vocabulary 19.01

 0    27 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
a cracked trial (crack)
start learning
trial in which is no evidence but the accused pleads guilty
a criminal conversation
start learning
a tort of adultery (przestępstwo cudzołóstwa)
a curtilage
start learning
obejście, działka, teren przyległy do budynku mieszkalnego,
a cut-throat defence
start learning
the killers each put forth a defence that the other one was guilty
cy-pres [si-pre]
start learning
interpretacja najbliższa intencjom podmiotu wyrażającego wolę
decree absolute
start learning
orzeczenie rozwodowe; wyrok prawomocny
decree nisi
start learning
dokument, w którym sąd stwierdza brak przeszkód do rozwodu; wyrok nieprawomocny
a defalcation
start learning
defraudacja (embezzlement, conversion, misappropriation)
a demise
start learning
dzierżawa, oddanie w dzierżawę, przeniesienie praw własności, zgon, zapis, darowizna,
a detinue
start learning
powództwo/roszczenie o uzyskanie rzeczy bezprawnie zatrzymanej
a disassociative state
start learning
zaburzenia dysocjacyjne, stan ogr. poczytalności, stan mroczności jasnej,
disrate
start learning
zdegradować
a distraint
start learning
zajęcie (mienia/sądowe)
a docket
start learning
rejestr wyroków i spraw w toku, wykaz, wokanda, repetytoria,
a dominant tenement
start learning
nieruchomość władnąca
a donee
start learning
obdarowany
an either-way case
start learning
sprawa, która może być rozstrzygnięta doraźnie / podlega sądom dwóch instancji
to embezzle
start learning
sprzeniewierzyć
endowment
start learning
darowizna, dotowanie, dofinansowywanie, donacja, uposażenie
to engross
start learning
zmonopolizować, wystawić dokument
an entail
start learning
majorat (dziedziczenie przez krewnych w linii męskiej)
evidence in chief
start learning
dowód powstały wskutek przesłuchania przepr. przez stronę, która złożyła wniosek o przeprowadzenie dowodu
examination-in-chief
start learning
przesłuchanie (przeprowadzenie dowodu) przez stronę, która złożyła wniosek o przeprowadzenie dowodu
cross examination
start learning
przesłuchanie przez stronę, która nie składała wniosku o przepowadzenie dowodu, przesłuchanie przez drugą stronę
to gainsay
start learning
zaprzeczać, kwestionować
a garnishment
start learning
nakaz zajęcia wierzytelności dłużnika znajdującej się u osoby trzeciej
a gavel
start learning
młotek sędziowski

You must sign in to write a comment