workbook 3B

 0    61 flashcards    bartosztukajski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
crossword
start learning
krzyżówka
across
start learning
w poprzek / poziomo w krzyżówce
clues
start learning
wskazówki/hasła w krzyżówce
clues down
start learning
wskazówki w dół / hasła pionowo w krzyżówce
a flight attendant
start learning
stewardesa
an engineer
start learning
inżynier
a factory worker
start learning
pracownik fabryki
an architect
start learning
architekt
a cook
start learning
kucharz
a vet
start learning
weterynarz
a model
start learning
Model
a shop assistant
start learning
sprzedawca/sprzedawczyni w sklepie
a dentist
start learning
stomatolog
a footballer
start learning
piłkarz
a manager
start learning
menadżer / dyrektor
an administrator
start learning
Administrator
a waiter
start learning
kelner
a doctor
start learning
lekarz
a builder
start learning
budowlaniec
He studies economics at university.
start learning
On studiuje ekonomię na uniwersytecie.
My brother is an engineer.
start learning
Mój brat jest inżynierem.
We work for an American company.
start learning
My pracujemy dla amerykańskiej firmy.
I don't have a job. I'm unemployed.
start learning
Ja nie mam pracy. Jestem bezrobotny.
Paola is a receptionist.
start learning
Paola jest recepcjonistką.
My grandparents are 75. They're retired.
start learning
Moi dziadkowie mają 75 lat. Oni są na emeryturze.
They work in a factory.
start learning
Oni pracują w fabryce.
a jacket
start learning
kurtka
a shirt
start learning
koszula
a tie
start learning
krawat
a skirt
start learning
spódnica
a top
start learning
bluzka, górna część ubrania
trousers / jeans
start learning
Spodnie / dżinsy
Do you work in an office?
start learning
Pracujesz w biurze?
Do your parents speak foreign languages?
start learning
Czy twoi rodzice mówią w obcych językach?
Does your sister drive?
start learning
Czy twoja siostra prowadzi?
Do you have special qualification?
start learning
Czy masz specjalne kwalifikacje?
Does your mother work?
start learning
Czy Twoja mama pracuje?
Does James travel a lot?
start learning
Czy James dużo podróżuje?
Does your father earn a lot of money?
start learning
Czy twój ojciec zarabia dużo pieniędzy?
Do they wear a uniform?
start learning
Czy oni noszą mundur?
Does Ann walk to work?
start learning
Czy Ann chodzi (pieszo) do pracy?
Do you work at weekend?
start learning
Czy pracujesz w weekend?
What does she do? She is a doctor.
start learning
Co ona robi? Ona jest doktorem.
What do they do? They're pilots.
start learning
Co oni robią? Oni są pilotami.
Is he a builder? No, he's an engineer.
start learning
Czy on jest budowniczym? Nie, on jest inżynierem.
What do you do? I'm a hairdresser.
start learning
Co Ty robisz? Jestem fryzjerką.
Are they policemen? No, they're lawyers.
start learning
Czy oni są policjantami? Nie, oni są prawnikami.
Where does she work? In a restaurant - she's a waitress.
start learning
Gdzie ona pracuje? W restauracji - ona jest kelnerką.
Is she a student? No, she's a teacher.
start learning
Czy ona jest studentką? Nie, ona jest nauczycielką.
What does he do? He's an actor.
start learning
Co on robi? On jest aktorem.
more
start learning
więcej
Do you make things?
start learning
Czy Ty robisz (produkujesz) rzeczy?
Do you have special qualifications?
start learning
Czy masz jakieś szczególne kwalifikacje?
Do you speak foreign languages?
start learning
Czy mówisz w obcych językach?
Do you wear a uniform?
start learning
Czy nosisz mundur?
Do you travel for your work?
start learning
Czy podróżujesz w swojej pracy?
Do you earn a lot of money?
start learning
Czy Ty zarabiasz dużo pieniędzy?
Do you work with other people?
start learning
Czy pracujesz z innymi ludźmi?
comfortable
start learning
wygodny
it depends
start learning
to zależy
it depends on
start learning
to zależy od

You must sign in to write a comment