Wham - Last Christmas słówka

 0    146 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oddalony stąd
start learning
away
las jest tylko o 50 metrów od naszej willi
start learning
the forest is only 50 metres away from our villa
jego ojciec mieszka o dwie godziny drogi autobusem
start learning
his father lives two hour away by bus
nieobecny
start learning
not present or near, away
nie ma go, wyjechał
start learning
he is away
był na zwolnieniu
start learning
he was away on leave
jak długo cię nie było?
start learning
how long have you been away?
ewidentnie najlepszy
start learning
far and away the best
trwale, zawzięcie
start learning
away
ona pracuje poza domem
start learning
she works away
zaraz, od razu
start learning
right away
zaraz, od razu
start learning
straight away
precz z nim!
start learning
away with him!
odejdź! idź sobie!
start learning
away with you!
ciągle pracować
start learning
be working away
daleko
start learning
far away
o wiele, znacznie, zdecydowanie
start learning
far and away
bez porównania
start learning
out and away
natychmiast
start learning
straight away
natychmiast
start learning
right away
odejść
start learning
to go away
być poza domem
start learning
to be away
w odległości dwóch kilometrów
start learning
two kilometers away
za dwa tygodnie
start learning
two weeks away
pozbyć się czegoś
start learning
to make away with
pozbyć się czegoś)
start learning
to do away with
o dwie mile stąd
start learning
two miles away
precz z tym!
start learning
away with it!
Łza
start learning
tear
Łza
start learning
drop
wybuchnęła płaczem, gdy usłyszała wiadomość
start learning
she burst into tears when she heard the news
nie uronię za nim ani jednej łzy
start learning
I will not shed a tear for him
jego śpiew doprowadził mnie do łez
start learning
his singing reduced me to tear
film poruszył mnie do łez
start learning
the film moved me to tears
płakać krokodylimi łzami
start learning
to cry crocodile tears
rozdarcie; wydarta dziura
start learning
tear
drzeć, rozdzierać
start learning
tear
targać
start learning
tear
rozrywać, rwać
start learning
tear
jestem rozdarta między mężem a kochankiem
start learning
I'm torn between my husband and my lover
mój argument został całkowicie zbity
start learning
my argument was torn to shreds
kraj rozdarty wojną domową
start learning
a country torn by civil war
wydzierać
start learning
tear
wydzierać
start learning
snatch
wydzierać
start learning
remove by force
odebrano ją jej rodzicom, gdy była mała
start learning
she was torn off her parents when she was small
wyrywać
start learning
tear
wyrywać
start learning
pull violently
rwać włosy z głowy
start learning
to tear one's hair out
pędzić
start learning
tear
bardzo się spieszę
start learning
I'm in a tearing hurry
młody gniewny, narwaniec
start learning
tear away
odrywać się, umykać
start learning
to tear away
odrywać się, umykać
start learning
get oneself mind off
odrywać
start learning
to tear off
odrywać
start learning
pull off
wyrywać
start learning
to tear out
dzieci wybiegły ze szkoły
start learning
the children came tearing out of school
drzeć, rozrywać
start learning
tear to pieces
płakać, być zapłakanym
start learning
be in tears
ledwo żywy
start learning
bored to tears
wzruszyć kogoś do łez
start learning
bring tears to sb's eyes
wybuchnąć płaczem
start learning
burst into tears
święty
start learning
holy
święty
start learning
sacred
święty, przed imieniem
start learning
Saint
Święty Piotr
start learning
St Peter
cnotliwy
start learning
saintly
cnotliwy
start learning
pious
Pismo Święte
start learning
the Holy Bible
Pismo Święte
start learning
the Scripture
Duch Święty
start learning
Holy Spirit
Ojciec Święty
start learning
Holy Father
Święty Mikołaj
start learning
Santa Claus
Ziemia Święta
start learning
Holy Land
świętej pamięci pan Jan
start learning
the late Mr Jan
święty obowiązek
start learning
clear duty
święty obowiązek
start learning
bounden duty
dajcie mi święty spokój
start learning
leave me alone
dla świętego spokoju
start learning
for peace' sake
święte słowa!
start learning
you're absolutely right!
dzień Wszystkich Świętych
start learning
All Saints' Day
goły jak święty turecki
start learning
stony broke
równowaga psychiczna
start learning
quiet
równowaga psychiczna
start learning
tranquillity
równowaga psychiczna
start learning
calm
równowaga psychiczna
start learning
composure
równowaga psychiczna
start learning
serenity
to leave sb alone
start learning
dać komuś spokój
ta myśl nie daje mi spokójoju
start learning
the thought keeps nagging me
zachować spokój
start learning
to keep cool
dać sobie spokój z kimś
start learning
to forget sb
dać sobie spokój z czymś
start learning
to forget sth
daj spokój!
start learning
drop it!
daj spokój!
start learning
come off it!
cisza
start learning
hush
cisza
start learning
stillness
proszę o ciszę!
start learning
quiet, please!
dla świętego spokoju
start learning
for the sake of peace
niech spoczywa w spokoju
start learning
let him rest in peace
spokój publiczny
start learning
the public peace.
stan spokoju, pokój
start learning
peace
opanowanie, zimna krew
start learning
composure
spokój wewnętrzny
start learning
equanimity
spokój wewnętrzny
start learning
calmness
nie dawać spokoju, myśli, wspomnienia
start learning
to haunt
nie dawać spokoju, myśli, wspomnienia
start learning
to be nagging at
zakłócenie spokoju publicznego
start learning
breach of peace
dać czemuś spokój
start learning
to give up
zachowywać spokój
start learning
to keep calm
zachowywać spokój
start learning
to keep one's head
zachowywać spokój
start learning
to keep one's countenance
zakłócać spokój publiczny
start learning
- to disturb the peace
spokój umysłu
start learning
peace of mind,
zachować spokój
start learning
to keep calm
daj mi spokój!
start learning
leave me alone!
daj mi spokój!
start learning
let me alone!
proszę o spokój!
start learning
quiet, please!
specjalny, szczególny
start learning
special
specjalny, szczególny
start learning
particular
ten artykuł jest dla mnie szczególnie interesujący
start learning
this articles is of special interest to me
w specjalnym celu
start learning
for a special purpose
agent specjalny
start learning
special agent
szczególny przypadek
start learning
a special case
korespondent specjalny
start learning
special correspondent
specyficzny
start learning
special
specyficzny
start learning
specific
specyficzny
start learning
definite
nadzwyczajny
start learning
special
nadzwyczajny
start learning
extraordinary
wydanie specjalne
start learning
special edition
dostawa ekspresowa
start learning
special delivery
do celów specjalnych
start learning
special purpose
odległość
start learning
distance
to żadna odległość
start learning
no distance at all
z domu może dojść pieszo do szkoły
start learning
she lives within walking distance of the school
jak daleko?
start learning
at what distance?
w oddali
start learning
in the distance
z oddali
start learning
from a distance
drugi plan
start learning
middle distance
zachowywać dystans
start learning
to keep one's distance
traktować kogoś z rezerwą
start learning
to keep sbat a distance
rozpoznać
start learning
recognize
No! Więc! Ano! Ale! Aha! Oho! Uch!
start learning
Well!
niespodzianka
start learning
surprise
polegać
start learning
rely

You must sign in to write a comment