wierzę w odkupiciela (ku pogłbębionej wierze)

 0    20 flashcards    katina5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Co to jest sumienie?
start learning
To sąd rozumu pozwalający odróżnić dobro od zła
Jakie są rodzaje cnót?
start learning
Cnoty główne (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo) i cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość)
Co to jest cnota?
start learning
To trwała dyspozycja do czynienia dobra
Jakie powinno być sumienie?
start learning
Poeinno być dobrze uformowane w oparciu o słowo Boże
Co to jest grzech?
start learning
to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego
Co to jest grzech ciężki?
start learning
świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania bożego i kościelnego w rzeczy ważnej
Co to znaczy że grzech jest świadomy i dobrowolny?
start learning
to znaczy że człowiek wie że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza
Co daje nam wiara?
start learning
Uzdalnia nas do powierzania się Bogu
Skutek grzechu ciężkiego?
start learning
Pozbawia łaski uświęcającej
Co robi sprawiedliwość?
start learning
Pomaga oddać każdemu to co jemu się należy
Co to jest łaska uczynkowa?
start learning
pomoc jakiej udziela nam Bóg byśmy współpracowali z nim w dziele zbawienia.
Co to charyzmat?
start learning
to specjalny dar ducha świętego do spełniania jakiegoś zadania
Co to jest grzech lekki?
start learning
to dobrowolne świadome przekroczenie przykazania bożego w rzeczy mniej ważnej lub nie e pełni świadome i nie w pełni dobrowolne
Co daje nam nadzieja?
start learning
Pomaga nam wytrwale zdążyć na spotkanie z Bogiem
Co daje nam miłość?
start learning
Uzdalnia do miłowania Boga i bliźniego
Co daje nam roztropność?
start learning
Pozwala zastanowić się czy postępowanie podoba się Bogu.
Jakie prawo jest zapisane w duszy człowieka?
start learning
W duszy człowieka zapisane jest prawo Boże. Każe ono człowiekowi czynić dobro, a unikać grzechu.
Co to jest łaska uświęcająca?
start learning
to pomoc jakirj udziela nam Bóg byśmy uczestniczyli w jego życiu. Dar jedności Boga z człowiekiem.
Co to męstwo?
start learning
To czynienie dobra mimo trudności
Co to umiarkowanie?
start learning
To umiejętność panowania nad sobą

You must sign in to write a comment