W&K Market Leader UNIT 10

 0    285 flashcards    korepetycjemonikas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mistreated
start learning
Ÿle traktowane
estate agent
start learning
agent nieruchomoœci
arrested for
start learning
aresztowany za
investigated
start learning
badane
banker
start learning
bankier
purpose
start learning
cel
private purposes
start learning
cele prywatne
valuable supply contract
start learning
cenny kontrakt na dostawy
wanted
start learning
chciał
upmarket private airline
start learning
Droższe prywatne linie lotnicze
sex discrimination
start learning
dyskryminacja płci
journalist
start learning
dziennikarz
amount for a range
start learning
iloœć w odniesieniu do zakresu
conduit for money laundering
start learning
kanał do prania brudnych pieniędzy
car sales executive
start learning
kierownik sprzedaży samochodów
police officer
start learning
komisarz, policjant
accountant
start learning
księgowy
doctor
start learning
lekarz
overcharged
start learning
nadpłata
cheating about
start learning
o oszukiwanie
accused of
start learning
oskarżony o
tax fraud
start learning
oszustwa podatkowe
nurse
start learning
pielęgniarka
praise
start learning
pochwała
tax
start learning
podatek
suspected
start learning
podejrzenie
counterfeit goods
start learning
podróbki
undermined
start learning
podważona
politician
start learning
polityk
committed
start learning
popełnione
committed crime
start learning
popełnione przestępstwo
sue
start learning
pozwać
money laundering
start learning
pranie brudnych pieniędzy
genuine
start learning
prawdziwy
lawyer
start learning
prawnik
industrial company
start learning
przedsiębiorstwo przemysłowe
misrepresenting
start learning
przeinaczanie
company takeover
start learning
przejęcie firmy
bribery and corruption
start learning
Przekupstwo i korupcja
overbooked
start learning
przepełniony,
distinguish
start learning
rozróżniać
convicted
start learning
skazany
sentenced to
start learning
skazany na
industrial espionage
start learning
szpiegostwo przemysłowe
taxi driver
start learning
taksówkarz
animal testing
start learning
testów na zwierzętach
lied
start learning
to okłamał
stole
start learning
ukradł
disposing
start learning
unieszkodliwienia
acquit
start learning
uniewinnić
civil servant
start learning
urzędnik państwowy
price fixing
start learning
ustalanie cen
influence
start learning
wpływ
misinformed
start learning
wprowadzony w błšd
university lecturer
start learning
wykładowca uniwersytecki
misused
start learning
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
bolster workers
start learning
wzmocnić pracowników
environmental pollution
start learning
zanieczyszczenie œrodowiska
allegations
start learning
zarzuty
discredit
start learning
zdyskredytować
soldier
start learning
żołnierz
campaign
start learning
akcja, przeprowadzać kampanie
involve
start learning
angażować, włączyć
until
start learning
aż do
fear
start learning
bać się, strach
research
start learning
badania
bankrupt
start learning
bankrut, upadły
quite
start learning
całkowicie
totally honest
start learning
całkowicie uczciwy
something in as something
start learning
coś jest postrzegane jako coś
some
start learning
część, troche, jakieś, niektóre
member of your department redundant
start learning
członek działu zbędny
goods
start learning
dobra
department store
start learning
dom towarowy
excellent
start learning
doskonały
providing
start learning
dostarczanie, że
supply
start learning
dostawa
upmarket
start learning
droższy, ekskluzywny
director
start learning
dyrektor
operate
start learning
działać, obsługiwać
field
start learning
dziedzina, zakres, obszar
phoning to sick
start learning
dzownisz mówiąć że jesteś chory
ethics
start learning
etyka
try out on
start learning
głowna próba, wypróbować na
done
start learning
gotowy zrobiony
trade
start learning
handel, handlować
story
start learning
historia, opowieść
them
start learning
im
feedback
start learning
informacje zwrotne
informs about
start learning
informuje o
initiative
start learning
inicjatywa
another
start learning
inne
i do have
start learning
ja mam
as
start learning
jako, jak
already
start learning
już
several
start learning
kilka
to lie on a resume
start learning
kłamać w cv
comment
start learning
komentarz, wyjaśniać
set
start learning
komplet, układ, ustalony
copies of luxury branded
start learning
kopie luksusowych marek
advantage
start learning
korzyść, zaleta
relative
start learning
krewny
to buy something with money
start learning
kupić coś ZA pieniądze
get togheter
start learning
łączy się, zbiera się razem
might
start learning
moc, potęga
tighter control
start learning
mocna kontrola
left
start learning
na lewo
in street market
start learning
na ulicznym rynku
heading
start learning
nagłowek
headline
start learning
nagłówek
the least
start learning
najmniej
has ordered you to
start learning
nakazał aby
connect to dishonesty
start learning
nawiązują do nieuczciwości
anything
start learning
nic, byle co
not telling the truth
start learning
nie mówienie prawdy
illegal activities
start learning
nielegalna działanośc
property
start learning
nieruchomość, własność
unfair method
start learning
nieuczciwa metoda, niesprawiedliwy
memorable
start learning
niezapomniany
unusual
start learning
niezwykły
low
start learning
niski
reduce the cost
start learning
obniżyć koszty
may
start learning
oby, móc
role-play
start learning
odgrywanie ról
discover
start learning
odkryć
reference
start learning
odniesienie, zakres
waste
start learning
odpady
responsibility
start learning
odpowiedzialność
generally known
start learning
ogólnie wiadome
opportunity
start learning
okazja
discuss a plan
start learning
omówić plan
performance reviews
start learning
opinie wydajności
fee
start learning
opłata
fare
start learning
opłata za przejazd
charge
start learning
opłata, naliczyć
leave
start learning
opuszczać, odjeżdżać
charged with
start learning
oskarżony o
finally
start learning
ostatecznie
recently issue
start learning
ostatni problem
final part
start learning
ostatnia część
deception
start learning
oszustwo
receive
start learning
otrzymać
receipt
start learning
paragon
salary
start learning
pensja
sure
start learning
pewnie, z pewnością
payment
start learning
płatność
approach
start learning
podejście, podchodzić do
take an action
start learning
podjąć działanie
mark the stress
start learning
podkreśl akcent
underline
start learning
podkreślać
endorse
start learning
podpisać się
subheading
start learning
podtytuł
appear
start learning
pojawić się
join
start learning
połaczyć, przystąpić
connect
start learning
połączyć
help environmental research
start learning
pomagać w badaniach srodowiska
again
start learning
ponownie, jeszcze raz
correct answers
start learning
poprawne odpowiedzi
compare
start learning
porównać
behaving
start learning
postępować, zachować się
need
start learning
potrzeba, potrzebować
serious financial difficulties
start learning
poważne trudności finansowe
serious
start learning
poważny
tell
start learning
powiedzieć komuś coś
appoint a woman
start learning
powołać kobiete na stanowisko
dispose of
start learning
pozbywać się
to dispose of waste
start learning
pozbywać się ścieków
let me
start learning
pozwol mi
ground staff
start learning
pracownicy na ziemi
employee
start learning
pracownik
probably
start learning
prawdopodobnie
properly
start learning
prawidłowo
almost
start learning
prawie
pressure
start learning
presja, nacisk
issues
start learning
problemy
a car manufacturer
start learning
producent samochodów
professionally
start learning
profesionalnie
against
start learning
przeciwko, wbrew
before
start learning
przed, zanim
persuade
start learning
przekonać kogoś
industrial
start learning
przemysłowy
predict
start learning
przepowiadać, wywróżyc
criminal
start learning
przestepca, przestepczy
by mistake
start learning
przez pomyłke
designed
start learning
przeznaczony
reason
start learning
przyczyna, powód, wnioskować
to accept praises
start learning
przyjąć pochwałę
accept deposits
start learning
przyjmować depozyty
example
start learning
przykład
future
start learning
przyszłość
angle
start learning
punkt widzenia, naświetlać
ask
start learning
pytać
bank account
start learning
rachunek bankowy
consider
start learning
rozważać, rozpatrywać
solve
start learning
rozwiązać
different
start learning
różny, inny
compete
start learning
rywalizować, konkurować
risk
start learning
ryzykować, narażenie
acctually
start learning
rzeczywiście
scene
start learning
scena, awantura
complaint
start learning
skarga, reklamacja
leather
start learning
skóra
way
start learning
sposób
matter
start learning
sprawa
deal
start learning
sprawa, dotyczyć
fairness
start learning
sprawiedliwość
sell
start learning
sprzedać
salesman
start learning
sprzedawca
post
start learning
stanowisko
rate
start learning
stawka, stopa
rats or mice
start learning
szczury lub myszy
boss
start learning
szef, kierownik
environment
start learning
środowisko
as little as possible
start learning
tak mało jak to możliwe
so
start learning
tak że
the same amount
start learning
taka sama kwota
same
start learning
taki
term
start learning
termin, okres
background
start learning
tło
this damages business
start learning
to niszczy biznes
track
start learning
tor, śledzić
difficult
start learning
trudny
hold
start learning
trzymać
claiming
start learning
twierdzenie
just
start learning
tylko, właśnie
honesty
start learning
uczciwość
attiend
start learning
uczęszczać
share
start learning
udział, podzielić się
contract
start learning
umowa
enable
start learning
umożliwić
make sure
start learning
upewnić się
launch
start learning
uruchomić, wydać
justification
start learning
usprawiedliwienie, motywacja
rationalisation
start learning
usprawnienie, racjonalizacja
obtain
start learning
uzyskać
using
start learning
używanie
in order to
start learning
w celu, żeby
continue to
start learning
w dalszym ciągu
approximately
start learning
w przybliżeniu
secretly
start learning
w tajemnicy
valuable
start learning
wartościowy
prior
start learning
wcześniejszy, poprzedni
window-display
start learning
widok okienkowy
many time
start learning
wiele razy
award-winning
start learning
Wielokrotnie nagradzany
authority
start learning
władza
appropriate
start learning
właściwy, organizować
considering options
start learning
wobec możliwości
mention
start learning
wspominać, wymieniać
collaboration with
start learning
współpraca z
insider trading
start learning
wtajemniczony handlujący
choice
start learning
wybór
event
start learning
wydarzenie, rezultat
expenses
start learning
wydatki
win
start learning
wygrać, wygrana
exceptionally
start learning
wyjątkowy, nadzwyczajny
made of
start learning
wykonane z
qualified
start learning
wykwalifikowany
wages
start learning
wynagrodzenie
result
start learning
wynik, doprowadzać do
fire
start learning
wypalać, strzelić
to try out
start learning
wypróbować
guideline
start learning
wytyczne
respect
start learning
wzgląd na, szanować
month by month
start learning
z miesiaca na miesiac
for more than
start learning
za więcej niż
behaviour
start learning
zachowanie
abroad
start learning
zagranicą
a range of services and packages
start learning
zakres uslug i pakietów
crew
start learning
załoga
staff
start learning
załoga, kadra, personel
include
start learning
zawiera się
redundant
start learning
zbędny
pass exam
start learning
zdać egzamin
upset
start learning
zdenerwować, zaniepokojenie
agree with
start learning
zgadzać się z
call in sick
start learning
zgłosić chorobę
lose
start learning
zgubić, stracić
change
start learning
zmiana, zmieniać się
charged
start learning
zmuszony do opłaty
distorted thinking
start learning
zniekształcone myślenie
partnership
start learning
związek, współpraca
profit
start learning
zysk, korzyść
make a profit
start learning
zyskać
truth
start learning
PRAWDA

You must sign in to write a comment