Wyrażenia powiązane z osobowością - matura z angielskiego

 0    20 flashcards    support
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomysłowy
Rzuć okiem na jego rysunki - on jest taki pomysłowy!
start learning
imaginative
Just take a look at his drawings - he's so imaginative!
dziwak
Nie zwracaj na niego uwagi - to prawdziwy dziwak.
start learning
an oddball
Don't take any notice of him - he's a real oddball.
małomówny
Można stwierdzić, że jest małomówny - nigdy z nikim nie rozmawia.
start learning
taciturn
You can describe him as a taciturn person - he never talks to anyone.
oddany
Mary jest w pełni oddana swojemu mężowi.
start learning
devoted
Mary is fully devoted to her husband.
pilny (np. uczeń)
Im jesteś pilniejszy, tym lepsze wyniki osiągniesz.
start learning
diligent
The more diligent you are, the better results you get.
altruistyczny
Jej altruistyczna postawa powoduje, że rośnie mi serce.
start learning
altruistic
Her altruistic attitude makes my heart grow.
roztropny
Im jesteś starszy, tym jesteś roztropniejszy.
start learning
sagacious
The older you get, the more sagacious you become.
godny zaufania
Źródło tej informacji nie jest godne zaufania - lepiej temu nie wierz.
start learning
trustworthy
The source of this information isn't trustworthy - you'd better not believe it.
tolerancyjny
Tolerancyjne myślenie czyni twoje życie łatwiejszym.
start learning
broad-minded
Broad-minded thinking makes your life easier.
chytry
Udało mi się przejrzeć jego chytre plany.
start learning
cunning
I managed to see through his cunning plans.
bystry
Jego bystra odpowiedź bardzo mi zaimponowała.
start learning
witty
His witty reply impressed me very much.
pozbawiony skrupułów
Jeśli ktoś jest pozbawiony skrupułów, oznacza to, że nie postępuje zgodnie z kodeksem etycznym.
start learning
unprincipled
If someone is unprincipled, it means that they follow no moral code.
uparty
Nawet nie próbuj go przekonywać do zmiany planów - on jest zbyt uparty.
start learning
mulish
Don't even try to persuade him to change his plans - he is way too mulish.
wiarygodny
Przede wszystkim należy opierać swoją opinię na wiarygodnych źródłach.
start learning
reliable
First and foremost, base your opinion on reliable resources.
być nie w sosie
Z powodu ataku migreny, cały dzień jest nie w sosie.
start learning
to be out of sorts
She's been out of sorts all day due to an attack of migraine.
spontaniczny
Jestem spontaniczna, bo często działam bez zastanowienia.
start learning
spontaneous
I'm spontaneous - I often act without thinking.
intrygant
On jest znany z bycia intrygantem - wtyka swój nos dosłownie we wszystko.
start learning
a busybody
He is known to be a busybody - he literally pokes his nose into everything.
człowiek przesadnie ambitny
Bycie przesadnie ambitnym może stać się przyczyną przewlekłego stresu.
start learning
an overachiever
Being an overachiever can lead to chronic stress.
twardo stąpający po ziemi
Jestem raczej osobą twardo stąpającą po ziemi. Dyskusje filozoficzne nie przemawiają do mnie.
start learning
down-to-earth
I'm a rather down-to-earth person - philosophical discussions don't appeal to me.
nieczuły
Co sprawia, że ludzie stają się nieczuli?
start learning
cold-hearted
What makes people cold-hearted?

You must sign in to write a comment