War of currents

 0    19 flashcards    lukaszDrygas16082
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tak zwana wojna próadów toczyła sie w ameryce pod koniec 19 wieku
start learning
the so called War of Currents took place in america at the end of the 19 century.
dotyczyła ekonomiczej transmisji mocy
start learning
it concerned the economic transmission of power
Dwóch naukowców Thomas Edison i Nicola Thesla were the oponents
start learning
Two scientists Thomas Edison and Nicola Thesla were the oponents
Debata była o tym który elektryczny system powinno sie używać zmienny czy stały prąd
start learning
The debate was about whether electrical systems should use alternating or direct current
prąd staly był używany do przesyłania energi po tym Edison opracował komercyjną generacje elektryczności w lata 180-0.
start learning
Direct current was used for electric power transmission after Edison developed commercial generation of electricity in the late 1800s
Ale prąd stały ma wiele ograniczeń, takich jak
start learning
But direct current had a number of limitations such as
szybkie straty energii
start learning
rapid power loss
ograniczony zasięg transmisji do około 2 km
start learning
limited range of transmission to abaut 2 km
Nikola Tesla opracował alternatywny system uyżywając prądu przemiennego
start learning
Nikola Tesla devised an alternative system using alternating current
Był generowany przy niskim napięciu
start learning
It was generated at low voltages
następnie mogło być podnoszone przez transformator do wysokiego napięcia dla ekonomicznego przesyłu i ostatecznie obniżnae ponownie dla bezpiecznego dostarczanioa do consumentów
start learning
then it could be stepped up by a transformer to high voltages for economical transmission and, finally, stepped down again for safe delivery to the consumer
dzisiaj
start learning
today
Dzisiaj AC jest nadal głównym sposobem dostarczania energi elektrycznej do odbiorców
start learning
Today, AC is still the primary means of delivering electrical energy to customers
wady
start learning
disadvantage
potrzeba
start learning
need
potrzebuje dodatkowej izolacji
start learning
they need extra insulation
stanowią
start learning
pose
stanowią one zagrożenie dla każdego, kto styka się z nimi
start learning
they pose a danger to anyone who comes into contact with them
jest ono trudne do bezpieczneg obsługi
start learning
it is difficult to service bezpieczneg

You must sign in to write a comment