verbs + infinitive + ing

 0    105 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
postanowić coś zrobić
start learning
choose to do sth
odważyć się coś zrobić
start learning
dare to do sth
zdecydować się na zrobienie czegoś
start learning
decide to do sth
wymagać zrobienia czegoś
start learning
demand to do sth
zasługiwać na zrobienie czegoś
start learning
deserve to do sth
oczekiwać zrobienia czegoś
start learning
expect to do sth
nie zdołać czegoś zrobić
start learning
fail to do sth
zaczynać coś robić
start learning
grow to do sth
pośpiesznie coś robić
start learning
hasten to do sth
robić przypadkiem coś
start learning
happen to do sth
mieć nadzieję, że się coś zrobi
start learning
hope to do sth
śpieszyć się ze zrobieniem czegoś
start learning
hurry to do sth
uczyć się robić coś
start learning
learn to do sth
pragnąć, tęsknić za robieniem czegoś
start learning
long to do sth
udawać (udało się) zrobić coś
start learning
manage to do sth
zaniedbywać zrobienie czegoś
start learning
neglect to do sth
oferować zrobienie czegoś
start learning
offer to do sth
płacić za zrobienie czegoś
start learning
pay to do sth
planować zrobienie czegoś
start learning
plan to do sth
zgadzać się zrobić coś
start learning
agree to do sth
wydawać się zrobić coś
start learning
appear to do sth
próbować coś zrobić
start learning
attempt to do sth
prosić o zrobienie czegoś
start learning
ask to do sth
zorganizować zrobienie czegoś
start learning
arrange to do sth
zobowiązać się do zrobienia czegoś
start learning
pledge to do sth
udawać robienie czegoś
start learning
pretend to do sth
obiecywać zrobienie czegoś
start learning
promise to do sth
odmawiać zrobienia czegoś
start learning
refuse to do sth
postanawiać zrobić coś
start learning
resolve to do sth
szukać robienia czegoś
start learning
seek to do sth
wydawać się, że jest
start learning
seem to be
usiłować coś zrobić
start learning
struggle to do sth
przysięgać zrobienie czegoś
start learning
swear to do sth
straszyć, grozić zrobieniem czegoś
start learning
threaten to do sth
ślubować (np... Małżeńskie, w zakonie) przysięgać, że się coś zrobi
start learning
vow to do sth
chcieć zrobić coś
start learning
want to do sth
pragnąć coś zrobić
start learning
wish to do sth
radzić komuś zrobienie czegoś
start learning
advise sb to do sth
pomagać komuś zrobienie czegoś
start learning
assist sb to do sth
błagać kogoś, żeby coś zrobił
start learning
beg sb to do sth
przekupywać kogoś, żeby coś zrobił
start learning
bribe sb to do sth
rozkazywać komuś coś zrobić (c)
start learning
command sb to do sth
wyzywać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
dare sb to do sth
zatrudniać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
employ sb to do sth
umożliwiać komuś zrobienie czegoś
start learning
enable sb to do sth
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
encourage sb to do sth
instruować kogoś żeby coś zrobił
start learning
instruct sb to do sth
poprosić kogoś, żeby coś zrobił
start learning
invite sb to do sth
sprawiać, że ktoś coś zrobi (l)
start learning
lead sb to do sth
rozkazywać komuś zrobić coś (o)
start learning
order sb to do sth
przekonywać kogoś żeby coś zrobił
start learning
persuade sb to do sth
wybierać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
select sb to do sth
wysyłać kogoś żeby coś zrobił
start learning
send sb to do sth
uczyć kogoś robienia czegoś
start learning
teach sb to do sth
kazać komuś coś zrobić (t)
start learning
tell sb to do sth
szkolić kogoś w robieniu czegoś
start learning
train sb to do sth
namawiać kogoś, żeby coś zrobił
start learning
urge sb to do sth
ostrzegać kogoś, żeby czegoś nie robił
start learning
warn sb not to do sth
doceniać, że robisz (coś)
start learning
appreciate your doing
unikać robienia czegoś
start learning
avoid doing sth
rozważać robienie czegoś
start learning
contemplate doing sth
opóźniać robienie czegoś
start learning
delay doing sth
zaprzeczać robienia czegoś
start learning
deny doing sth
nieznosić, nienawidzić robienia czegoś
start learning
detest doing sth
nielubić robienia czegoś
start learning
dislike doing sth
przetrwać, znieść robienie czegoś
start learning
endure doing sth
bardzo lubić robić coś
start learning
enjoy doing sth
uciekać od robienia czegoś
start learning
escape doing sth
usprawiedliwiać robienie czegoś, robić wymówki
start learning
excuse doing sth
stawiać czoło zrobieniu czegoś
start learning
face doing sth
mieć ochotę na robienie czegoś
start learning
fancy doing sth
kończyć robić coś
start learning
finish doing sth
obejmuje, angażuje w robienie czegoś
start learning
involve doing sth
wspominać o robieniu czegoś
start learning
mention doing sth
mieć coś przeciwko robieniu czegoś
start learning
mind doing sth
tęsknić za robieniem czegoś
start learning
miss doing sth
przekładać (na później) robienie czegoś
start learning
postpone doing sth
mieć za złe robienie czegoś
start learning
resent doing sth
ryzykować robienie czegoś
start learning
risk doing sth
proponować robienie czegoś
start learning
suggest doing sth
nie ma sensu (g) robienie czegoś
start learning
it's no good doing sth
nie ma sensu (u) robienie czegoś
start learning
it's no use doing sth
mieć ochotę na robienie czegoś (2)
start learning
feel like doing sth
rezygnować z robienia czegoś, poddawać się w robieniu czegoś
start learning
give up doing sth
robić coś dalej
start learning
keep on doing sth
ominąć, zostawić robienie czegoś
start learning
leave off doing sth
przekładać, odkładać robienie czegoś (2)
start learning
put off doing sth
nie móc znieść robienia czegoś
start learning
can't stand doing sth
marnować czas (S) na robienie czegoś
start learning
spend time doing sth
marnować czas (w) na robienie czegoś
start learning
waste time doing sth
przyznawać się do robienia czegoś
start learning
admit doing sth
ćwiczyć robienie czegoś
start learning
practise doing sth
żal
start learning
regret
wahać się coś zrobić
start learning
hesitate to do sth
przygotowywać się coś zrobić
start learning
prepare to do sth
zaskakiwać robieniem czegoś
start learning
surprise to do sth
pomagać w robieniu czegoś
start learning
help to do sth
uwielbiać coś robić
start learning
adore doing sth
nie można czegoś zrobić
start learning
can't help doing sth
rozważać zrobienie czegoś
start learning
consider doing sth
wybaczyć komuś zrobienie czegoś
start learning
forgive sb for doing sth
wyobrażać sobie zrobienie czegoś
start learning
imagine doing sth
utrzymywać robienie czegoś
start learning
keep doing sth
uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
opierać się robieniu czegoś
start learning
resist doing sth

You must sign in to write a comment