vocabulary 5

 0    106 flashcards    gabrielaszewczykseifert
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środek zapobiegawczy
start learning
preemptive strike
strategia przeciw
start learning
counter strategy; counter terrorism strategy
zbyt skomplikowane
start learning
Overly complex
szpiegostwo
start learning
espionage
przykro mi, z całym szacunkiem muszę odmówić
start learning
I regret I must respectfully decline.
wyobrazić sobie najgorszy scenariusz
start learning
envision the worst-case scenario
technologia bezprzewodowa
start learning
wireless technology
popierają użycie, bronią użycia
start learning
advocate the use of
mam jeszcze wiele do zrobienia
start learning
I still have a long way to go
postępy w leczeniu
start learning
strides in the treatment of
porazenie mózgowe
start learning
cerebral palsy
24 - godzinny nadzór
start learning
24-hour surveillance
wrócić na właściwy tor
start learning
get back on track
kontrolować ogniska
start learning
control outbreaks
ostatecznie, w końcu
start learning
Ultimately
pacjenci przechodzą wymagane badania
start learning
patients undergo requisite tests
zarabiam na życie
start learning
eke out a living.
nosiciel
start learning
index case
on nie ulegnie ale my tak
start learning
He may not succumb, but you and I will
dostaliśmy cynk/poufną informację
start learning
We received a tip-off about
wskazówka
start learning
a tip-off
beznadziejny, nędzny
start learning
bysmal
trzymajmy sie tematu
start learning
Let's stay on track.
w celu zwiększenia bezpieczeństwa
start learning
with a view to enhancing the safety
wykorzystując/ujarzmiajać moc słońca
start learning
Harnessing the power of the sun
wykorzystanie
start learning
usage of
obliczeniowy
start learning
computational
poprawa
start learning
enhancing
prawidłowo/dokładnie wycenione
start learning
accurately valued
przemyślany
start learning
curated
lokalne zgromadzenia
start learning
local assembly
zwięzłe streszczenie/spójne ujęcie
start learning
concise summary of
niesplamione/nieskalane
start learning
unstained
rygorystycza ocena
start learning
rigorous evaluation
przydatnośc kliniczna
start learning
clinical utility
powtarzalne/odtwarzalne
start learning
reproducible
precyzyjnie określone
start learning
precisely defined
odporność/solidność
start learning
robustness
potwierdzić chorobę
start learning
rule in disease (highly specific test, and result is positive)
wykluczyć chorobę
start learning
rule out disease (highly sensitive test negative result)
samochód elektryczny, częściowo napędzany słonecznymi panelami.
start learning
An electric car, partially powered by solar panels.
jednoznaczny
start learning
unambiguous
znaczenie terapeutyczne
start learning
therapeutic relevance
znacznie zwiększyć
start learning
markedly increase
zgodność
start learning
concordance
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood of
powszechny na szeroką skalę
start learning
prevalent on a wide scale.
częstość występowania
start learning
prevalence of
czas jaki upłynął od zgłoszenia
start learning
time elapsed since reporting
kwartyl
start learning
quartile
to stanowi zagrożenie
start learning
it poses risk
właściwe/uzasadnione
start learning
relevant
powtarzalność/odtwarzalność
start learning
reproducibility
seria/partia
start learning
batch
solidn detekcja/szczegółowa silna wykrywalność
start learning
robust detection
focal dystonia.
start learning
focal dystonia.
prostopadły
start learning
orthogonal
skrót
start learning
shortcut
klomb, rabatka
start learning
flowerbed
peny siebie
start learning
confident
zdolny, potrafiący coś zrobić
start learning
capable
jestem zaskoczony
start learning
I'm suprised at
Bardzo go lubię
start learning
I'm very fond of him
Nie jesteś sobą
start learning
you are not yourself
to by mnie mogło załamać, zdruzgotać
start learning
it would devastate me
dobrze gotuję
start learning
I'm good at cooking
moja licencja wygasła
start learning
My license elapsed
tworzyć, stanowić
start learning
constitute
bez uprzedzeń
start learning
without bias
całkowicie wykorzystany
start learning
fully exploited
otoczony
start learning
flanked with
tępy koniec
start learning
blunt-end
określone ilościowo
start learning
quantified
para
start learning
mate pair
zakotwiczony, przykuty
start learning
anchored
uwolnić
start learning
cleave from
przewaga alternatywnych dróg
start learning
leverage alternative paths
ETE
start learning
end-to-end offering (from sample prep to patient report) (TAT - time around time)
CMP
start learning
comprehensive molecular profiling
CUP
start learning
cancer of unknown primary
NCCN
start learning
national comprehensive cancer network
OOP, płacić z własnej kieszeni
start learning
out of pocket
PD trials
start learning
Pharma Development Trials
PGD
start learning
Personal Genome Diagnostics
TTx
start learning
Targeted therapy
Tx
start learning
treatment
firma - wynajęcie domu, pożyczki
start learning
mortgage lending company
boisko do koszykówki
start learning
basketball cort
na szczęście
start learning
for good luck
finansowa korporacja
start learning
financial corporation
dokpoać się do czegoś
start learning
dig for sth
mam dużo pracy
start learning
I've got load of work
zwiększyć/poprawić efektywność
start learning
improve efficiency
zautomatyzować
start learning
automate
odsesłać wazne informacje
start learning
resent important messages
pogrupować podobne aktywności
start learning
batching similiar activities
ustawić spotkania
start learning
set up a meeting
czytanie na urządzeniach elektronicznych
start learning
reading on digital devices
okulary blokujące niebieskie światło
start learning
blue blocker sunglasses
CUP
start learning
Cancer of unknown primary
województwo
start learning
province
gmina
start learning
commune
urzędnicy
start learning
officials
KPI
start learning
key performance indicator
GDP PPP
start learning
Gross domestic product based on purchasing-power-parity per capita
CE deklaracja zgodności
start learning
Conformité Européenne

You must sign in to write a comment