what is china's political system?

 0    37 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a country ruled by single person
start learning
Kraj rządzony przez pojedynczą osobę
differ markedly from
start learning
Różnią się znacznie od
ultimate authority resides
start learning
Ostateczny organ zamieszkuje
directs the operations of
start learning
Kieruje działaniami
select leaders who are subject to term limits
start learning
wybierz liderów, którzy są przedmiotem limitów terminowych
methods of leadership succesion
start learning
Metody sukcesu przywództwa
leadership transitions are tricky
start learning
Przejścia na czele są trudne
almost uniquely
start learning
Niemal niepowtarzalny
transfers of power
start learning
przekazywanie władzy
concurrent position
start learning
Pozycja równoległa
exercise full control of
start learning
sprawować pełną kontrolę
assumed control of
start learning
przejął kontrolę nad
distinguishing feature
start learning
Cechą wyróżniającą
this record of
start learning
ten zapis
in many respects it most resembles
start learning
pod wieloma względami najbardziej przypomina
stable and resilient
start learning
Stabilny i sprężysty
here is not the obvious fact that
start learning
tutaj nie jest oczywisty fakt, że
sole legal
start learning
jedynym prawnym
reaches into every organized sector of life
start learning
dotrze do każdej zorganizowanej branży życia
she has appointed to the board by her supervisor
start learning
Została wyznaczona do zarządu swojego przełożonego
oversee the appointment
start learning
nadzorować spotkanie
yet he has tolerated
start learning
Jeszcze tolerował
prefer to conceal
start learning
Wolisz ukryć
censorship is pervasive and harmful
start learning
Cenzura jest wszechobecna i szkodliwa
orginal purpose of setting
start learning
Pierwotny cel ustawienia
ongoing procedure
start learning
Trwająca procedura
high degree of consistency
start learning
wysoki stopień spójności
the reality is on the ground
start learning
Rzeczywistość jest na ziemi
attest
start learning
zaświadczać
consistent
start learning
consistent in English
zgodny
abolished
start learning
zniesione
allocation of key commodities
start learning
Przydział kluczowych surowców
accounted for
start learning
stanowiły
he inherited an economy
start learning
odziedziczył gospodarkę
executing central directives
start learning
wykonywania dyrektyw centralnych
presiding over a dynamic economy
start learning
Przewodnicząc dynamicznej gospodarce
succumbed to economic stagnation
start learning
Zmarł na stagnację gospodarczą

You must sign in to write a comment