wordlist 7 str 176 sb

 0    71 flashcards    mamami274
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uzależniający, prowadzący do uzależnienia
start learning
addictive
asfalt
start learning
asphalt
bitwa, walczyć
start learning
battle
pokonywać, wygrać. bić
start learning
beat
wyjątkowo zimno
start learning
bitterly cold
bąbel, odcisk, pęcherz
start learning
blister
zamieć śnieżna
start learning
blizzard
granica
start learning
boundary
stawiający wysokie wymagania, ambitny, np. zadanie, wyzywający, prowokujący np.
start learning
challenging
punkt kontrolny, posterunek
start learning
checkpoint
kompas
start learning
compass
konkurent, uczestnik, zawodnik
start learning
competitor
znaczący, znaczny, niemały (np. znaczący postęp, znaczna kwota, znaczny dystans)
start learning
considerable
stawać się głębszym (o wodzie), pogłębiać (np kanał)
start learning
deepen
zrozumieć coś lepiej
start learning
deepen understanding
ograniczenie (dostępu do czegoś), brak (np snu)
start learning
deprivation
wytrzymałościowe wydarzenie
start learning
endurance event
cały
start learning
whole, entire
naświetlany (film) / odkryty odsłonięty (na działanie czynników zewnętrznych)
start learning
exposed
meta, linia mety
start learning
finishing line
żwir
start learning
gravel
trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenie życiowe
start learning
hardship
nieprzyjazny, wrogi
start learning
hostile
limit, ograniczenie, granica
start learning
limit
oczekiwać na coś z niecierpliwością
start learning
look forward to something
silny psychicznie
start learning
mentally strong
wpaść, gwałtownie spaść, rzucać się (np. do wody)
start learning
plunge
test sprawdzający twoją wytrzymałość
start learning
push your boundaries
zakres, przedział (np. cen lub temperatur)
start learning
range
przydział (czygoś) wydzielona racja
start learning
ration
wymóg
start learning
requirement
wydma piaskowa
start learning
sand dune
cień odcień
start learning
shade
sanki, jeździć na sankach
start learning
sled
rosnąć, gwałtownie wzrastać, zwyżkować
start learning
soar
surowo, wyłącznie, tylko
start learning
strictly
teren
start learning
terrain
obszar, teren
start learning
territory
męczarnia, udręka, tortura
start learning
torture
trudny, wymagający, nieustępliwy, silny, wytrzymały
start learning
tough
najwyższy dreszcz
start learning
ultimate thrill
nierówny, zmienny
start learning
uneven
niemożliwy do przewidzenia, nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
pustkowie, pustynia, odludzie, dzicz
start learning
wilderness
siła woli, silna wola
start learning
willpower
obawiać się czegoś
start learning
be afraid of something
atleta, sportowiec, lekkoatleta
start learning
athlete
zagrożony
start learning
at risk
widownia, publiczność, audytorium / audiencja
start learning
audience
nietoperz, kij(np do baseballa, krykieta)
start learning
bat
gwizdać
start learning
blow my whistle
bokser, pięściarz
start learning
boxer
łapać, złapać, chwycić, złowić
start learning
catch
konkurs, zawody
start learning
contest
sąd, kort(tenisowy)
start learning
court
kolarz, rowerzysta
start learning
cyclist
uszkodzenie, szkoda, uszczerbek (np. własności, zdrowia)
start learning
damage
radzić sobie z czymś
start learning
deal with something
dysk (w sporcie)
start learning
discus
niezbędny, podstawowy, konieczny
start learning
essential
nakrycie głowy
start learning
headgear
zranić, boleć
start learning
hurt
ogólnie, generalnie
start learning
on the whole
osobisty trener
start learning
personal trainer
przyjemność (coś przyjemnego)
start learning
pleasure
sprawa, kwestia
start learning
point
pozycja
start learning
position
krążek (np do gry w hokeja)
start learning
puck
odkładać coś na bok,
start learning
put something aside
budzić wstręt / wyłaczać (radio), gasić (światło) / odpychać, odbijać od brzegu
start learning
put off
społeczeństwo
start learning
society

You must sign in to write a comment