronchitis contagious? How does it spread?
zwichnięty
Jeżeli masz zwichnięty palec, najczęściej oznacza to, że jest on wykrzywiony i spuchnięty.
start learning
dislocated
If you have a dislocated finger, it usually means that your finger is crooked and swollen.
skręcić
Johnny skręcił kostkę, grając w koszykówkę podczas lekcji WF-u.
start learning
to sprain
Johnny sprained his ankle while playing basketball during his PE classes.
nadwyrężyć
Możliwą przyczyną nadwyrężonych mięśni jest brak rozgrzewki przed ćwiczeniami fizycznymi.
start learning
to strain
A possible cause of strained muscles is not warming up before physical exercises.
drżeć
Spójrz na tego biednego kociaka! Cały się trzęsie.
start learning
to shiver
Just look at the poor kitten! It's shivering all over.
swędzieć
Jeśli swędzi mnie skóra, jak mogę to załagodzić? Czy drapanie się to dobry pomysł?
start learning
to itch
If my skin itches, how can I alleviate it? Is scratching a good idea?
odzyskać zdrowie
Po latach walki z rakiem płuc, udało jej się odzyskać zdrowie.
start learning
to regain health
After years of struggling with lung cancer, she managed to regain health.
łagodzić
Jakie środki przeciwbólowe należy zażyć, aby załagodzić ból?
start learning
to alleviate
Which painkillers should be taken in order to alleviate pain?
przedawkować
Przedawkował penicylinę i prawie umarł.
start learning
to overdose
He overdosed on penicillin and almost died.
szpital położniczy
Jako że zbliżał się czas porodu, została przyjęta do szpitala położniczego.
start learning
a maternity hospital
As the time of her delivery drew near, she was admitted to a maternity hospital.
wypisać
W ciągu trzech dni zostanie wypisany ze szpitala.
start learning
to discharge
He will be discharged from hospital within three days.
ubezpieczenie medyczne
Lepiej kup ubezpieczenie medyczne, jako że nie wiesz, co może się wydarzyć.
start learning
medical insurance
You'd better buy medical insurance as it's unknown what may happen.
próbka krwi
Do obowiązków pielęgniarki należy pobieranie próbek krwi.
start learning
a blood sample
Duties of a nurse include taking blood samples.
recepta
Doktor zdecydował się przepisać mi receptę.
start learning
a prescription
The doctor decided to write me a prescription.
plomba
Masz małą dziurę, ale muszę założyć plombę.
start learning
a filling
You have a small cavity but I have to place a filling.
staw
Nadwaga może powodować ból stawów.
start learning
a joint
Excess weight may cause joint pain.
rana
Krew ciekła z jego rany.
start learning
a sore
The blood was trickling from his sore.
badanie kontrolne
Dwa razy do roku mam kontrolne badania dentystyczne.
start learning
a checkup
Twice a year, I have a dental checkup.

You must sign in to write a comment