world formations

 0    94 flashcards    justynagajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
advertise
start learning
ogłoszenie, reklamować
advertiser
start learning
ogłaszający, reklamodawca
advertorial
start learning
ogłoszenie w gazecie, artykuł sponsorowany
advertising
start learning
reklamowy
advertised
start learning
reklamowane
advise
start learning
doradzać
advisor
start learning
doradca
advice
start learning
porada
advisory
start learning
doradczy
advisable
start learning
zalecany, wskazany
analyse
start learning
analizować
analyst
start learning
analityk
analysis
start learning
analiza
analitical
start learning
analityczny
analitically
start learning
analitycznie
apply
start learning
składać wniosek, zastosować
applicant
start learning
aplikant
application
start learning
aplikacja
applicable
start learning
zalecane, dotyczy
assist
start learning
pomagać
assistant
start learning
pomocnik
assistance
start learning
pomoc
attend
start learning
uczęszczać, brać udział
attendant
start learning
obsługujący
attendance
start learning
obecność
attended
start learning
udział
appoint
start learning
wyznaczać, powołać
appointee
start learning
mianowana
appointment
start learning
umówione spotkanie
appointed
start learning
wyznaczony
interview
start learning
rozmowa kwalifikacyjna
interviewer
start learning
osoba przeprowadzająca rozmowy
interviewee
start learning
osoba z kim rozmawiasz
inerviewed
start learning
inerviewed
comment
start learning
komentarz
commentator
start learning
komentator
commentary
start learning
komentarz
communicate
start learning
komunikować
communicator
start learning
komunikator
communication
start learning
komunikacja
communicative
start learning
rozmowny
communicable
start learning
zaraźliwy
communicating
start learning
komunikacji
communicatively
start learning
komunikatywnie
compare
start learning
porównać
comparison
start learning
porównanie
comparative
start learning
porównawczy
comparable
start learning
porównywalny
comparatively
start learning
porównawco, stosunkowo
create
start learning
utworzyć
creator
start learning
twórca
creation
start learning
tworzenie
creative
start learning
kreatywny
creatively
start learning
kreatywnie
decide
start learning
zdecydować
decision
start learning
decyzja
decisive
start learning
sanowczy, zdecydowany
deciding
start learning
Decydujący
decidedly
start learning
zdecydowanie
depend
start learning
zależeć
dependant
start learning
zależny
dependence
start learning
zależność
dependable
start learning
niezawodny
independently
start learning
niezależnie
economise
start learning
oszczędzać
economist
start learning
ekonomista
economy
start learning
gospodarka, oszczędność
economic
start learning
ekonomiczny / oszczędny
economics
start learning
ekonomia
economical
start learning
ekonomiczne
economically
start learning
ekonomicznie
finance
start learning
finanse
financial
start learning
finansowy
financially
start learning
materialnie, finansowo
govern
start learning
rządzić
governing
start learning
Prezesów
government
start learning
rząd
governing
start learning
Prezesów
governed
start learning
regulowane
industrialise
start learning
uprzemysłowienie
industrialism
start learning
industrializmu
industrialist
start learning
przemysłowiec
industrial
start learning
przemysłowy
industrious
start learning
pracowity
inform
start learning
poinformować
informant
start learning
informator
information
start learning
informacja
informed
start learning
poinformowany / poinformowana
informative
start learning
informacyjny
innovate
start learning
wprowadzać innowacje
innovator
start learning
nowator
innovation
start learning
innowacja
innovative
start learning
Innowacyjny
innovatory
start learning
nowatorski

You must sign in to write a comment