vocabulary 16.04

 0    24 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English
Answer English

a multiplepoinding
start learning
złożone powództwo; zgłoszenie roszczeń w kolejności

a murmuring
start learning
niedozwolona krytyka sędziego; złamanie tajemnicy ławników

next of kin
start learning
next of kin in English
najbliższy żyjący krewny (krewni); najbliższy krewny zmarłego

a nonfeasance
start learning
zaniechanie; bezczynność

a non-joinder
start learning
pominięcie strony postępowania (skutkuje nieważnością)

an official copy
start learning
odpis uwierzytelniony

odpis

other(s)

ouster clauses
start learning
klauzule wywłaszczające

a palm tree justice
start learning
bananowy wymiar sprawiedliwości

a parricide
start learning
zabójstwo bliskiego krewnego (np. ojca/ojczyma/matki)

a patricide
start learning
ojcobójstwo

a matricide
start learning
matkobójstwo

a per incuriam rule
start learning
podważenie mocy prawnej precedensu, gdy sąd nie wspominał w ogóle w treści uzasadnienia o wiążącym go precedensie lub ustawie

krzywoprzysięstwo

PSV: Public Service Vehicle
start learning
środek transportu publicznego

PVS: Permanent Vegetative State
start learning
stan wegetatywny

a pettifogger
start learning
krętacz, adwokacina

pikietować

a poinding
start learning
zabezpieczenie; egzekucja bezpośrednia do majątku wierzyciela

a postal rule
start learning
reguła skutecznego przyjęcia oferty w momencie nadania przez oblata pisma zawierającego jego oświadczenie woli; reguła doręczenia za pośrednictwem poczty

prośba pisemna o wystawienie dokumentu przez sąd; wniosek o wystawienie dokumentu

a pre-action protocol
start learning
protokół ustaleń przedprocesowych; wymiana informacji między stronami

pręgierz


You must sign in to write a comment