VOCABULARY

 0    72 flashcards    guest2387480
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Beşeri bilim
start learning
humanities
sahne sanatı
start learning
performing art
görsel sanat
start learning
visual art
dil ve edebiyat
start learning
language and literature
ilahiyat
start learning
theology
belirlemek, saptamak, tespit etmek
start learning
to determine
mantıklı, mantıksal
start learning
logical
toplama
start learning
collection, addition
toplamak
start learning
to collect, to add
çıkarma işlemi
start learning
subtraction
çarpma işlemi
start learning
multiplication
bölme işlemi, bölmek
start learning
dividing, to divide
yürütmek yönetmek
start learning
to conduct
to conduct research
deney
start learning
experiment
... 'nın gidişatı
start learning
the course of
tarihin akışını yönlendirmek
direct the course of history
anket
start learning
questionnaire
soruşturma, araştırma
start learning
investigation
vazgeçilmez
start learning
indispensable
yanıltıcı
start learning
misleading
oluşturmak üzere, oluşturmak
start learning
to form
anlam çıkarmak, sonuç çıkarmak
start learning
to infer
reddetme
start learning
refusal
reddetmek
start learning
to refuse
çöp
start learning
refuse
ifade etmek
start learning
to express
ifade
start learning
expression
kesinlik, doğruluk
start learning
precision, accuracy
doğruluk
start learning
accurateness
kesinlik
start learning
exactness
kesin
start learning
precise
belirsizlik
start learning
ambiguity
kafa karışıklığı
start learning
confusion
oldukça
start learning
a rather
miktar
start learning
quantity
ölçmek
start learning
to quantify
harcamak, tüketmek
start learning
to consume
büyük miktarda
start learning
vast quantities
nitelik, nicelik
start learning
quality, quantity
araştırmak
start learning
to investigate
yaklaşmak
start learning
to approach
araştırmacı yaklaşım
start learning
investigative approach
dağıtmak
start learning
to distirubute
dağıtım
start learning
distribution
adil dağıtım, dağılım
start learning
equitable distribution
amaç
start learning
aim
hedeflemek
start learning
aim to
başarmak
start learning
to achieve
iddia etmek
start learning
to claim
gelişmek
start learning
to evolve
geliştirmek
start learning
to develop
kademeli olarak
start learning
gradually
gelişim, gelişme
start learning
development
evrim
start learning
evolution
direnç
start learning
resistance
muhtemel
start learning
probable
ceryan etmek, meydana gelmem
start learning
to occur
muhtemel
start learning
likely
kanıtlamak
start learning
to prove
kalp yetmezliği
start learning
heart failure
olasılık, ihtimal
start learning
probability
mutlak kesinlik
start learning
absolute certainty
nicelleştirme, miktar ölçümü
start learning
quantification
artırmak
start learning
to increase
içermek
start learning
to include
dahil olmak üzere
start learning
including
yükselmek
start learning
to rise
yükselen
start learning
rising
sağlamak
start learning
to provide
yol açmak
start learning
to lead to
açıklama
start learning
description
çıkarım yapmak
start learning
making inferences
sunmak, teklif etmek, vermek
start learning
to offer
Yeditepe University offers english courses

You must sign in to write a comment