University Vocabulary

 0    87 flashcards    annaalberska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
secondary school
start learning
szkoła średnia
graduate from
start learning
ukończyć szkołę
intern
start learning
praktykant
undergraduate dissertation
start learning
praca lincencjacka/inżynierska
first-cycle studies
start learning
studia pierwszego stopnia
involve
start learning
angażować
internship
start learning
praktyka
work experience
start learning
doświadczenie w pracy
classes
start learning
zajęcia
lecture
start learning
wykład
course
start learning
przedmiot (na studiach)
dean's office
start learning
dziekanat
at the first attempt
start learning
za pierwszym razem
drop out
start learning
nie ukończył studiów
professional experience
start learning
doświadczenie zawodowe
student information system
start learning
wirtualny dziekanat
academic performance scholarship
start learning
stypendium naukowe
field of studies
start learning
kierunek studiów
on first-name terms
start learning
być na "ty" z kimś
post-graduate
start learning
podyplomowe
faculty
start learning
wydział
full-time studies
start learning
studia stacjonarne
tuition fees
start learning
czesne
student exchange programme
start learning
program wymiany studentów
semester
start learning
semestr
financial aid
start learning
pomoc finansowa/stypendium socjalne
pass
start learning
zdać
elective course
start learning
obieralne przedmioty
attend
start learning
uczęszczać
retake
start learning
powtórzyć (egzamin, przedmiot)
student research group
start learning
koło naukowe
student personal gradebook
start learning
indeks
science club
start learning
koło naukowe (w krajach anglosaskich)
how many courses are you doing this semester?
start learning
ile przedmiotów masz w tym semestrze?
grade average
start learning
średnia ocen
rector
start learning
rektor
dean
start learning
dziekan
prof.
start learning
profesor
PhD
start learning
doktor/doktorat
TA (teaching assistant)
start learning
asystent
MSc (Master of Science)
start learning
magister studiów ścisłych
BSc (Bachelor of Science)
start learning
inżynier
MA (Master of Arts)
start learning
magister nauk humanistycznych
BA (Bachelor of Arts)
start learning
licencjat
research worker
start learning
pracownik naukowy
PhD student/doctoral student
start learning
doktorant
lecturer
start learning
wykładowca
examiner of a thesis
start learning
recenzent (pracy magisterskiej)
thesis supervisor
start learning
promotor
trainee
start learning
praktykant
graduate of
start learning
Absolwent
BSc studies (undergraduate studies)
start learning
Studia licencjackie
MSc studies
start learning
Studia magisterskie
PhD studies
start learning
Studia doktoranckie
postgraduate studies
start learning
studia podyplomowe
extramural studies
start learning
studia zaoczne
expertise
start learning
wiedza specjalistyczna
extensive knowledge
start learning
rozległa wiedza
the exact science
start learning
nauki ścisłe
educational background
start learning
wykształcenie
know-how
start learning
znajomość tematyki
skills
start learning
umiejętności
to specialize in/to major in
start learning
specjalizować się w
in the field of
start learning
w dziedzinie
the humanities
start learning
nauki humanistyczne
seminar
start learning
seminarium
certificate of completion
start learning
świadectwo ukończenia/absolutorium
index book
start learning
indeks
campus
start learning
miasteczko studenckie
scholarship
start learning
stypendium naukowe
defence of master's/doctoral thesis
start learning
obrona pracy magisterskiej/licencjackiej
get a credit
start learning
uzyskać zaliczenie
attend lectures
start learning
chodzić na wykłady
obtain/get a degree in the field of
start learning
uzyskać stopień w dziedzinie
a master's thesis/disseration
start learning
praca magisterska
scientific circle
start learning
koło naukowe
syllabus
start learning
program studiów
lab classes
start learning
laboratoria
exam session
start learning
sesja egzaminacyjna
examining board
start learning
Komisja egzaminacyjna
standards of teaching
start learning
poziom nauczania
a resit, a retake/repeat/make-up exam
start learning
egzamin poprawkowy
maintenance grant
start learning
stypendium socjalne
to do a project on
start learning
robić projekt
an academic year
start learning
rok akademicki
dormitory/hostel
start learning
akademik
to do student practice/internship
start learning
odbywać praktyki

You must sign in to write a comment