wybór obrazka +

 0    32 flashcards    wasiak96
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bardzo dobrze pasuje do tematu
start learning
It goes with the topic really well
właściwie ukazuje problem
start learning
It shows the problem properly
Wzbudza we mnie najgłębsze uczucia
start learning
It evokes my deepest feelings
przemawia do wszystkich ludzi / młodych ludzi
start learning
It addresses all people / young people
wydaje się bardzo przekonywujące / przyciągające
start learning
it seems very convincing / appealing
podoba mi się ten pomysł / to zdjęcie / to miejsce
start learning
It feel attracted by this idea / picture / place
to jest dosyć wciągające
start learning
it is quite involving
lubię te kolory / tę technikę
start learning
I like the colours / technique
wybieram zdjęcie / opcję / pomysł numer...
start learning
I would choose picture / option / idea number...
wybieram sugestię / rozwiązanie numer...
start learning
I would go for suggestion / solution number...
serwisować
start learning
service
kształt
start learning
shape
podobny do
start learning
similar to
ból gardla
start learning
sore throat
połykać, łyk, jaskółka
start learning
swallow
miecz
start learning
sword
dbać o, opiekować się
start learning
take care of
zmęczony (czymś)
start learning
tired (of sth)
zmartwiony (czymś)
start learning
worried (about sth)
rentgen
start learning
X-ray machine
ściągać (z Internetu)
start learning
download
stacja dysków CD/DVD
start learning
drive
podekscytowany (czymś)
start learning
excited (about sth)
znudzony czymś, mający czegoś dość
start learning
fed up with sth
współczuć komuś
start learning
feel sorry for sb
wyczerpana (bateria)
start learning
flat (battery)
zdenerwować się na kogoś
start learning
get angry with sb
beznadziejny w czymś
start learning
hopeless at sth
popularny wśród (młodych ludzi)
start learning
popular with (young people)
zasięg (telefoniczny)
start learning
reception
odpowiedni dla (kogoś)
start learning
suitable for (sb)
przerażony (czymś)
start learning
terrified (of sth)

You must sign in to write a comment