who comes first

 0    52 flashcards    xwrozycki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
móc
start learning
may
wejście w posiadanie, zajęcie
start learning
occupation
sugerować
start learning
suggest
powiązany
start learning
related
zakładać
start learning
found
w pewnym stopniu
start learning
to a certain extent
poznawczy
start learning
cognitive
dopasować
start learning
fit
żądania; wymagania
start learning
demands
typowo, zazwyczaj
start learning
typically
oczekiwanie
start learning
expectation
w zależności (od)
start learning
depending (on)
opiekuńczy
start learning
protective
niezmiernie
start learning
extremely
bezpieczeństwo
start learning
safety
prawdopodobnie
start learning
likely
pogoń, zajęcie, praca, pasja
start learning
pursuit
skłaniać się, zmierzać
start learning
tend
rodzeństwo
start learning
siblings
minus, negatywna strona
start learning
downside
doświadczać, cierpieć
start learning
suffer
zazdrość, zawiść
start learning
jealousy
samotność
start learning
loneliness
przyjść, nadejść
start learning
come along
partycypujący, branie udziału
start learning
sharing
spodziewać się, oczekiwać
start learning
expect
odpowiedzialny
start learning
responsible
dawać przykład
start learning
set an example
centrum zainteresowania
start learning
focus
kształt
start learning
shape
widok; pogląd; perspektywy
start learning
outlook
dlatego więc
start learning
therefore
aprobata
start learning
approval
osiąganie; osiągnięcie
start learning
achieving
traktowany
start learning
treated
buntownicze znamię
start learning
rebellious streak
mieć czegoś dość
start learning
be fed up with
to boss sb around
start learning
dyrygować kimś
kwestie
start learning
issues
przywilej
start learning
privilege
rozpieszczony
start learning
spoilt
wspierać, dołożyć sie
start learning
contribute
zręczny, wprawny
start learning
skilful
postępowanie
start learning
dealing
niższy, gorszy
start learning
inferior
podobny
start learning
similar
ścieżka, droga
start learning
path
wada, ujemna strona
start learning
disadvantage
postawa względem
start learning
attitude towards
urodzenie
start learning
birth
negocjatorzy
start learning
negotiators
figury
start learning
figures

You must sign in to write a comment