war peace abortion

 0    60 flashcards    asiaasia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
choroby śmiertelne
start learning
terminal diseases
dyktatura
start learning
dictatorship
wykorzystywanie dzieci w do pracy
start learning
children labour
wykorzystywanie seksualne
start learning
sexual exploitation
prześladowania religijne
start learning
religious persecution
zawieszenie broni
start learning
armistice
rozbrojenie
start learning
disarmament
ruch na rzecz pokoju
start learning
peace movement
kontrola zbrojeń
start learning
control of armaments
wypowiedzieć wojnę
start learning
wage war against sb/sth
oddać życie za ojczyznę
start learning
lay down/give sb’s life for homeland
obow. służba wojsk
start learning
obligatory military
paść ofiarą
start learning
fall victim of war
najechać
start learning
invade
rana
start learning
wound
patriota
start learning
patriot
walczyć
start learning
combat
fiz. odporność
start learning
physical immunity
ciągła groźba
start learning
constant threat
być izolowanym
start learning
be isolated
zarazić się
start learning
get infected by
zaraźliwy
start learning
infectious / contagious
zapobiegać/ zdecydowana profilaktyka
start learning
prevent/radical prevention
niewysterylizowany sprzęt medyczny
start learning
unsterilized medical equipment
być wrogo nastawionym do
start learning
be hostile to
brak wiedzy o
start learning
lack of knowledge about
przypadkowy
start learning
accidental
nosiciel
start learning
carrier
wyzwalać” przestępczość
start learning
breed crime
wspaniała okazja by walczyć z biedą
start learning
golden opportunity to combat poverty
pozbyć się (wytępić) całkiem problemu biedy
start learning
eradicate poverty problem
zmniejszyć biedę
start learning
alleviate poverty
liczba ofiar śmiertelnych
start learning
death toll
żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
live below the poverty line
"wyciągnąć” z biedy
start learning
to lift poor people out of poverty
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
dzieci żyjące na ulicy
start learning
street children
w ogromnej potrzebie
start learning
in desperate need
odnieść sukces i wyjść z biedy
start learning
succeed in escaping poverty
regiony ubogie
start learning
deprived regions
powiększająca się różnica między bogatymi I biednymi
start learning
widening gulf between rich and poor
pacjent w śpiączce
start learning
comatose patent
wzbudzać kontrowersje
start learning
raise controversy
umyślny
start learning
deliberate
akt zabijania / litości
start learning
the act of killing / mercy
zgoda na
start learning
consent to
ostry ból/ cierpienie
start learning
severe pain / suffering
stan wegetacyjny
start learning
vegetative state
śmiertelnie chory
start learning
terminally ill
ciągły ból
start learning
permanent pain
starczy
start learning
senile
przerwać
start learning
discontinue
pospieszna
start learning
overhasty
uśmiercać
start learning
inflict death
sztucznie utrzymywać przy życiu
start learning
keep alive by apparatus
potępiać
start learning
condemn
wyrzuty sumienia
start learning
remorse
świata poza sobą nie widzieć
start learning
be wrapped up in each other
zmiana uczuć
start learning
change of heart
zabezpieczać się
start learning
to take precautions

You must sign in to write a comment