vocabulary 9.04

 0    32 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English
Answer English

grievous bodily harm: ciężkie uszkodzenie ciała

a gift over
start learning
zapis dalszy

a grant of probate
start learning
poświadczenie ważności testamentu

a guillotine
start learning
ograniczenie czasowe; ograniczenie czasu obrad

a habitual offender
start learning
recydywista

dowód ze słyszenia

a hung jury
start learning
niejednomyślna ława przysięgłych

an inadvertence
start learning
uchybienie obowiązkowi uwagi; nieuwaga

indefeasible
start learning
nienaruszalny, niezbywalny, nieodwołalny

an infanticide
start learning
dzieciobójstwo

an interdict
start learning
zakaz

an interlocutor
start learning
zstępny tymczasowy

a jactitation
start learning
fałszywe oświadczenie

przedawnienie, zwłoka, zaniedbanie

kradzież

a leading question
start learning
pytanie sugerujące odpowiedź

a legal fiction
start learning
fikcja prawna

a legitimate expectation
start learning
uzasadnione oczekiwanie mające podstawę w prawie

letters of administration
start learning
upoważnienie do zarządzania majątkiem zmarłego

a liberal/literal construction
start learning
wykładnia swobodna/literalna albo szeroka/ścisła

a life extinct
start learning
zgon, zanik funkcji życiowych

zastaw

a limitation period
start learning
termin przedawnienia

limitrophe
start learning
sąsiadujący, sąsiedni

dowóz, dostawa

a maladministration
start learning
złe zarządzanie, nieudolna administracja

a malfeasance
start learning
nadużycie, przekroczenie obowiązku, nadużycie władzy

minutes in English
protokół, sprawozdanie

a mis-feasance
start learning
niezgodne z prawem wykonanie

wymiana pism między oferentem a oblatem

a mistrial
start learning
nieważne postępowanie sądowe

pozostałość, cząstka, część (mniej więcej połowa)


You must sign in to write a comment