vocabulary II

 0    61 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
a peer-to-peer file sharing
start learning
udostępnianie (wymiana) plików w sieci komputerów równorzędnych
to discharge a judgement debt
start learning
wykonać zasądzoną wierzytelność, uiścić sądowy nakaz zapłaty
a preponderance of evidence
start learning
przewaga dowodowa
ciężar dowodu
start learning
the burden of proof
a negligently inflicted injury
start learning
szkoda wywołana przez niedbałośc
a personal bunkraptcy
start learning
upadłość konsumencka
a substantial certainty
start learning
zamiar ewentualny, znacząca pewność
a reckless disregard
start learning
lekkomyślne lekceważenie, rażące niedbalstwo
a collateral estoppel
start learning
prejudykat, związanie wcześniejszą decyzją
an adverse possession
start learning
zasiedzenie, posiadanie bezprawne
an allodial
start learning
tytuł dziedziczny własności
an allonge
start learning
przedłużka, alonżka
an amalgamation
start learning
połączenie konsolidacyjne, zmieszanie
ambulatory
start learning
zmienny, nieostateczny
to antedate
start learning
podpisywać coś z wcześniejszą datą w celu oszustwa; antydatować
antenuptial
start learning
przedmałżeński
an apportionment
start learning
podział, rozłożenie
an arraignment
start learning
postawienie w stan oskarżenia
arrears
start learning
zaległości
an assault
start learning
napaść
an assent
start learning
zgoda
assizes
start learning
sąd na sesji wyjazdowej
assumpsit
start learning
obietnica umowna
an attorn(ment)
start learning
przeniesienie prawa własności
avizandum
start learning
odroczenie ogłoszenia wyroku
a bailment
start learning
poręczenie
a bare trust
start learning
powiernictwo proste
Battered Woman Syndrom
start learning
syndrom maltretowanej kobiety
bequest
start learning
zapis/legat/spadek
a bill of lading
start learning
konosament (morski list przewozowy)
black letter law
start learning
fundamentalna litera prawa
a buggery
start learning
pederastia/sodomia
a champetry
start learning
nakłanianie do wniesienia pozwu w zamian za korzyści z niego płynące
a chaste
start learning
cnota, czystość
a civil restraint order
start learning
nakaz powstrzymywania się
a collateral source rule
start learning
reguła dodatkowego zabezpieczenia
a collateral descendant
start learning
zstępny w linii bocznej
a collusion
start learning
zmowa/spisek
a committal hearing
start learning
przesłuchanie wstępne/posiedzenie przekazujące do sądu wyższej instancji
clean hands
start learning
uczciwość; beeing free from unfair conduct;
to have clean hands
start learning
działać w dobrej wierze
a comfort letter
start learning
list poświadczający, pismo o braku zastrzeżeń
common and preferred shares
start learning
akcje zwykłe i uprzywilejowane
a comparative negligence
start learning
zaniedbanie wspólne, przyczynienie się przez niedbalstwo
a condition precedent
start learning
warunek zawieszający
a condition subsequent
start learning
warunek rozwiązujący
a conditional fee agreement
start learning
umowa honorarium warunkowego (no win, no fee)
a condonation
start learning
przebaczenie, darowanie winy
to consign
start learning
wysyłać, odsyłać, powierzać, oddawać w czyjeś ręce
a constructive dismissal
start learning
zaniechanie dorozumiane (wypowiedzenie umowy)
a constructive trust
start learning
powiernictwo domniemane
a contingency fee
start learning
honorarium adwokata płacone po wygraniu procesu (% odszkodowania)
a contingent legacy
start learning
zapis warunkowy
a contingent will
start learning
testament warunkowy
a contributory negligence
start learning
przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, zaniedbanie własne poszkodowanego, zaniedbanie wspólne
a conversion
start learning
konwersja, zamiana, przeistoczenie
COPINE
start learning
zwalczanie sieci wymiany treści pedofilskich w Europie
a coparcenary
start learning
wspólne prawo do dziedziczenia (współdziedziczenie, współwłasność)
a coram
start learning
sędzia sprawozdawca, przewodniczący
a corporeal
start learning
materialność, namacalność
a counterclaim
start learning
powództwo (roszczenie) wzajemne

You must sign in to write a comment