Wypadki - zwroty

 0    57 flashcards    baranero
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co się stało?
start learning
What happened?
Czy jest to wypadek drogowy?
start learning
Is it a road accident?
Samochód osobowy?
start learning
Passenger car?
Samochód ciężarowy?
start learning
A cargo truck?
Autobus
start learning
A bus
Motocykl
start learning
A motorbike
Rowerzysta
start learning
A cyclist
Pieszy
start learning
A pedestrian (a walker)
Czy jest to wypadek kolejowy?
start learning
Is it a rail accident?
Pociąg osobowy
start learning
A passenger train
Pociąg towarowy
start learning
a freight train
Czy jest uszkodzenie/zawalenie budynku?
start learning
Is it a building damage/collapse?
Czy jest to osunięcie ziemi?
start learning
Is it a landslide?
Czy jest to wypadek na wodzie (rzece, jeziorze)?
start learning
Is it an accident on the water course (in a river, in a lake)?
Czy jest to wypadek w górach?
start learning
Is the accident in the mountains?
Czy kogoś zasypało?
start learning
Is anybody buried under the snow?
Czy zeszła lawina?
start learning
Has an avalanche come down?
Czy zabłądziłeś?
start learning
Are you lost?
Jakim szlakiem szedłeś?
start learning
Which trail did you take?
W jakim kierunku szedłeś?
start learning
Which direction were you going?
Jak długo szedłeś?
start learning
How long have you been going?
Czy jesteś ranny?
start learning
Are you hurt/injuried?
Czy inne osoby są ranne?
start learning
Are there any other people hurt?
Ile osób jest rannych?
start learning
How many persons are injured/hurt?
Czy są osoby nieprzytomne (ile)?
start learning
Are there any unconscious persons (how many)?
Czy nastąpił pożar, wybuch?
start learning
Was there a fire, explosion?
Czy czujesz zapach benzyny (gazu, chemikaliów)?
start learning
Can you smell petrol (gasoline) or chemicals?
Czy nie wylewa się paliwo?
start learning
Is fuel leaking?
Czy coś się nie wylewa?
start learning
Is there anything pouring out?
Czy coś się nie ulatnia/paruje?
start learning
Is there any gas leaking/evaporating?
Czy widzisz w pobliżu podejrzane przedmioty?
start learning
Can you see any suspicious objects near you?
Czy widzisz na samochodzie pomarańczowe oznakowania?
start learning
Can you see orange marking on the car?
Jakie numery są na tabliczce?
start learning
What numbers are there on the license plate?
Skąd dzwonisz?
start learning
Where are you calling from?
Z jakiego miasta (miejscowości)?
start learning
What town (city) are you calling from?
Czy jest w budynku winda?
start learning
Is there a lift (an elevator) in the house?
Na której jesteś drodze? Podaj numer.
start learning
What road are you on? Please state its number.
Podaj charakterystyczne punkty w okolicy?
start learning
Name some characteristic spots which are nearby.
Ile czasu szedłeś?
start learning
How long have you been going?
Wyłącz silnik.
start learning
Switch the engine off.
Oznakuj miejsce wypadku.
start learning
Mark the place of the accident.
Ustaw trójkąt ostrzegawczy.
start learning
Set up the warning triangle.
Włącz światła awaryjne.
start learning
Switch on the warning lights.
Ustaw samochód w poprzek drogi.
start learning
Park the car across the road.
Stań w widocznym miejscu i czekaj na ratowników.
start learning
Wait for the rescuers in a visible place.
Wyślij kogoś, niech czeka na ratowników.
start learning
Send somebody to wait for the resue team.
Nie wyciągaj poszkodowanego z samochodu.
start learning
Don't move the injured person out of the car.
Nie wyciągaj uwięzionych, zostaw ich na miejscu.
start learning
Don't try to move the trapped persons. Leave them in the car.
Jeśli jest niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu wyciągnij rannego i przenieś w bezpieczne miejsce.
start learning
Should danger of a fire or explosion occur, pull the injured out of the car and carry him/her to a safe place.
Jeśli poszkodowany nie oddycha, wyciągnij go z pojazdu i jeśli umiesz ratuj.
start learning
If the injured person isn't breathing move him out of the vehicle, and if you know how to do it, try to help him.
Jeśli pojazd może się stoczyć, spaść lub wybuchnąć wyciągnij poszkodowanego.
start learning
If there is a risk of the car rolling, falling down or exploding move the injured person out of the vehicle.
Nie zbliżaj się do źródła wycieku (parowania, ulatniania gazu).
start learning
Don't come close to the source of leakage (vapouristaion, gas leakage).
Sprawdź skąd wieje wiatr.
start learning
Check the wind direction.
Odejdź na znaczną odległość.
start learning
Walk away to a safe distance.
Odejdź prostopadle do kierunku wiatru.
start learning
Walk away perpendicular to wind.
Czekaj, pomoc będzie niedługo na miejscu.
start learning
Wait please, the rescue team is on the way.
Czekaj, oddzwonimy do ciebie na numer, który podałeś.
start learning
Wait please, we will call you back on the number you have given us.

You must sign in to write a comment