Unternehmensgründung und Führun – Wirtschaftsdeutsch; Zakładanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej – niemieckie słownictwo biznesowe

 0    68 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sklep
Przepraszam, czy w tej okolicy jest jakiś sklep?
start learning
der Laden
Entschuldigung, gibt es in der Umgebung einen Laden?
zakład, przedsiębiorstwo
Pracowałem w tym zakładzie przez ponad 20 lat.
start learning
zakład, przedsiębiorstwo in German
der Betrieb
Ich habe in diesem Betrieb für mehr als 20 Jahre gearbeitet.
założyć działalność gospodarczą
Mój przyjaciel zamierza założyć własną działalność gospodarczą.
start learning
das Geschäft gründen
Mein Freund hat vor, sein eigenes Geschäft zu gründen.
luka na rynku
Zakładając działalność należy najpierw znaleźć lukę na rynku.
start learning
die Marktlücke
Beim Existenzgründung muss man zuerst eine Marktlücke finden.
rodzinny interes
Kiosk jest naszym biznesem rodzinnym, prowadzimy go razem z rodzicami.
start learning
der Familienbetrieb
Der Kiosk ist unser Familienbetrieb, wir betreiben ihn selbst mit unseren Eltern.
samemu sprzedawać w sklepie, prowadzić sklep osobiście
Kiosk jest naszym biznesem rodzinnym, prowadzimy go razem z rodzicami.
start learning
den Laden selbst betreiben
Der Kiosk ist unser Familienbetrieb, wir betreiben ihn selbst mit unseren Eltern
pracownik
Nie stać nas na zatrudnienie pracowników.
start learning
der Angestellte = ein Angestellter
Wir können es uns nicht leisten, die Angestellten zu beschäftigen.
właściciel
Nie jestem pierwszym właścicielem sklepu, odkupiłem go w zeszłym roku.
start learning
der Besitzer = der Inhaber
Ich bin nicht der erste Besitzer/Inhaber des Ladens, ich habe es letztes Jahr gekauft.
właściciel, prowadzący
Często właściciel sam musi prowadzić swój sklep.
start learning
der Betreiber
Oft muss der Betreiber seinen Laden selbst betreiben.
biznesmen
Prawdziwy z niego biznesmen, potrafi spieniężyć każdy pomysł.
start learning
der Geschäftsmann
Er ist ein echter Geschäftsmann, er kann jede Idee zu Geld machen.
przedsiębiorca
Przedsiębiorca prowadzi swój zakład samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
start learning
der Unternehmer
Der Unternehmer führt sein Betriebe selbständig und eigenverantwortlich.
wspólnik, udziałowiec
Ważne jest, żeby można było polegać na wspólniku.
start learning
der Teilhaber = der Gesellschafter
Es ist unentbehrlich, dass man sich auf den Teilhaber/ Gesellschafter verlassen kann.
klientela, ogół klientów
Powinno się uwzględniać wolę klientów.
start learning
die Kundschaft
Man soll den Willen der Kundschaft berücksichtigen.
stały klient
Stali klienci są ważni dla każdego sklepu.
start learning
der Stammkunde
Die Stammkunden sind für jeden Laden sehr wichtig.
siła nabywcza
Siła nabywcza klientów zależy po części od tego, ile pieniędzy mogą wydać.
start learning
die Kaufkraft
Die Kaufkraft der Kunden hängt teilweise davon ab, wie viel Geld sie zum Ausgeben haben.
lokalizacja, położenie
Położenie sklepu jest bardzo ważnym czynnikiem.
start learning
der Standort
Der Standort ist ein sehr wichtiger Faktor für einen Laden.
dobre kontakty pomiędzy pracodawcą i pracownikami
Dobre kontakty pomiędzy pracodawcą i pracownikami wpływają pozytywnie na atmosferę w firmie.
start learning
ein gutes Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Angestellten
Ein gutes Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber und den Angestellten wirkt sich positiv auf die Stimmung in der Firma aus.
zapłacić za coś
Czasem właściciel kiosku musi płacić również za towary uszkodzone w czasie transportu.
start learning
für etw bezahlen
Manchmal muss der Kioskinhaber auch für die im Transport geschädigten Waren bezahlen.
towary
Czasem właściciel kiosku musi płacić również za towary uszkodzone w czasie transportu.
start learning
die Waren
Manchmal muss der Kioskinhaber auch für die im Transport geschädigten Waren bezahlen
asortyment
Asortyment powinien być jak najbardziej atrakcyjny dla klientów.
start learning
das Warenangebot = das Sortiment
Das Warenangebot/Das Sortiment soll für die Kunden möglichst attraktiv sein.
popyt, zapotrzebowanie na coś
Popyt na radia przewyższa podaż.
start learning
die Nachfrage nach + Dativ = der Bedarf an + Dativ
Die Nachfrage nach den Radios /Der Bedarf an den Radios ist größer als das Angebot.
podaż
Popyt na radia przewyższa podaż.
start learning
das Angebot
Die Nachfrage nach den Radios /Der Bedarf an den Radios ist größer als das Angebot.
rynek wewnętrzny
Rynek wewnętrzny EU tworzą rynki wszystkich państw członkowskich.
start learning
der Binnenmarkt
Der Binnenmarkt der EU bilden die Märkte aller EU-Staaten.
rynek zagraniczny
Interesy na rynkach zagranicznych są ważne na gospodarki państwa.
start learning
der Auslandsmarkt
Die Geschäfte in den Auslandsmärkten sind für die Wirtschaft eines Staates wichtig.
rynek zbytu
Rynek zbytu to ilość rzeczywistych i potencjalnych odbiorców oraz oferentów danej usługi.
start learning
der Absatzmarkt
Der Absatzmarkt ist die Menge der aktuellen und potenziellen Abnehmer und Anbieter bestimmter Diensteistungen.
świadczenie usług
Zakres działalności naszej firmy to świadczenie usług.
start learning
die Dienstleistung
Der Geschäftsbereich unserer Firma ist Dienstleistungen.
zakres działalności
Zakres działalności naszej firmy to świadczenie usług.
start learning
der Geschäftsbereich
Der Geschäftsbereich unserer Firma ist Dienstleistungen.
dostarczać towar
Łatwo psujące się produkty spożywcze muszą być codziennie dostarczane do sklepu.
start learning
die Ware liefern
Verderbliche Lebensmittel müssen jeden Tag an den Laden geliefert werden.
rentowny, opłacalny
Wszystkie interesy muszą się opłacać, żeby przedsiębiorca nie splajtował.
start learning
rentabel
Alle Geschäfte müssen rentabel sein, damit der Unternehmer nicht pleite ist.
być bankrutem
Wszystkie interesy muszą się opłacać, żeby przedsiębiorca nie splajtował.
start learning
pleite sein
Alle Geschäfte müssen rentabel sein, damit der Unternehmer nicht pleite ist.
gospodarczy
Państwo może pomóc przedsiębiorcy przezwyciężyć problemy gospodarcze.
start learning
wirtschaftlich
Der Staat kann dem Unternehmer helfen, die wirtschaftlichen Probleme zu überwinden.
ekonomiczny
Obciążenia ekonomiczne nie pomagają przedsiębiorcom.
start learning
ökonomisch
Die ökonomische Belastungen helfen den Unternehmern nicht.
zbankrutowany
Ta firma musiała ogłosić upadłość.
start learning
bankrott
Diese Firma musste sich für bankrott erklären.
dochody
Dochody przedsiębiorstwa ledwo wystarczają na pokrycie kosztów.
start learning
die Einnahme = das Einkommen
Die Einnahmen/ Die Einkommen des Unternehmens sind kaum genug um die Kosten zu decken.
wydatek
Wydatki przewyższają przychody.
start learning
die Ausgabe
Die Ausgaben übertreffen die Einnahmen.
gospodarka rynkowa
Gospodarka wolnorynkowa jest przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej.
start learning
die Marktwirtschaft
Die Marktwirtschaft is der Gegensatz zu der zentral geplanten Wirtschaft.
gospodarka centralnie planowana
Gospodarka wolnorynkowa jest przeciwieństwem gospodarki centralnie planowanej.
start learning
die zentral geplante Wirtschaft
Die Marktwirtschaft is der Gegensatz zu der zentral geplanten Wirtschaft.
handel hurtowy
W handlu hurtowym można dostać duże rabaty, ponieważ zamawia się duże ilości towarów.
start learning
der Großhandel
Im Großhandel kann man viele Rabatte kriegen, weil man große Menge der Waren bestellt.
rozliczenie
Sporządza się rozliczenia, żeby kontrolować dochody i wydatki.
start learning
die Abrechnung
Man macht die Abrechnung um die Einnahmen und Ausgaben kontrolieren zu können.
zakredytowanie, zapis na dobro rachunku
Zakredytowanie to suma, która zostaje zapisana na dobro rachunku.
start learning
die Gutschrift
Die Gutschrift ist der Betrag, der einem Konto gutgeschrieben wird.
marża
Marża jest inna w różnych sklepach.
start learning
die Verdienstspanne
Die Verdienstpanne ist unterschiedlich in verschiedenen Läden.
zarobek
Zarobek właściciela sklepu jest o wiele niższy niż suma wszystkich marż.
start learning
der Verdienst
Der Verdienst des Kioskbesitzer ist viel weniger als die Summe aller Verdienstpannen.
cena narzucona (np. przez producenta)
Cena narzucona dotyczy między innymi papierosów.
start learning
die Preisbindung
Die Preisbindung gilt unter anderem für Zigaretten.
osiągnąć obroty
Dobry interes przynosi duże obroty.
start learning
die Umsätze erwirtschaften / erzielen
Gutes Geschäft erwitschaftet/ erzielt große Umsätze.
koszty
W sklepie trzeba pokrywać różne rodzaje kosztów.
start learning
die Kosten
In einem Laden muss man verschiedene Arten von Kosten decken.
wziąć kredyt
Żeby wziąć kredyt, należy spełnić wiele warunków.
start learning
Kredit aufnehem
Um einen Kredit aufzunehmen muss man viele Bedingungen erfüllen.
udzielić kredytu
Żeby otrzymać kredyt, należy spełnić wiele warunków.
start learning
Kredit gewähren = Kredit geben
Um einen Kredit gewährt zu werden / Um einen Kredit gegeben zu werden muss man viele Bedingungen erfüllen.
budynek administracyjny
W każdym budynku administracyjnym powinna znajdować się stołówka.
start learning
das Verwaltungsgebäude
In jedem Verwaltungsgebäude soll es eine Kantine geben.
obrót dzienny
Dzisiaj nasz dzienny obrót jest wyjątkowo duży.
start learning
der tägliche Umsatz
Heute ist under tägliche Umsatz besonders groß.
dodatkowe koszty płacowe ponoszone przez pracodawcę
Dodatkowe koszty płacowe to koszt, który pracodawca ponosi za zatrudnienie pracownika (oprócz samej pensji).
start learning
die Lohnnebenkosten = die Lohnzusatzkosten
Die Lohnnebenkosten / Die Lohnzusatzkosten sind alles, was der Arbeitgeber für den Angestellten zahlen muss (ohne den Lohn).
oferent, dostawca (internetu), operator (sieci komórkowej)
T-Moblie jest największym operatorem sieci komórkowych w Niemczech.
start learning
der Anbieter
T-Mobile ist der größte Mobilfunk-Anbieter in Deutschland.
sprzedawca detaliczny
Sprzedawca detaliczny stoi pomiędzy hurtownikiem a klientem.
start learning
der Endverkäufer
Der Endverkäufer steht zwischen dem Grossisten und den Kunden.
hurtownik
Sprzedawca detaliczny stoi pomiędzy hurtownikiem a klientem.
start learning
der Grossist
Der Endverkäufer steht zwischen dem Grossisten und den Kunden.
monopol
Monopol nie jest korzystny dla konsumentów, ponieważ monopolista może sam dcydować o cenach.
start learning
das Monopol
Das Monopol ist für die Konsumenten nicht günstig, weil der Monopolist über die Preise allein entscheiden kann.
zwrot (pieniężny)
Przy zwrocie otrzymuje się z powrotem pieniądze.
start learning
die Erstattung
Die Erstattung heißt, dass man das Geld zurückbekommt.
zapis obciążający
Zapis obciążający to instrument bezgotówkowego transferu pieniędzy.
start learning
die Lastschrift
Die Lastschrift ist ein Instrument des bargeldlosen Zahlungsverkehrs
zapisać na dobro rachunku
Naddatek zostanie zapisany na dobro Pańskiego rachunku.
start learning
gutschreiben
Der überschüssige Betrag wird Ihrem Konto gutgeschrieben.
zwrot niesprzedanego towaru
Jeśli wszystkie gazety nie zostaną sprzedane, może nastąpić zwrot i zostaną one odebrane przez hurtownika.
start learning
die Remission
Wenn nicht alle Zeitungen verkauft werden, kann die Remission stattfinden, indem sie von dem Grossisten zurückgenommen werden.
akcyza
Akcyza dotyczy również piwa.
start learning
die Alkoholsteuer
Die Alkoholsteuer gilt auch für das Bier.
odpisanie od rachunku, odpis z konta
Bank odpisał sumę z mojego konta.
start learning
die Abbuchung
Die Bank buchte den Betrag von meinem Konto ab.
podatek
Znowu podwyższono podatki.
start learning
die Steuer
Die Steuern wurden schon wieder erhöht.
podatek dochodowy
Podatek dochodowy to podatek pobierany od dochodów osób fizycznych.
start learning
die Einkommensteuer
Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen natürlicher Personen erhoben wird.
VAT
Wszyscy płacimy codziennie podatek VAT.
start learning
die Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird von uns allen jeden Tag bezahlt.
ważny czynnik składający się na sukces
Położenie jest ważnym czynnikiem składającym się na sukces sklepu.
start learning
ein wesentlicher Faktor für den Erfolg
Der Standort eines Ladens ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg.
nałożyć na kogoś wysokie opłaty
W Polsce przedsiębiorcy są obciążani wysokimi opłatami.
start learning
mit hohen Gebühren belasten
In Polen sind die Unternhmer mit hohen Gebühren belastet.
nowy produkt cieszy się powodzeniem
Nowy produkt na pewno spodoba się konsumentom.
start learning
das neue Produkt kommt beim Publikum gut an
Das neue Produkt wird sicherlich gut beim Publikum ankommen.
interes się nie wiedzie, nie idzie dobrze
Interes się nie udał.
start learning
das Geschäft geht in die Hosen
Das Geschäft hat in die Hosen gegangen.
skromnie zaczynać interes, zaczynać od zera
Musieliśmy zaczynać interes od zera.
start learning
mit dem Geschäft klein anfangen
Wir mussten mit dem Geschäft klein anfangen.

You must sign in to write a comment