vocabulary 6

 0    24 flashcards    gabrielaszewczykseifert
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
warto wspomnieć
start learning
it's noteworthy that
informacja o wynikach pacjenta
start learning
patient outcome information
użycie kombinowanych terapii
start learning
use of combination therapies
badanie Moscato pokazało, że...
start learning
MOSCATO trial revealed that...
biopsja cienkoigłowa aspiracyjna
start learning
fine needle aspiration FNA
cytowane wypowiedzi zadowolonych klientów
start learning
testimonials
on jest wyluzowany, niefrasobliwy
start learning
he is laid-back (easy going)
odpuścić, wyluzować się
start learning
lay back
netto/brutto
start learning
net/gross
połączyć
start learning
to merge
przekazanie tego co masz na myśli
start learning
Getting your message across
jestem zmęczony
start learning
I'm beat
bezpański, zabłakany pies
start learning
stray dog
uwolniony
start learning
freed
masz zamiar go rzucić
start learning
you are about to dump him
absolwenci
start learning
grads
drukowanymi
start learning
in cups
wyczerpująca, pełna odpowiedź
start learning
fulsome response
pełniejsze usta
start learning
fulsome lips
szczery /nieszczery
start learning
truthful/un-truthful
rachunek/pokwitowanie
start learning
receipt
gadatliwy, rozmowny
start learning
chatty
dążąc do określenia warunków
start learning
DESIROUS of establishing the term
skorygować, zmienić
start learning
revise

You must sign in to write a comment