workbook 2A

 0    50 flashcards    bartosztukajski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
clue
start learning
wskazówka / hasło (Wkrzyżówce)
across
start learning
w poprzek (w krzyzowce poziomo)
down
start learning
w dół / (w krzyzowce pionowo)
a magazine
start learning
magazyn, czaspismo
a wallet
start learning
portfel
crossword
start learning
krzyżówka
a laptop
start learning
laptop
a ticket
start learning
bilet
a pen
start learning
długopis
headphones
start learning
słuchawki
a newspaper
start learning
gazeta
a coin
start learning
moneta
a photo
start learning
zdjęcie
scissors
start learning
nożyczki
glasses
start learning
okulary
It's a purse.
start learning
To jest portmonetka.
They're pens.
start learning
To są długopisy.
It's a diary.
start learning
To jest pamiętnik.
It's an umbrella.
start learning
To jest parasol.
They're stamps.
start learning
To są znaczki.
They're keys.
start learning
To są klucze.
It's an identity card.
start learning
To jest dowód osobisty.
It's a pencil.
start learning
To jest ołówek.
That's a French newspaper.
start learning
Tam jest francuska gazeta.
This watch is Swiss.
start learning
Ten zegarek jest szwajcarski.
Those are my headphones.
start learning
To są moje słuchawki. (daleko)
That book is good.
start learning
Tamta książka jest dobra.
These are your keys.
start learning
To są Twoje klucze. (blisko)
man - men
start learning
mężczyzna - mężczyźni
woman - women
start learning
Kobieta - kobiety
person - people
start learning
osoba - ludzie
child - children
start learning
dziecko - dzieci
Her mother is a very nice person.
start learning
Jej matka jest bardzo miłą osobą.
My English teacher is a man. His name's William.
start learning
Mój nauczyciel angielskiego jest mężczyzną. Nazywa się William.
I have two children. My first child is six years old.
start learning
Mam dwójkę dzieci. Moje pierwsze dziecko ma sześć lat.
Many British people drink tea.
start learning
Wielu brytyjczyków pija herbatę.
Not those toilets, Mr Davis! They're for women, not men.
start learning
Nie tamte toalety, panie Davis! One są dla kobiet, nie dla mężczyzn.
a label
start learning
etykietka
to label
start learning
oznacz (podpisz)
a bag
start learning
torba
to write down
start learning
zapisać (coś)
a packet of tissues
start learning
paczka husteczek higienicznych
like
start learning
tak jak (na przykład) / podobnie / jak
a medicine
start learning
lekarstwo
a bad head
start learning
ból głowy
a receipt
start learning
pokwitowanie, paragon
lamp
start learning
lampa
room
Where is my room?
start learning
pokój
Gdzie jest mój pokój?
tidy - untidy
start learning
uporządkowane - zaniedbane
What's this in English?
start learning
Co to jest w języku angielskim?

You must sign in to write a comment