Urządzenia nawigacyjne

 0    61 flashcards    marcinos94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Radar wyłączony
start learning
Radar Off
Radar włączony
start learning
Radar on
Pogotowie
start learning
Stanby
Praca z impulsem długim
start learning
Long pulse
Praca z impulsem krótkim
start learning
Short pulse
Jasność
start learning
Brightness or Brilliance or Intensity or Tube Brill
Strojenie
start learning
Tune or L.O. TUNE
Wzmocnienie
start learning
Gain
Oświetlenie skali i symboli
start learning
Panel lamps light, Scale Brightness, Panel dimmer
Centrowanie w poziomie i w pionie
start learning
HORIZONTAL AND VERTICAL CENTERING
Przełącznik zakresów obserwacji
start learning
RANGE SCALE SWITCH or RANGE SELECT SWITCH
Kalibracja kreski kursowej
start learning
HEADING MARKER ALIGNMENT
ZRW
start learning
ANTI CLUTTER SEA or SEA CLUTTER or A/C SEA
Rozróżnialnik
start learning
ANTI-CLUTTER RAIN or RAIN CLUTTER or A/C RAIN
Kręgi stałe
start learning
FIXED RANGE RINGS
Linia interskanu scentrowana
start learning
INTERSCAN CENTERING
Linia interskanu zdecentrowana
start learning
INTERSCAN OFF-CENTERING
Przesuw linii interskanu w poziomie
start learning
HORIZONTAL INTERSCAN CENTERING
Przesuw linii interskanu w pionie
start learning
VERTICAL INTERSCAN CENTERING
Zespół sterowania kręgiem ruchomym i linią namiarową lub interskanem (w środku przycisk przyspieszenia)
start learning
EBL and VRM SETTING
Odległość interskanu
start learning
INTERSCANE RANGE
Jasność znacznika pomiarowego
start learning
BRIGHTNEES OF MARKER
Jasność kręgów stałych
start learning
BRIGHTNEES OF FIXED RINGS or RANGE RINGS BRILLIANCE
Jasność kręgu ruchomego
start learning
BRIGHTNEES OF VARIABLE RANGE MARKER or VARIABLE RANGE MARKER BRILLIANCE
Jasność interskanu
start learning
BRIGHTNESS OF INTERSCAN or INTERSCAN BRILLIANCE
Zorientowanie względem dziobu
start learning
HEAD UP
Zorientowanie względem północy
start learning
NORTH UP
Zobrazowanie ruchu rzeczywistego
start learning
TRUE MOTION
Przesuw N-S (docentrowanie góra-dół)
start learning
RESET N-S
Przesuw E-W (docentrowanie lewo-prawo)
start learning
RESET E-W
Szybkie centrowanie
start learning
FAST CENTERING
Zespół docentrowania i sterowania kreskami antykolizyjnymi (w środku przycisk przyspieszenia)
start learning
IMAGE OFF-CENTERING AND CONSTANT BEARINGS MARKERS SETTING
Log/ręcznie
start learning
LOG / MANUAL or LOG SIMULATOR
Kierunek prądu
start learning
CURRENT COURSE
Prędkość prądu
start learning
CURRENT VELOCITY
Prędkość z imitatora logu
start learning
MANUAL SPEED
Korekta ustawienia żyro
start learning
GYRO RESET
Wybór funkcji
start learning
FUNCTION SWITCH
Sterowanie znacznikami antykolizyjnymi
start learning
CONSTANT BEARING MARKERS CONTROL ON/OFF SWITCH
Centrowanie zobrazowanie, sprowadzenie EBL i VRM lub interskanu na "zero"
start learning
DISPLAY CENTERING
Monitor mocy
start learning
TX MONITOR
Rezonator echa
start learning
RX MONITOR
Wskaźnik strojenia
start learning
TUNING INDICATOR
Wskaźnik zakresu obserwacji
start learning
RANGE INDICATOR
Wskaźnik kursu statku
start learning
COURSE INDICATOR
Wskaźnik odległości pomiędzy kregami
start learning
RANGE RINGS INTER VALS INDICATOR
Wskaźnik odległości interskanu lub kręgu ruchomego
start learning
INTERSCAN or VRM RANGE INDICATOR
Wskaźnik kąta interskanu
start learning
INTERSCAN BEARING INDICATOR
Sygnalizacja włączenia decentrowania
start learning
OFF-CENTERING INDICATOR
Sygnalizacja włączenia interskanu
start learning
INTERSCAN INDICATOR
Sygnalizacja włączenia ruchomego kręgu odległości
start learning
VRM INDICATOR
Sygnalizacja włączenia kresek antykolizyjnych
start learning
CONSTANT BEARING MARKERS INDICATOR
Sygnalizacja włączenia zobrazowania ruchu rzeczywistego
start learning
TRUE MOTION INDICATOR
Sygnalizacja włączenia rozróżnialnika
start learning
DIFFERENT INDICATOR
Sygnalizator czasu
start learning
SIGNALING DEVICE
Wyłącznik sygnału akustycznego
start learning
SIGNAL ON/OF SWITCH
Układ likwidacji zakłóceń interferencyjnych
start learning
INTERFERENCE REJECT (DEFRUITER)
Wyłącznik kreski kursowej
start learning
HEADING MARKER OF SWICHT or H.M. OFF
Mechaniczny krzyż namiarowy
start learning
MECHANICAL BEARING COURSOR
Elektroniczna linia namiarowa
start learning
Electronic Bearing Line (EBL)
Krąg ruchomy
start learning
VARIABLE RANGE MARKER (VRM)

You must sign in to write a comment