Vocabulary, Conditionals

 0    387 flashcards    ewach777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pogoda była okropna
start learning
weather was appaling
mech
start learning
moss
zdobyć zaufanie
start learning
to win the trust
zrozumienie, zgłębienie czegoś
start learning
insight
sprzeczny z czymś
start learning
contrary to sth
zależy mi na niej
start learning
I care for her
kwiestionować, spierać się o coś
start learning
dispute
sporny
start learning
in dispute
zły, dziki, straszny
start learning
ferocious
wytrzymałość
start learning
staminy
otyłość
start learning
obesity
srogość, surowość
start learning
severity
czołowy
start learning
foremost
chwytać coś
start learning
grasp, grip
chwytać, zrozumieć
start learning
grasp
brzdękać, stukać
start learning
clatter
nieład, śmietnik
start learning
clutter
krzywdzić nas
start learning
do us harm
wyobrażać sobie
start learning
conceive
począć / give the birth
start learning
conceive
Uważać coś za coś
start learning
to conceive of sth as sth
zmagać się z czymś, mocować
start learning
grapple, handle
masa czegoś
start learning
host
wyrażać, przekazywać
start learning
convey
dotyczyć czegoś
start learning
pertain
motyw
start learning
motife, motive
pojęcie
start learning
notion, idea, concept
Nie mam pojęcia
start learning
I have no clue, I have no notion
kaprys
start learning
notion
wieczny
start learning
eternal
wieczność
start learning
eternity
mylić się
start learning
err
królestwo
start learning
realm
zbijać z tropu, dezorientować
start learning
bewilder
zwalniać, odwoływać
start learning
dismiss
patrzeć z góry na kogoś
start learning
look down on sb
współczesny, nowożytny
start learning
modern
powtarzać, powracać
start learning
recur
bałagan, zamieszanie
start learning
muddle
zaopatrzenie
start learning
provision
klauzula (prawnicze)
start learning
provision
zapłacić prąd, wodę, gaz
start learning
to pay utilities
nadwyrężyć (nogę)
start learning
strain
pod tym względem
start learning
in this regard
sprzedawać się
start learning
turn over
przekształcić coś w coś
start learning
turn over
rozpoczynać nowe życie
start learning
turn over a new leaf
zachowywać (customers)
start learning
retain
zniechęcający, niewdzięczny
start learning
daunting
czasami
start learning
at times
być zwolennikiem czegoś
start learning
to advocate sth
zmierzyć się ze zmianami
start learning
face with changes
Musiałem wczoraj wysłać maila
start learning
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
start learning
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jechać do Warszawy, ale nie miałem czasu
start learning
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
start learning
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
start learning
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
start learning
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
start learning
I am selling my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
start learning
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
start learning
It sounds great!
O której kończymy?
start learning
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
start learning
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
start learning
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
start learning
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
start learning
I wasn't able to help him.
Czy chcesz abym podrzucił go z powrotem?
start learning
Do you want me to drop him back?
On został poinformowany o tym ostatnio.
start learning
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
start learning
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
start learning
I don't feel like working today.
Jeśli dasz mi czas, zrobię to tak szybko jak to możliwe
start learning
If you give me a bit more time I will do it asap
Jeśli pogoda będzie ładna, pojadę do parku
start learning
If the weather is good I will go to the park
Jeśli wygramy ten kontrakt, będę szczęśliwy
start learning
If we win this bid I will be happy
Jeśli będę miał czas, zabiorę cię do zoo
start learning
If I have time I will take you to zoo
Gdybym dziś miał czas, poszedłbym do kina
start learning
If I had time I would go to the cinema
Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym Ferrari
start learning
If I had more money I would buy Ferrari
Gdybym miał szybszy samochód, podrzuciłbym cię na lotnisko
start learning
If had a faster car I would drop you off at the airport
Gdybym wczoraj miał czas, odwiedziłbym cię
start learning
If I had had time yesterday I would have visited you
Gdybym wczoraj miał pieniądze, kupiłbym te płytę.
start learning
If I had had more money yesterday I would have bought that record
Gdybym wczoraj nie biegał przez cały dzień, dzisiaj nie byłbym chory
start learning
If I hadn't been running all day yesterday I would not be sick today.
Gdybym wczoraj kupił marchewkę, dzisiaj zrobiłbym sobie sok
start learning
If I had bought carrot yesterday I would make some juice today
Gdybym dzisiaj był zdrowy, poszedłbym na basen
start learning
If I were ok today, I would go to the pool
Gdybyśmy mieli młotek w tej chwili, naprawilibyśmy ten samochód
start learning
If we had a hammer now we would fix this car
Gdybym wczoraj kupił bilety, za dwa tygodnie leciałbym do Włoch.
start learning
If I had bought tickets yesterday in 2 weeks I would be flying to Italy.
Gdybym znał hiszpański, poszedłbym wczoraj na to spotkanie
start learning
If I knew Spanish I would have gone to that meeting yesterday
Gdybym był w drużynie, jutro leciałbym na Jamajkę
start learning
If were in the team I would be flying to Jamaica tomorrow
Gdybym wczoraj wygrał ten turniej, za rok poleciałbym do Chin
start learning
If I had won that tournament yesterday I would fly to China next year
Gdybym był szybszy, wygrałbym wczoraj ten wyścig
start learning
If I were faster I would have won that race
Gdybym był tobą, pomógłbym mu wczoraj
start learning
If I were you I would have helped him yesterady
Gdybym wczoraj miał pieniądze, kupiłbym ci róże
start learning
If I had had money yesterday I would have bought you a rose
Gdybym wczoraj nie pracował tak ciężko, dzisiaj nie byłbym zmęczony
start learning
If I hadn't been working so hard yesterday I wouldn't be tired today
Gdybym dzisiaj nie miał egzaminu, piłbym wczoraj z wami przez całą noc
start learning
If I didn't have an exam today, I would have been drinking with you all night
Gdybym wygrał w totka kupiłbym, Ferrari
start learning
If I won in Lotto I would buy Ferrari
Gdybym dzisiaj nie musiał pracować, pomógłbym ci w kuchni
start learning
If I didn't have to work today I would help you in the kitchen
Gdybym miał narty, pojechałbym z wami
start learning
If I had ski I would go with you
niepodobny
start learning
dissimilar
pościg
start learning
pursuit
rozróżniać
start learning
distinguish
rozpoznawalny
start learning
distinguishable
utrzymywać, że, twierdzić
start learning
allege
zarzut
start learning
allegation
rzekomo
start learning
allegedly
gdyby nie twoja pomoc
start learning
but for your help
zrobię wszystko co się da
start learning
I will do whatever it takes
w świetle
start learning
in the light of
w centrum zainteresowania
start learning
in the limelight
kibicować komuś
start learning
cheer to sb
koncert
start learning
gig
dawać koncert
start learning
to do a gig
wybieg dla modelek
start learning
catwalk
schludny, porządny
start learning
neat
tajemny, nieprzenikniony
start learning
arcane
laik, osoba świecka
start learning
layman
pewność siebie
start learning
self-assurance
w porę na czas
start learning
timely
stosowna uwaga
start learning
timely remark
godny pochwały
start learning
commendable
poszukiwanie czegoś
start learning
quest for sth
odmowa
start learning
denial
próg
start learning
threshold
być u progu
start learning
to be on the threshold of
zakłopotać, zmieszać
start learning
perplex
zmieszany, zakłopotany
start learning
perplexed
zawiłość, zakłopotanie
start learning
perplexity
przenigdy
start learning
never once, not once
nudny, monotonny, tępy
start learning
dull
wzmacniać
start learning
reinforce
zbrojony beton
start learning
reinforced concrete
koło zębate
start learning
cog
śmiały, wyraźny
start learning
bold
wystawny, liczny
start learning
lavish
przelewać (love)
start learning
to lavish
mieć zaszczyt coś robić
start learning
to have the privilage of doing sth
grafik, plan
start learning
schedule
osuszać
start learning
drain
obojętny (chem), opieszały
start learning
inert
zmieniać
start learning
alter
drobiazgowy, szczegółowy
start learning
rigorous
zaprzeczenie, sprzeczność
start learning
contradiction
tylko, jedynie
start learning
merely
wesoły
start learning
jolly
przedstawiać
start learning
depict
warczeć
start learning
snarl
pluć
start learning
spit
chrapać
start learning
snore
być wykapanym kimś
start learning
to be the spitting image of sb
naprężony
start learning
taut
zwój, spirala
start learning
coil
spuszczać ze smyczy
start learning
unleash
namacalny, widoczny
start learning
tangible
powierzchowny
start learning
superficial
kot z ciemnymi pręgami
start learning
tabby
paski
start learning
stripes
plamki
start learning
spots
ogon
start learning
tail
zupełnie, całkowicie
start learning
entirely
środowisko naturalne
start learning
habitat
utrapienie
start learning
nuisance
czuły
start learning
vulnerable
wykorzeniać, eliminować
start learning
eradicate
niepokoić
start learning
to concern
dotyczyć czegoś
start learning
to concern sth
do wszystkich zainteresowanych
start learning
to whom it may concern
niepokój, troska
start learning
concern
to nie moja sprawa
start learning
it's no concern of mine
łodyga
start learning
stem
wynikać z czegoś
start learning
it stems from sth
dostosowywać się
start learning
conform
odrzucać
start learning
discard
egzemplarz
start learning
specimen
legowisko
start learning
den
melina
start learning
drinking den
głaz
start learning
boulder
zdobycz, ofiara
start learning
prey
królicza nora
start learning
warren
labirynt wąskich uliczek
start learning
a warren of narrow streets
zobaczyć przelotnie
start learning
catch a glimpse
ociągać się, utrzymywać (remain)
start learning
linger
umierać powoli
start learning
to linger on
prześladować
start learning
persecute
zwierzyna łowna
start learning
game
bydło
start learning
cattle
ulubione miejsce spotkań
start learning
haunt
wymarcie gatunku
start learning
extinction
unikać
start learning
avert
ledwie
start learning
narrowly
pochłonięty, zaabsorbowany
start learning
rapt
drgać
start learning
twitch
zmyślać
start learning
to tell-tale
nornik
start learning
vole
skok, sus
start learning
leap
mrok
start learning
gloom
iglasty
start learning
coniferous
liściasty
start learning
deciduous
zarośla
start learning
scrub
zarośla
start learning
thicket
bagno
start learning
marsh
szelest
start learning
rustle
gatunek
start learning
species
powodować, skutkować
start learning
make for
co o tym sądzisz (make)?
start learning
what do you make of it?
zwiewać z czymś
start learning
make off with sth
jak wam się układa?
start learning
How are you making out?
pieścić się, kochać
start learning
make out
odszyfrować (pismo, znaki)
start learning
make out
prowizorka
start learning
makeshift
ścielić łóżko
start learning
make up the bed
rozpalić ogień
start learning
make up the fire
wynagrodzić, rekompensować
start learning
make up for
sporządzać (plan)
start learning
make out
pogodzić się
start learning
make up
wymyślić historyjkę
start learning
make up a story
udawać, że
start learning
make out
przykładać wagę do czegoś
start learning
make much of sth
Nowe komputery spowodowały większą produktywność
start learning
New computers have made for a greater productivity
Złodzieje musieli chyba zwiać z moimi pieniędzmi
start learning
Muggers must have made off with my money
nakładać (FOT)
start learning
Superimpose
rozległy, odległy
start learning
far-flung
uliczny bandyta
start learning
mugger
awantura
start learning
row
sondować, badać
start learning
probe
zniechęcony
start learning
dispirited
odrzucić (ofertę)
start learning
turn down
wartość nominalna
start learning
face value
brać coś/kogoś dosłownie
start learning
to take sb/sth at face value
niedobór, deficyt
start learning
shortfall
krótkowzroczność
start learning
short-sightedness
przemyśleć
start learning
think through
uprawiać rolę, kultywować
start learning
cultivate
ostrożny
start learning
wary
udawać, że, sporządzać (plan), odszyfrować (pismo, znaki), pieścić się, kochać, układać się (ludziom)
start learning
make out
wyciągać coś z czegoś
start learning
take out
okoliczności (sery, komz USA)
start learning
circumstances
spuchniety (słoń i len)
start learning
swollen
ścieki, kanalizacja (Sue śmierdzi)
start learning
sewage system
wyjazd wakacyjny
start learning
getaway
znak drogowy
start learning
road sign
strzelić gol
start learning
to score
upokarzający
start learning
mortifing
kichać
start learning
sneeze
ukradkowy, potajemny
start learning
surreptitious
zaraźliwy (śmiech)
start learning
contagious
przypadłość
start learning
affliction
być czymś dotkniętym
start learning
to be afflicted by sth
wykorzystywać coś
start learning
to tap into sth
pod ręką
start learning
on tap
stukać
start learning
tap
stepowanie
start learning
tap-dancing
przywódca stada
start learning
beast of the herd
bezmyślny
start learning
mindless
przymusowy
start learning
involuntary
podróbka
start learning
fake
nieprawdziwy, sztuczny (śmiech)
start learning
fake
ze względu na coś
start learning
on account of sth
pod żadnym względem
start learning
on no account
bez znaczenia
start learning
of no account
nieocenzurowany
start learning
uncensored
samotny, odosobniony
start learning
solitary
ukradkowy, potajemny
start learning
surreptitious
przypadek
start learning
instance
w tym przypadku
start learning
in this instance
w pierwszej kolejności
start learning
in the first instance
na czyjąć prośbę
start learning
at sb's instance
płeć
start learning
gender
żartobliwy, wesoły
start learning
playful
nieintuicyjny
start learning
counter-intuitive
rozpisywać [perf. rozpisać] instrumentację
start learning
orchestrate
przygotowywać (kampanię, plan), uknuć
start learning
orchestrate
naukowiec
start learning
academic, scholar, scientist
wrodzony
start learning
inherent
rodzice zastępczy
start learning
foster parents
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
start learning
to foster
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
rasa
start learning
race
niewyróżniający się
start learning
undifferentiated
dźwignia
start learning
lever
wrodzony, nieodłączny
start learning
intrinsic
wrodzony, od urodzenia, przyrodzony
start learning
innate
trzeba przyznać
start learning
admittedly
mocno przeszacowane
start learning
vastly overrated
prosty, uczciwy
start learning
straightforward
ma się rozumieć, że
start learning
needless to say
starać się, wysiłek
start learning
endeavour
towar
Sprzedaliśmy cały towar.
start learning
commodity
We sold all the merchandise.
zdobywca
start learning
conqueror
zdobywać
start learning
conquer
estetyczny
start learning
aesthetic
poczucie własnej wartości, pewny siebie
start learning
self-esteem
jednolitość
start learning
uniformity
niepowtarzalność
start learning
uniqueness
Oświecenie
start learning
the Enlightenment
oświecać
start learning
enlighten
wycofywać
start learning
retreat
uciekać w świat fantazji
start learning
to retreat into a fantasy world
potykać się
start learning
stumble
wichura
Prognozy zapowiadają przelotne deszcze i wichury w Szkocji
start learning
gale
The forcast shows showers and gales over Scotland
porywiste wiatry
start learning
gale-force winds
pocisk
start learning
missile
pozbawiony godności
start learning
dignified
oburzenie, oburzony czymś
start learning
outrage
słoń morski
start learning
elephant seal
zezowaty
start learning
squint-eyed
zezować, mrużyć
start learning
squint
chata
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały dachy kryte strzechą.
start learning
hut
In the past, all country cottages in this area were made of timber and had thatched roofs.
być udekorowanym w coś, nosić
start learning
to sport
oblodzone fragmenty jezdni
start learning
patches of ice on the road
przepaska na oczy
start learning
patch
łata
start learning
patch
reperować coś, łatać dach, etc...
start learning
patch up
drzazga
start learning
sliver
robić magiczne sztuczki
start learning
conjure
pozornie, na pozór
start learning
seemingly
uwalniać coś od kogoś/czegoś
start learning
to rid sth of sth/sb
nagle
start learning
abruptly
płaskowyż
start learning
plateau
kamyk
start learning
pebble
połyskiwać
start learning
glisten
zawracać
start learning
double back
zmierzch
start learning
dusk
popełnić głupi błąd
start learning
blunder
iść po omacku
start learning
blunder about
środek ostrożności
start learning
precaution
zabezpieczać się, robiąc coś
start learning
to take the precaution of doing sth
stwarzać (problem)
start learning
pose
przyjąć poze
start learning
to strike a pose
teren
podóż lądem
start learning
terrain
jurneys on land
na brzegu
start learning
ashore
obfity
start learning
abundant
obfitujący w coś
start learning
abundant in sth
fauna
start learning
fauna
dziedzictwo, spadek (PRWN)
start learning
legacy
roślinożerny
start learning
herbivorous
mięsożerny
start learning
carnivorous
rzeź
start learning
slaughter, carnage
otarcie
start learning
graze
otarłem sobie kolano
start learning
I grazed my knee
wyżarta (trawa, wyjedzona)
start learning
overgrazed
zarost
start learning
stubble
ściernisko
start learning
stubble
blizny po ospie
start learning
pock-marked
nora
start learning
burrow
podkopywać
start learning
undermine
nawałnik burzowy
start learning
petrel
kurczątko
start learning
chick
laska (girls)
start learning
chick
napadanie, atakowanie (animals)
start learning
predation
niemiły, szorstki, przykry, ostry
start learning
harsh
nadawać komuś (tytuł, mgr, status, etc...)
start learning
confer
wzgórze, zbocze, stok
start learning
hillsides
bujny, wybujały (las, łąka)
start learning
lush
ochlej AM
start learning
lush
kępka trawy
start learning
tussock
dostać amoku
start learning
to run amok
z werwą
start learning
with gusto
usadowione, umiejscowione
start learning
perched
cypel, przylądek
start learning
headland
chata
Kiedyś wszystkie wiejskie chaty w tym rejonie były zbudowane z drewna i miały dachy kryte strzechą.
start learning
cabin
In the past, all country cottages in this area were made of timber and had thatched roofs.
kabina (pilota, żeglarza)
start learning
cabin
[dobrze] rozumieć kogoś
start learning
to have [great] empathise with sb
nędzny, paskudny
start learning
wretched
powstałe w ten sposób oszczędności
start learning
the resultant savings
wynikające stąd korzyści
start learning
the resultant benefits
obsunięcie się nt ziemi
start learning
landslips
wtulać się
start learning
nestle
piskle
start learning
nestling
(baby sound) gaworzenie
start learning
gurgle
(water sound) bulgot
start learning
gurgle
zdrętwiały, odrętwiały
start learning
numb
lodowcowy
start learning
glacial
zbiegać się (rzeki)
start learning
converge
zbieg (rzek)
start learning
convergence
płyta tektoniczna
start learning
tectonic plates
wysunięta placówka
start learning
outpost
dać komuś nauczkę
start learning
to teach sb a lesson
dostać nauczkę
start learning
to learn a lesson
ryzykowanie, przedsięwzięcie
start learning
venture
wrodzony
start learning
inherent
skłonność
start learning
inclination
nachylenie
start learning
inclination
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
start learning
foster
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
zachowywać
start learning
retain
wrodzony, nieodłączny
start learning
intrinsic
lecz, jednak
start learning
yet
wrodzony
start learning
innate
trzeba przyznać
start learning
admittedly
ma się rozumieć, że
start learning
needless to say
prosty, uczciwy
start learning
straightforward
starać się, wysiłek
start learning
endeavour

You must sign in to write a comment