workbook 1C

 0    52 flashcards    bartosztukajski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I - my
start learning
ja - mój
you - your
start learning
ty - twój, wy - wasz
he - his
start learning
on - jego
she - her
start learning
ona - jej
it - its
start learning
to - jego
we - our
start learning
my nasz
they - their
start learning
oni - ich
Her name's Teresa.
start learning
Jej imię to Teresa. Nazywa się Teresa.
His name's Edward.
start learning
Nazywa się Edward. Jego imię to Edward.
We're students. Our teacher's name is Matt.
start learning
Jesteśmy studentami. Imię naszego nauczyciela to Matt.
I'm Irish. My family are from Dublin.
start learning
Jestem Irlandczykiem. Moja rodzina pochodzi z Dublina.
It's a Chinese restaurant. Its name is Merry City.
start learning
To chińska restauracja. Jej nazwa to Merry City.
What is your phone number? My mobile number? It's 07700 900156.
start learning
Jaki jest Twój numer telefonu? Mój numer telefonu komórkowego? To jest 07700 900156.
They're Scottish. Their surname's MacLeod.
start learning
Oni są szkotami. Ich nazwisko to MacLeod.
What's her first name?
start learning
Jakie jest jej pierwsze imię?
Where's your teacher from?
start learning
Skąd pochodzi twój nauczyciel?
Is he a student?
start learning
Czy on jest studentem?
How old are you?
start learning
Ile masz lat?
How do you spell your surname?
start learning
Jak przeliterujesz swoje nazwisko?
complete
start learning
uzupełnij
underline
start learning
podkreśl
match
start learning
przyporządkuj
circle
start learning
zakreśl (w koło)
ask your partner
start learning
zapytaj partnera
cross
start learning
zaznacz krzyżykiem "X"
cover the text
start learning
zakryj tekst
number
start learning
ponumeruj
tick
start learning
postaw ptaszka "V"
cross out
start learning
skreśl
Close the door.
start learning
Zamknij drzwi.
Listen and repeat.
start learning
Słuchaj i powtórz.
Open your books, please.
start learning
Otwórzcie swoje książki, proszę.
Work in pairs.
start learning
Pracaujcie w parach.
Answer the questions.
start learning
Odpowiedz na pytania.
Turn off your mobile.
start learning
Wyłącz telefon.
Look at the board.
start learning
Popatrz na tablicę.
Go to page 84.
start learning
Idź do strony 84.
I don't know.
start learning
Nie wiem.
How do you spell it?
start learning
Jak to się pisze? Jak to przeliterujesz?
I don't understand.
start learning
Nie rozumiem.
Sorry, can you repeat that please?
start learning
Przepraszam, czy mógłbyś tamto powtórzyć, proszę?
Excuse me, what is "vacationes" in English?
start learning
Przepraszam, co to jest "vacationes" w języku angielskim?
I can't remember.
start learning
Nie pamiętam.
address
start learning
Adres
age
start learning
wiek
postcode
start learning
kod pocztowy
a receptionist
start learning
recepcjonista/recepcjonistka
student
start learning
student, uczeń
surname
start learning
nazwisko
first name
start learning
pierwsze imię
mobile phone
start learning
telefon komórkowy
phone number
start learning
numer telefonu

You must sign in to write a comment