WORLD OF GESTURES and FROM HOGWARTS TO HARROW - THE MAGIC OF THE BRITISH SCHOOL

 0    113 flashcards    ewajeger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stać się bardziej wrażliwym w kwestiach kulturowych
start learning
to become more culturally sensitive
codziennie
start learning
daily
przekraczać kulturowe granice
start learning
to cross over cultural borders
być zobowiązanym do szacunku
start learning
to be obliged to respect
cichy język
start learning
silent language
zdawać sobie sprawę, mieć swiadomość czegoś
start learning
to be aware of
znaki ciała
start learning
body signs
obrażać innych
start learning
to offend others
krzyczeć w gniewie
start learning
to shout in anger
wydmuchiwać nos w miejscu publicznym
start learning
to blow nose in public
niedopuszczalne
start learning
unacceptable
niegrzeczny czyn
start learning
act of rudeness
cichy język ciała
start learning
silent body language
być przodem do drzwi
start learning
to face the door
patrzeć w górę
start learning
to look upwards
unikać kontaktu wzrokowego
start learning
to avoid eye contact
żywiołowe gesty
start learning
lively gestures
wskazywać innego
start learning
to indicate guilt
kiepska jakość
start learning
dreadful quality
widocznie
start learning
apparently
niewerbalny
start learning
nonverbal
przekazać wiadomość wraz z przesłaniem
start learning
to get a message across
życie społeczne
start learning
social life
ruch ciała
start learning
body movement
przytulny
start learning
welcoming
niezręczna, lepka sytuacja
start learning
sticky situation
zdobyć serca i szacunek innych
start learning
to win the hearts and respect of others
natknąć się na coś
start learning
to come across sth
urzec
start learning
to entrance
okolice
start learning
environs
zabrać się za pisane, chwycić za pióro
start learning
to put pen to paper
osiągnąć
start learning
to achieve
dokładny
start learning
accurate
wytrawny
start learning
discerning
przeciętny
start learning
average
śmiesznie
start learning
laughably
powierzchowny
start learning
superficial
świadomość zbiorowa
start learning
collective consciousness
dotyczący
start learning
regarding
jednakowy, stały
start learning
uniform
wyżej wspomniany
start learning
aforementioned
wyczarować
start learning
to conjure up
szkoła z internatem
start learning
boarding school
przejście
start learning
passageway
legenadarny status
start learning
legendary status
oddzielać prawdę od fikcji
start learning
to separate fact from fiction
zagraniczny obserwator
start learning
foreign observer
wypełniony czymś
start learning
full complement of sth
folia samoprzylepna
start learning
cling-film
modny
start learning
in vogue
bal na zakończenie roku szkolnego
start learning
prom
organizować
start learning
to hold
pobliski
start learning
nearby
wcześniej
start learning
beforehand
formularz pozwolenia
start learning
permission form
zabawa
start learning
festivities
dobrye umeblowany
start learning
ready-furnished
obejmować
start learning
to embrace
gigantyczny
start learning
whopping
płynnie
start learning
fluently
w głowie się nie mieści
start learning
the mind boggles
dosłownie
start learning
literally
zazdrość
start learning
envy
zabrać się do
start learning
to go about
ogromny
start learning
immense
przypisać
start learning
to put down
figiel, psikus
start learning
prank
rozpocząć, zainaugurować
start learning
to inaugurate
partner do tańca
start learning
dancing partner
pełny zakres różnych zagranicznych tradycji i stylów życia
start learning
whole range of different foreign traditions lifestyles
być eksportowanym na cały świat
start learning
to be exported worldwide
drapiący
start learning
scratchy
nudny
start learning
dull
odcień
start learning
shade
z powodu
start learning
due to
oprócz
start learning
on top of
zawdzięczać
start learning
to owe
nadrabiać
start learning
to make up
duże ilości
start learning
loads
przegapić
start learning
to miss out on
losowo
start learning
randomly
odprawa, instruktaż
start learning
briefing
dziennik
start learning
register
zorganizować
start learning
to arrange
rzecz jasna
start learning
needless to say
wykorzystywać
start learning
to take advantage of sth
zebranie, zgromadzenie
start learning
assembly
hymn
start learning
anthem
przepisywać zdanie (za karę)
start learning
to write lines
zakładać
start learning
to assume
"koza"
start learning
detention
ocena
start learning
assessment
osiągnięcie
start learning
attainment
przyczyniać się do czegoś, wpływać na
start learning
to contribute to sth
osoba osiągająca wyniki lepsze od oczekiwanych
start learning
overachiever
trwać
start learning
to span
koleżeństwo
start learning
camaraderie
zdobywać punkty
start learning
to score points
budzący postrach
start learning
much-dreaded
gra przypominająca baseball
start learning
rounders
wahać się
start learning
to hesitate
trwały, stabilny
start learning
enduring
mundurek
start learning
uniform
monochromatyczny
start learning
monochromatic
przez cały rok
start learning
year round
wkuwanie
start learning
cramming
sprawy organiacyjne
start learning
organizational matters
w ostatniej chwili, na ostatnią chwilę
start learning
last minute
grade
start learning
stopień, ocena
półrocze
start learning
semester
to sum up
start learning
sumować, podsumowywać
prize
start learning
nagroda
rat race
start learning
wyścig szczurów

You must sign in to write a comment