Wyrażenia powiązane z pracą - matura z angielskiego

 0    20 flashcards    support
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aplikować o coś
Jako że nie miałem innych możliwości, zaaplikowałem na to stanowisko.
start learning
to apply for something
As I didn't have other possibilities, I applied for that post.
zakres obowiązków
też: opis stanowiska
W tym pliku znajdziesz zakres obowiązków - przeczytaj go dokładnie.
start learning
a job description
In this file, you'll find a job description - please read it carefully.
zgłosić chorobę w pracy
Lepiej zgłoś chorobę w pracy, jeśli nie chcesz mieć kłopotów.
start learning
to call in sick
You'd better call in sick, if you don't want to be in trouble.
urlop bezpłatny
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zapytała, kiedy przysługuje jej urlop bezpłatny.
start learning
unpaid leave
During her job interview, she enquired when she was entitled to take unpaid leave.
wziąć dzień wolnego
Byłem wykończony, więc poprosiłem szefa, żeby pozwolił mi wziąć dzień wolny.
start learning
to take a day off
I was exhausted so I asked my boss to let me take a day off.
dodatkowe korzyści
Jaki rodzaj dodatkowych korzyści zapewnia Państwa firma?
start learning
fringe benefits
What kind of fringe benefits does your company provide?
praca od "dziewiątej do piątej", w stałych godzinach
Praca od "dziewiątej do piątej" jest bardzo nieciekawa.
start learning
a nine-to-five job
A nine-to-five job is very mundane.
robić nadgodziny
Jako że bardzo potrzebuję pieniędzy, przez ostatni miesiąc robiłam nadgodziny.
start learning
to work overtime
As I need money badly, I've worked overtime for the last month.
pracować na zmiany
Pracowanie na zmiany nie jest wcale takie złe pod warunkiem, że nie masz innych obowiązków.
start learning
to work shifts
To work shifts is not that bad providing that you don't have other duties.
zostać zwolnionym (w ramach redukcji etatów)
Po tym jak została zwolniona, jej świat się zawalił.
start learning
to be made redundant
Her world fell apart after she'd been made redundant.
bezrobotny
Ale z niego leń - od trzech miesięcy jest bezrobotny i nadal nic z tym nie zrobił.
start learning
out of work
also: jobless, unemployed
He's such a lazybones - he's been out of work for three months now, and he hasn't done anything about it yet.
praca dorywcza
W szkole średniej znalazłam dorywczą pracę. Pracowałam jako kelnerka.
start learning
an odd job
At secondary school, I found an odd job. I worked as a waitress.
szkolić kogoś
Jako że nie miałam dużo doświadczenia, kierownik mnie wyszkolił.
start learning
to break somebody in
The manager broke me in as I didn't have much experience.
praktykant / praktykantka
Zatrudnili praktykantkę, ponieważ potrzebowali dodatkowych rąk do pracy.
start learning
an apprentice
They took on an apprentice because they needed an extra pair of hands to work.
plan emerytalny
Moja firma oferuje korzystny plan emerytalny.
start learning
a pension scheme
My company offers a beneficial pension scheme.
tygodniówka
Czy masz wypłacaną tygodniówkę?
start learning
a weekly wage
Are you paid a weekly wage?
pensja
Możesz sobie pozwolić na wiele rzeczy, jeśli zarabiasz stałą pensję.
start learning
a salary
When you earn a stable salary, you can afford many things.
emerytura
Zaczniesz otrzymywać emeryturę, gdy przestaniesz pracować w wieku 65 lat.
start learning
a pension
Once you've stopped working at the age of 65, you'll start receiving a pension.
strajk włoski
Strajk włoski jest popularną metodą walki przeciw niesprawiedliwemu traktowaniu pracowników.
start learning
a work-to-rule
A work-to-rule is a common way of fighting against unjust treatment of employees.
strajk okupacyjny
W celu zmienienia sytuacji w firme, zorganizowali strajk okupacyjny.
start learning
a sit-in
In order to change a situation in the company, they organised a sit-in.

You must sign in to write a comment