wordbank 12 (society)

 0    160 flashcards    polanczykp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica wewnatrz panstwa
start learning
boundary
gęsto zaludniony
start learning
heavily populated
dyktatura
start learning
dictatorship
wygnanie
start learning
exile
wewnętrzny
start learning
domestic
naród
start learning
nation
hymn narodowy
start learning
national anthem
przeludniony
start learning
overpopulated
azyl polityczny
start learning
political asylum
zbieg
start learning
refugee
członkowie rodziny królewskiej
start learning
royalty
słabo zaludniony
start learning
thinly populated
naród
start learning
the people
minister w rządzie
start learning
cabinet minister
pracownik służb publicznych
start learning
civil servant
upaść
start learning
collapse
rządzić
start learning
govern
głowa państwa
start learning
head of state
samorząd
start learning
local government
ministerstwo spraw zagranicznych
start learning
ministry of foreign affairs
ministerstwo spraw wewnętrznych
start learning
ministry od home affairs
polityka dotycząca czegoś
start learning
policy on sth
sekretarz
start learning
secretary
przejęcie władzy
start learning
takeover
kadencja
start learning
term
rząd
start learning
the Cabinet
wywiad
start learning
the secret service
rada miejska
start learning
city council
radny
start learning
town councillor
ustawa
start learning
bill
wprowadzić ustawę
start learning
introduce a bill
okręg wyborczy
start learning
constituency
izba gmin
start learning
house of commons
izba reprezentantów
start learning
house of representatives
tworzyć ustawy
start learning
legislate
ustawodawstwo
start learning
legislation
izba nizsza
start learning
lower house
izba wyzsza
start learning
upper house
na posiedzeniu
start learning
in session
sesja
start learning
sitting
lewicowy
start learning
left wing
prawicowy
start learning
right wing
lider polityczny
start learning
political leader
szara strefa
start learning
the black economy
czarny rynek
start learning
black market
handel
start learning
business
drobne pieniądze
start learning
change
moneta
start learning
coin
załamanie
start learning
crash
waluta
start learning
currency
dług
start learning
debt
wzrost gospodarczy
start learning
economy growth
spadek gospodarczy
start learning
economy decline
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free-market economy
fundusz
start learning
fund
produkt narodowy brutto
start learning
gross national product
rosnąca gospodarka
start learning
griowing economy
słabnąca gospodarka
start learning
slowing economy
stracić
start learning
make a loss
banknot
start learning
note
płatność
start learning
payment
stopa inflacji
start learning
rate of inflation
recesja
start learning
recession
deficyt handlowy
start learning
trade deficit
siła robocza
start learning
workforce
rada europy
start learning
council of europe
nato
start learning
north atlantic treaty organisation
organizacja krajów eksportujących ropę naftową
start learning
organisation of the petroleum exporting
organizacja narodów zjednoczonych ONZ
start learning
the united nations
UNESCO
start learning
united nations educational, scientific and cultural organisation
swiatowa organizacja zdrowia
start learning
world health organisation
złapać kogoś na gorącym uczynku
start learning
catch sb red-handed
wskazówki
start learning
clues
areszt
start learning
custody
wykroczenie
start learning
offence
cela wiezienna
start learning
prison cell
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napad
start learning
assault
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamywać się
start learning
burgle
handel narkotykami
start learning
drug trafficing
podrabianie
start learning
forgery
podrabiać
start learning
forge
oszustwo, oszust
start learning
fraud
zabójstwo
start learning
manslaughter
napad uliczny
start learning
mugging
napaść i obrabować
start learning
mug
rabuś uliczny
start learning
mugger
pedofilia
start learning
peadophilia
drobne wykroczenie
start learning
petty crime
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
gwałciciel
start learning
rapist
napad
start learning
robbery
okradać
start learning
rob
molestowanie seksualne
start learning
sexual harrassment
przemyt
start learning
smuggling
przemycać
start learning
smuggle
wziąć kogoś jako zakładnika
start learning
take sb hostage
kradzież
start learning
theft
uniewinniać
start learning
acquit
ogłosić werdykt
start learning
announce the verdict
kara śmierci
start learning
death penalty
oskarżać
start learning
charge
skazywać
start learning
convict
podać kogoś do sądu
start learning
take sb to court
zatrzymanie, areszt
start learning
detention
uznać kogoś winnym
start learning
find sb guilty of
mandat
start learning
fine
unikać no pary, ujść na sucho
start learning
get away with sth
surowa kara
start learning
heavy punishment
łagodna kara wiezienia
start learning
light prison sentence
śmiertelny zastrzyk
start learning
lethal injection
kara dozywocia
start learning
life imprisonment
mniejsze przestępstwo
start learning
minor offence
poważne przestępstwo
start learning
serious offence
kara za złamanie prawa
start learning
penalty
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
nie przyznac sie do winy
start learning
plead not guilty
kawa wiezienia
start learning
prison sentance
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
wyrok
start learning
sentence
skazać kogoś na
start learning
sentence sb to
zawiesic kogoś
start learning
suspend sb
zawieszenie
start learning
suspension
wybuch
start learning
bralst
wybuchać
start learning
break out
przerwanie ognia
start learning
ceasefire
zakonczyc sie
start learning
come to an end
pobor do wojska
start learning
draft
kwatera glowna
start learning
headquarters
porywac samolot
start learning
hijack
stan wojenny
start learning
martial law
marynarka wojenna
start learning
navy
wiezien wojenny
start learning
prisoner of war
rozmowy pokojowe
start learning
peace talks
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
karabin
start learning
rifle
samobójcy podkładający momby
start learning
suicide bombers
poddac sie
start learning
surrender
brac zakladników
start learning
take hostages
wojsko
start learning
troops
rozejm
start learning
truce
wojna partyzancka
start learning
guerilla war
swieta wojna
start learning
holy war
zakon zenski
start learning
convent
nawrocic sie na
start learning
convert to
zycie wieczne
start learning
eternal life
zydowski
start learning
jewish
zakon meski
start learning
monastery
zakonnik
start learning
monk
prawosławny
start learning
orthodox
meczet
start learning
mosque
zbawienie
start learning
redemption
rekolekcje
start learning
retreat
sekta
start learning
sect
grzech
start learning
sin
synagoga
start learning
synagogue
kosciol prawosławny
start learning
the eastern orhodox church
wielbic
start learning
worship

You must sign in to write a comment