Vocabulary koło 1

 0    125 flashcards    wiolek000164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ZAPALCZYWY, PORYWCZY, NIEPRZEMYŚLANY
start learning
IMPETUOUS
IMPETUOUS - def
start learning
acting or done quickly and without thinking
POGARSZAĆ, JĄTRZYĆ ZAOGNIAĆ
start learning
FESTER
FESTER - def
start learning
used about unplesasant situation, feeling or thought
FADE - def
start learning
disapperr slowly from sight/hearing/memory
zanikać (powoli)
start learning
FADE
BIZARRE - def
start learning
VERY STRANGE
DZIWACZNY
start learning
BIZARRE
ABUSIVE - def
start learning
using rude language to insult sb
OBELŻYWY, OPRYSKLIWY
start learning
ABUSUVE
SWAMPED WITH (INFORMATIOS) - def
start learning
give sb so muth of sth that they cannot deal with it
CORRUPTED -def
start learning
doing involwing illegal or dishonest thinggs in exchange for money etc.
SKORUMPOWANY, PRZEKUPNY
start learning
CORRUPTED
TO PEEK - def
start learning
look at sb quickly and secretly becouse tou shouldn't be looking at it
ZERKAĆ
start learning
TO PEEK
GROSS - def
start learning
UNACCEPTABLE, VERY GREAT AND SERIOUS
RAŻĄCY, GORSZĄCY
start learning
GROSS
ŚRODKI/ KROKI
start learning
MEASURES
RYNEK PRACY
start learning
JOB MARKET THE LABOUR MARKET
POTWIERDZENIA
start learning
CONFIRMATIONS
NIE PASOWAĆ DO...
start learning
DON'T CORESPOND TO
ARTICULATE - def
start learning
ABLE TO TALK EASLY & CLEAR ABOUT THINGS
ELOKWENTNY (W STANIE ROZMAWIAĆ ŁATWO, JASNO O RZECZACH)
start learning
ARTICULATE
FOCUSED - def
start learning
PAYING CAREFULL ATTENTION TO WHAT ARE YOU DOING; DETERMINED TO SUCCESS
SKONCENTROWANY
start learning
FOCUSED
RESERVED - def
start learning
SHY, UNWILIG TO EXPRESS EMOTIONS & TALK ABOUT EMOTIONS
NIEGADATLIWY, ZAMKNIĘTY (ZAREZERWOWANY)
start learning
RESERVED
COHERENT - def
start learning
TALKING IN WAY THAT IS CLEAR & EASY TO UNDERSTAND, LOGICAL
ZGODNE, SPÓJNE, LOGICZNE
start learning
COHERENT
ELOQUENT - def
start learning
ABLE TO EXPRESS YOUR IDEAS & OPINIONS WELL, SHOWING A FEELING WITHOUT USING WORLDS
WYMOWNY
start learning
ELOQUENT
EXTROVERT - def
start learning
SOMEONE ACTIVE AND CONFIDENT; WHO ENJOYS SPENDING TIME WITH OTHER PEOPLE
FLUENT - def
start learning
ABLE TO SPEAK LANGUAGE VERY WELL
PŁYNNY
start learning
FLUENT
HESITANT - def
start learning
UNCERTAIN ABOUT WHAT OT DO OR SAY, BECOUSE YOU ARE NERVOUS
NIEZDECYDOWANY
start learning
HESITANT
INHIBITED - def
start learning
TOO EMBARASTED OR NERVOUS TO DO OR SAY WHAT YOU WANT; STH WHAT STOPPED
PERSUASIVE - def
start learning
ABLE TO MAKE OTHER PEOPLE TO MAKE STH OR DO WHAT ASK
PRZEKONUJĄCY
start learning
PERSUASIVE
ZAHAMOWANIE
start learning
INHIBITED
RAMBLING - def
start learning
VERY LONG SPEECH, WITHOUT ANY CLEAR ORGANIZATION
CHAOTYCZNY
start learning
RAMBLING
RESPONSIVE - def
start learning
EAGER TO COMMUNICATE WITH OTHER PEOPLE AND TO CREATE THEM IN A POSITIVE MAY
WRAŻLIWY (czuły) (CHĘTNY DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI I UKIERYNKOWANIE ICH W POZYTYWNY SPOSÓB)
start learning
RESPONSIVE
SENSITIVE - def
start learning
ABLE TO UNDERSTAND OTHER PEOPLE'S FEELINGS AND PROBLEMS
WRAŻLIWY
start learning
SENSITIVE
succinct - def
start learning
CLEARLY EXPRESSED IN A FEW WORDS
ZWIĘZŁY
start learning
SUCCINCT
VAUGE - def
start learning
UNCLEAR, BECOUSE SOMEONE DOESN'T GIVE ENOUGH INFO
NIEJASNE
start learning
VOUGE
RETAINING
start learning
ZACHOWANIE CZEGOŚ, UTRZYMANIE
ZACHOWANIE CZEGOŚ, UTRZYMANIE
start learning
RETAINING
STANOWIĆ WYZWANIE
start learning
POSE A CHALLENGE
ZWIĘKSZANIE LICZBY PRACOWNIKÓW
start learning
BOOST EMPLOYEE COUNT
ZATRUDNIENIE (MEMBER OF STAF)
start learning
HEADCOUNT
OBAWY/ LĘKI
start learning
ANXITIES
DAREMNY BEZCELOWY NIESKUTECZNY
start learning
FUTILE, POINTLESS
OSTATECZNIE, W KOŃCU, WRESZCIE, NARESZCIE
start learning
ULTIMATELY, FINALLY
OŚRODKI, CENTRA
start learning
HUBS, CENTRIES
NIECHĘTNY
start learning
RELUCTANT, UNWILIG
ZWIĘZŁY, TREŚCIWY, K KRÓTKI, LAKONICZNY
start learning
CONCISE, BRIEF
PROGRAM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH
start learning
HEATHLY INSURANCE PROGRAM
SYSTEM EMERYTALNY
start learning
PENSION PLAN
NIEPOROZUMIENIE
start learning
CROSS-PURPOSES
WYMYŚLAĆ
start learning
MAKE THINGS UP
NIERUCHOMOŚCI
start learning
REAL ESTATE
odwołać/ wycofać się
start learning
call off
zawieźć, osłabić
start learning
let down
odpowiedzialność
start learning
accountability
wytrwałość
start learning
perseverance
ograniczać koszty
start learning
raise founds
owijać w bawełnę
start learning
bit about the bush
wyjaśnienie
start learning
clarify
przedstawić coś krótko i zwięzłowato; powiedzieć w skrócie
start learning
to put it in a nutshell
przejść do sedna sprawy
start learning
to get straight to the point
dowiedzieć się czegoś pocztą pantoflową
start learning
to hear it on the grapevine
wprowadzić kogoś w sytuację
start learning
to put someone in the picture
żle coś zrozumieć
start learning
to get the wrong end of the stick
nadawać na ten same fall
start learning
to be on the same wavelength
nie móc się w czymś połapać
start learning
can't make head nor tail of it
mieć w rozmowie diametralnie odmienne cele, więc nie mogą się porozumieć
start learning
to talk at cross purposes
otrzymać coś z pierwszej ręki
start learning
to get it straight from the horse's mouth
mówić jak do ściany
start learning
to be like talking ti a brick wal
informować kogoś na bieżąco
start learning
to keep someone in the loop
mylić, mieszać, dezorientować
start learning
confuse
angażować
start learning
engage
błądzić, zbaczać, robić dygresje
start learning
digress
poczta głosowa
start learning
voicemail
odłożyć słuchawkę
start learning
hang up
wyjście, wychodzące towarzyski
start learning
outgoing
chętny
start learning
eager
urazić
start learning
cause offence
odejść z czymś uciec, wydostać się
start learning
get away with
ulokować, wystawić na sprzedaż
start learning
pitch
grubiański, nieprzyjemny, niegrzeczny
start learning
uncivil
tworzenie sieci (kontaktów)
start learning
Networking
nawiązać stosunki towarzyskie uspołecznić
start learning
socialize with
Pojęcie / koncepcja
start learning
notion/concept
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
ostatni krzyk mody
start learning
all the rage
złamać kod
start learning
crack the code
być z kimś w dobrych stosunkach dostać się na, robić postępy...
start learning
get on
zameldować się, zgłaszać się sprawdzić w
start learning
check in
tworzyć rozwijać narastać, montować, wyrabiać sobie, wymyślać
start learning
build up
zawracać, odwracać, przekręcać
start learning
turn round
odłożyć coś (na potem, odraczać
start learning
put off
pojawiać się, przybywać
start learning
turn up
utworzyć, ustawiać, urządzać, montować, zakładać, wznosić
start learning
set up
prowadzić, kontynuować
start learning
carry on
zerwać, przerwać
start learning
break off
zcementować, łączyć wzmacniać, umacniać (2)
start learning
cement strengthen
pielęgnować
start learning
cultivate
odciąć
start learning
cut off
uszkodzić, krzywdzić
start learning
damage
zakłócać, przerwać
start learning
disrupt
naprawiać, zachęcać
start learning
encourage
ugruntować
start learning
establish
sprzyjać, popierać, pomagać w rozwoju (2)
start learning
foster, promote
zagrażać
start learning
jeopardise /czepadajz/
utrzymywać
start learning
maintain
odbudowywać
start learning
restore
wznowić
start learning
resume
zerwać pezrwać rozerwać:)
start learning
sever
stać się mniej przyjazny
start learning
sour
osłabiać, podkopać
start learning
undermine

You must sign in to write a comment