Uzyskiwanie informacji

 0    78 flashcards    krzysztofkorniluk6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przepraszam
start learning
Excuse me
Czy mogę o coś zapytać?
start learning
Can/May I ask you something?
Czy możesz mi wyświadczyć przysługę?
start learning
Could you do me a favour?
Mam kłopot...
start learning
I have got a problem...
Zastanawiam się, czy mógłbyś/mogłabyś mi pomóc...
start learning
I wonder if you could help me...
Potrzebuję czegoś, ale ten sklep jest zamknięty.
start learning
I need something, but the store is closed.
Czy mógłbyś powiedzieć mi?
start learning
Could you please tell me?
Czy mógłbyś poradzić mi?
start learning
Could you advise me?
Czy mógłbyś pomóc mi?
start learning
Could you help me?
Chciałbym wiedzieć...
start learning
I would like to know...
Problem polega na tym, że...
start learning
The problem is that...
Jak mogę dostać się do...?
do najbliższego
start learning
How can I get to ...?
the nearest
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie to jest?
start learning
Can you tell me where I can find it?
Co mam robić?
start learning
What shall I do?
Masz jakiś pomysł, co z tym robić/jak się za to zabrać?
start learning
Do you have any idea what to do / how to go about it?
Przepraszam,że przeszkadzam, ale zastanawiałem się czy masz może ...?
start learning
Sorry for interrupting, but I wonder if you've got ...? ...?
Czy możliwe jest, aby...?
start learning
Is it possible to ...?
Gdzie mógłbym/mogłabym...?
start learning
Where can I ...?
Jasne, ale ciągle jeszcze nie wiem/nie rozumiem...
start learning
I see, but I still do not know / can't understand ...?...
Czy to znaczy,że powinienem / mógłbym...?
start learning
Does this mean that I should / could ...?
Czy jest jeszcze coś, co mógłbym/mogłabym dla ciebie zrobić?
start learning
Is there anything else I should know / do?
Czy możesz mi podać trochę więcej szczegółów?
start learning
Can you give me some more details?
Czy sądzisz, że powinienem/powinnam/mógłbym/mogłabym...?
start learning
Do you think I should /could ...?
A co będzie, jeśli...?
start learning
And what will happen if ...?
Co masz na myśli?
start learning
What do you mean?
Bardzo Ci dziękuje
start learning
Thank you very much
Wielkie dzięki.
start learning
Thanks a lot.
Świetnie!
start learning
Great!
Bardzo mi pomogłeś/łaś!
start learning
You've been a great help!
Byłeś bardzo pomocny.
start learning
You've been very helpful!
Było to bardzo uprzejme z twojej strony.
start learning
It was very kind of you.
Czy mogę pomóc?
start learning
Can I help you?
Co mogę dla ciebie zrobić?
start learning
What can I do for you?
Jak mogę ci pomóc?
start learning
How can I help you?
W czym problem? Wyglądasz na zagubionego/zagubioną/zmartwionego/zmartwioną/ zdzi
start learning
What's the problem? You look a bit confused / worried / puzzled.
Czy jest coś jeszcze co mógłbym dla ciebie zrobić?
start learning
Is there anything else I could do for you?
Oczywiście!
start learning
Of course!
Oczywiście,że mogę
start learning
Of course I can
Myślę,że mogę.
start learning
I think I can.
Nie ma problemu.
start learning
No problem at all.
Nie martw się o to! / Nie przejmuj się tym!
start learning
Do not worry about it! / Do not worry about it!
Nie martw się, to nie takie trudne/ skomplikowane / straszne.
start learning
Do not worry, it's not so difficult/complcated / horrible.
Nie poddawaj się! To całkiem proste.
start learning
Do not give up! It's quite simple.
Sądzę,że mógłbyś / powinieneś...
start learning
I think you could / should...
Najlepiej jest...
start learning
The best thing to do is...
To, co mógłbyś / powinieneś zrobić to...
start learning
What you could / should do is...
Po pierwsze
start learning
Firstly
Po drugie
start learning
Secondly
Następnie
start learning
Next
Na koniec
start learning
Finally
Myślę,że dobrym pomysłem będzie...
start learning
I think it's a good idea to...
Radziłbym ci...
start learning
I would advise you...
Idż prosto.
start learning
Go straight.
Skręć w lewo / prawo.
start learning
Turn left / right.
Skręć w lewo na światłach.
start learning
Turn left at the traffic lights.
Skręć w prawo na następnym skrzyżowaniu.
start learning
Turn right at the next crossing.
Idź aż zobaczysz / dojdziesz do...
start learning
Keep going until you can see / get to...
Skręć w pierwszą/drugą ulicę na lewo/prawo.
start learning
Take the first / second turning on your left / right.
Omiń...
start learning
Go past...
Przejdź przez ulicę/Idź ulicą.
start learning
Walk across / along the street.
Dojście tam zajmie około trzech minut.
start learning
Walk there will take about three minutes.
Wrzuć monetę/Wsadź płytę.
start learning
Insert coin / Put the disc.
Pociągnij za rączkę.
start learning
Pull the handle.
Naciśnij guzik.
start learning
Press the button.
Nie zostawiaj bez opieki.
start learning
Do not leave unattended.
Gotuj przez około trzy minuty.
start learning
Boil ... for about three minutes
Zamieszaj od czasu do czasu.
start learning
Stir from time to time.
Obawiam się,że to będzie długo trwało
start learning
I'm afraid that it will take a long time
Myślę,że to nie jest dobry pomysł żeby
start learning
I don't think it's a good idea to
Pamiętaj
start learning
Remember
Nie zapomnij o
start learning
Do not forget to
Spróbuj nie...
start learning
Try not to...
Proszę bardzo!
start learning
You're welcome
Cała przyjemność po mojej stronie!
start learning
The pleasure is mine!
Nie ma za co!
start learning
Not at all!
Nie ma sprawy.
start learning
No problem.
Świetnie
start learning
That's great
W porządku.
start learning
Alright.

You must sign in to write a comment