vocabulary bank 1

 0    149 flashcards    Marieluna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kontroler lotów
start learning
air traffic controller
licytator
start learning
auctioneer
dyrektor banku
start learning
bank manager
adwokat
start learning
barrister
urzędnik administracji państwowej
start learning
civil servant
robotnik budowlany
start learning
construction worker
doradca, psycholog szkolny, opiekun
start learning
counsellor
pośrednik w handlu nieruchomościami
start learning
estate agent
stewardessa
start learning
flight attendant
grafik
start learning
graphic designer
projektant wnętrz
start learning
Interior Designer
badacz w dziedzinie medycyny
start learning
medical researcher
zarządzający kadrą
start learning
personnel manager
fizjoterapeuta
start learning
physiotherapist
smieciarz
start learning
refuse collector
sprzedawca
start learning
sales assistant
taksówkarz
start learning
a taxi driver
przewodnik
start learning
a tour guide
mieć tymczasową/stałą pracę
start learning
have a temporary / permanent job
mieć dobrze płatną pracę
start learning
have a well-paid job
mieć dobre perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
have good career prospects
mieć doświadczenie
start learning
have previous experience
szukać pracy
start learning
to look for a job
zarabiać na życie
start learning
to make a living
nie dotrzymać terminu
start learning
miss a deadline
potrzebować szkolenia/ stopnia naukowego
start learning
need training / a degree
dążyć do zrobienia kariery
start learning
pursue a career
wziąć dzień wolnego
start learning
take the day off
pracować w systemie zmianowym
start learning
work shifts
napisać życiorys zawodowy
start learning
write a curriculum vitae (CV)
podanie
start learning
application
premia, dodatek
start learning
bonus
kariera
start learning
a career
rozwój kariery
start learning
career advancement
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
personel, kadra
start learning
staff
możliwości podnoszenia kwalifikacji
start learning
training opportunities
wakat
start learning
vacancy
płaca, zarobki
start learning
wage
stres towarzyszący wykonywanej pracy
start learning
work-related stress
dyskryminacja w miejscu pracy
start learning
workplace discrimination
księgowość
start learning
accounts
obsługa klienta
start learning
customer services
zasoby ludzkie
start learning
Human resources
stosunki między firma a klientami
start learning
public relations
sprzedaż detaliczna
start learning
retail trade
wykazać (dochody)
start learning
declare (profits)
zarobić
start learning
earn
zyskać
start learning
gain
wyrzucić kogoś z pracy
start learning
give sb the sack
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
zwolnić kogoś w wyniku redukcji etatów
start learning
make sb redundant
defensywny
start learning
defensive
ambitny
start learning
ambitious
dobroduszny, łagodny
start learning
good-natured
łatwowierny
start learning
gullible
niecierpliwy
start learning
impatient
kapryśny, humorzasty
start learning
moody
porywczy, namiętny
start learning
passionate
perfekcjonista
start learning
perfectionist
godny zaufania
start learning
reliable
pewny siebie
start learning
self-confident
nieśmiały, skrępowany
start learning
self-conscious
zadufany, pyszałkowaty
start learning
self-righteous
samolubny
start learning
selfish
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
sentymentalny
start learning
sentimental
towarzyski
start learning
sociable
pełen współczucia, życzliwy
start learning
sympathetic
wybuchowy, ulegający nastrojom
start learning
temperamental
o czułym sercu
start learning
tender-hearted
godny zaufania
start learning
trustworthy
szerokie ramiona
start learning
broad shoulders
kupiec
start learning
buyer
klient
start learning
client
konsument
start learning
consumer
klient, odbiorca
start learning
customer
zarobki
start learning
earnings
zyski
start learning
profits
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the post
uczestniczyć, brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej
start learning
attend an interview
zarządzać firmą
start learning
be in charge of the company
być na urlopie macierzyńskim
start learning
to be on maternity leave
mieć kwalifikacje do wykonywania danego zawodu
start learning
be qualified for the job
utknac za biurkiem, wykonywać pracę biurową
start learning
be stuck behind the desk
zwołać zebranie
start learning
to call a meeting
dostać podwyżkę
start learning
to get a pay rise
dostać awans
start learning
to get a promotion
strajkować
start learning
to go on strike
trudny / łatwy do zdobycia
start learning
hard / easy to come by
mieć prawowity dzień
start learning
have a busy day
mieć stałą pracę
start learning
have a steady job
cele w rozwoju kariery
start learning
career goals
krok do przodu w karierze zawodowej
start learning
career move
prowizja
start learning
commission
obecna pozycja zawodowa
start learning
current position
ostateczny termin
start learning
deadline
elastyczny czas pracy
start learning
flexible working hours
dodatkowe korzyści
start learning
fringe benefits
podwyżka automatyczna
start learning
increments
zjawisko wypalenia zawodowego
start learning
job burnout
oferta pracy
start learning
job offer
referencje
start learning
job reference
płaca minimalna
start learning
minimum wage
pasek wypłaty
start learning
pay slip
dodatki do wynagrodzenia
start learning
perks
personel, pracownicy
start learning
personnel
złe warunki pracy
start learning
poor working conditions
zawód
start learning
profession
kwalifikacje
start learning
qualifications
pensja, wynagrodzenie
start learning
salary
podwyższać/obniżać (ceny)
start learning
mark up/ down (prices)
promować/być promowanym, dawać awans/awansować
start learning
promote / be promoted
odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
start learning
report (to sb)
złożyć wypowiedzenie
start learning
resign
przejść na emeryturę
start learning
retire
zarządzać (firmą)
start learning
run (a company)
wygrać, zwyciężyć
start learning
win
przejść (trudny okres)
start learning
go through (a difficult time)
wręczyć (wypowiedzenie)
start learning
hand in (my notice)
utrzymywać się z
start learning
live on
opisywać/podkreślać (wagę czegoś)
start learning
put across (the importance)
wziąć (pożyczkę)
start learning
Take out (a loan)
odreagować (stres)
start learning
work off (stress)
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
dole
emerytura
start learning
a pension
obszerny, workowaty
start learning
baggy
swobodny, na luzie
start learning
casual
w kratkę
start learning
checked
drelich, jeans
start learning
denim
w kwiatki
start learning
floral
zrobiony na drutach
start learning
knitted
obszerny
start learning
loose
kolorowy, wielobarwny
start learning
multi-colored
w dużym rozmiarze, za duży
start learning
over-sized
gładki
start learning
plain
w kropki
start learning
polka dot
golf
start learning
polo-neck
elegancki
start learning
smart
w paski
start learning
striped
obcisły
start learning
tight-fitting
modny
start learning
trendy
gładka cera
start learning
clear complexion
piegowaty
start learning
freckled
zapadnięte policzki
start learning
hollow cheeks
haczykowaty nos
start learning
hooked nose
krostowaty, pryszczaty
start learning
spotty
zadarty nos
start learning
upturned nose

You must sign in to write a comment