Automatisierung und Rationalisierung der Arbeit – Wirtschaftsdeutsch; Automatyzacja i racjonalizacja pracy – niemieckie słownictwo biznesowe

 0    76 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konkurencja się zaostrza/wzrasta
start learning
die Konkurrenz verschärft sich
być pod presją
start learning
unter dem Druck stehen
obniżać koszty
start learning
die Kosten senken
zastępować
start learning
ersetzen
siła robocza
start learning
die menschlische Arbeitskraft
organizacja pracy
start learning
die Arbeitsorganisation
praca zbiorowa/grupowa
start learning
die Gruppenarbeit
wydajność
start learning
die Produktivität
wzrastać
start learning
steigen
zdolność do konkurencji
start learning
die Wettbewerbsfähigkeit
zguba, strata
start learning
der Verlust
przebieg pracy
start learning
der Arbeitsablauf
lokalizacja produkcji
start learning
der Produktionsstandort
produkcja
start learning
die Fertigung
produkcja polegająca na składaniu modułów
start learning
die Teilfertigung
zespół
start learning
zespół in German
das Team
błąd montażu
start learning
der Montagefehler
kontrola jakości
start learning
die Qualitätskontrolle
wniosek racjonalizatorski
start learning
der Verbesserungsvorschlag
współpraca
start learning
die Kooperation
nakład kosztów
start learning
der Kostenaufwand
outsourcing
start learning
das Outsourcing
poddostawa
start learning
die Zulieferung
elementy budowlane
start learning
die Bausätze
taśma produkcyjna
start learning
das Flieβband
dowożenie części Just-In-Time
start learning
die Sequenzlieferung
koszty produkcji
start learning
die Herstellungskosten
magazynowanie
start learning
die Lagerhaltung
magazynować
start learning
verlagern
przepływ materiałów
start learning
der Materialfluβ
próba losowa, seria
start learning
die Stichprobe
miejsce pracy
start learning
der Arbeitsplatz
wyposażony
start learning
bestückt
likwidować
start learning
wegrationalisieren
strata, ubytek, przerwa
start learning
der Ausfall
załatwić
start learning
erledigen
okres montażu
start learning
die Montagedauer
zasób, stan
start learning
der Lagerbestand
nieobecność w pracy
start learning
die Abwesenheit im Arbeit
grupa płacowa
start learning
die Lohngruppe
magazyn
start learning
das Lager
popyt
start learning
die Nachfrage
zapotrzebowanie
start learning
der Bedarf an
zdobywać nowe rynki
start learning
neue Märkte erschlieβen
stosować
start learning
umsetzen
rynek zbytu
start learning
der Absatzmarkt
konkurs, współzawodnictwo
start learning
der Wettbewerb
zmniejszać, ograniczać
start learning
herunterfahren
nadgodziny
start learning
die Überstunden
pozapłacowe koszty pracy
start learning
die Lohnnebenkosten
zwolnienie z pracy
start learning
die Entlassung
oszczędność
start learning
die Einsparung
koszty osobowe
start learning
die Personalkosten
uchylać się, wykręcać od pracy
start learning
sich drücken vor Arbeit
rada zakładowa
start learning
der Betriebsrat
ustawa regulująca strukturę przedsiębiorstw
start learning
der Betriebsverfassungsgesetz
reprezentowanie interesów
start learning
die Interessenvertretung
kadencja
start learning
die Amtszeit
współudział
start learning
die Mitwirkung
prawo do współdecydowania
start learning
das Mitbestimmungsrecht
przesłuchanie, wysłuchanie
start learning
die Anhörung
urządzenie, sprzęt
start learning
die Anlage
wypowiedzenie pracy
start learning
die Kündigung
przeszkolenie, przekwalifikowanie
start learning
die Umschulung
wewnątrzzakładowy
start learning
innerbetrieblich
wdrożenie
start learning
die Umsetzung
wcześniejsza emerytura
start learning
die Frührente
niepełny wymiar czasu pracy w wieku przedemerytalnym
start learning
die Altersteilzeit
stosować, używać
start learning
anwenden
odszkodowanie, odprawa
start learning
die Abfindung
termin wypowiedzenia
start learning
die Kündigungsfrist
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
die Kurzarbiet
liczba chorych pracowników w zakładzie
start learning
der Krankenstand
negocjacje w celu zbiorowego układu pracy
start learning
die Tarifverhandlungen
księgi zamówień są pełne
start learning
Austragbücher sind voll
związek zawodowy
start learning
die Gewerkschaft

You must sign in to write a comment