UNIT KURWA 1

 0    133 flashcards    fiszkotekamejl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
złożyć wniosek
start learning
apply to
zaplanować, ustawić
start learning
arrange
niania zza granicy wtf
start learning
au pair
budowlaniec
start learning
builder
szanse na sukces w pracy
start learning
career prospects
tytuł, stopień
start learning
degree
załączyć
start learning
enclose
elastyczny
start learning
flexible
steward ale nie na s
start learning
flight attendant
kwiaciarz co sprzedaje kwiaty
start learning
florist
ogrodnik
start learning
gardener
taki co szuka lekarstw na choroby
start learning
medical researcher
płatny
start learning
payable
makler giełdowy
start learning
stockbroker
przewodnik wycieczki
start learning
tour guide
dostosować (2)
start learning
adapt adjust
planować coś zrobić (a)
start learning
aim to
poza granicami
start learning
beyond the limits
więź
start learning
bond
wychować
start learning
bring up
płetwa grzbietowa
start learning
dorsal fin
spotkanie (e)
start learning
encounter
straszny (f)
start learning
feared
dziki, zażarty, okrutny
start learning
ferocious
stopniowo
start learning
gradually
podkreślać
start learning
highlight
nieruchomość
start learning
immobility
podziwiać (m), dziwić się
start learning
marvel at
bezmyślny (2)
start learning
mindless thoughtless
postrzeganie
start learning
perception
drapieżnik
start learning
predator
ofiara
start learning
prey
ubiegać się (s)
start learning
seek
pysk
start learning
snout
porzucić
start learning
abandon
leniuch kanapowy
start learning
couch potato
wrzód na dupie
start learning
pain in the neck
ubiegający się o pracę
start learning
applicant
bardzo twardy (idomus)
start learning
as hard as nails
dołączony do
start learning
attached to
przestarzały staromodny
start learning
behind the times
przemądrzały
start learning
big-headed
przewodniczący
start learning
chair
bez serca skurwiel
start learning
cold-hearted
zobowiązać się
start learning
commit myself
towarzysz
start learning
comrade
gratulować z jakiejś okazji
start learning
congratulate on
nie lubiący zmian
start learning
conservative
klient
start learning
consumer
załoga
start learning
crew
ograniczyć spozycie
start learning
cut down on
prowadzić kierować np organizacje
start learning
direct
niekontynuowac
start learning
discontinue
zwolnić dyscyplinarnie
start learning
dismiss
zarobki
start learning
earnings
luzacki
start learning
easy-going
wypełnić
start learning
fill out
uprzejmy
start learning
good-natured
naiwny, łatwowierny
start learning
gullible
złożyć wymówienie
start learning
hand in notice
mieć dobre serce
start learning
have a heart of gold
żyć z czegoś
start learning
live on
humorzasty
start learning
moody
wąsko myślący
start learning
narrow-minded
emerytura (piniondze)
start learning
pension
korzyści w pracy co sie dostaje
start learning
perks
pozwolenie
start learning
permit
stanowisko
start learning
post
oszczędzać hajz
start learning
put by
wykształcony na
start learning
qualified for
z temperamentem
start learning
quick-tempered
prowadzić biznes
start learning
run a business
posłać z torbami/wypierdolić
start learning
sack
skrępowany
start learning
self-conscious
rosądny (s)
start learning
sensible
małomówny/ ma słaby głos
start learning
soft-spoken
w dupie ma hejt/gruboskórny
start learning
thick-skinned
więzy powiązania
start learning
ties
praktykant
start learning
trainee
wolna posada
start learning
vacancy
skafander płaszcz
start learning
anorak
około
start learning
approximately
taniec współczesny
start learning
contemporary dance
ogrodniczki
start learning
dungarees
zemdleć (f)
start learning
faint
skonczyc studia z tytułem
start learning
graduate
pogoń pościg
start learning
pursuit
firma katering
start learning
catering company
efektywny nie effective
start learning
efficient
finansowe biezpieczenstwo
start learning
financial security
niebezpieczny (h)
start learning
hazardous
wydatki zyciowe
start learning
living expenses
właściwy odpowiedni
start learning
relevant
zaspokoić czyjeś potrzeny
start learning
cater to
wychwycić, dopatrzeć się w czymś niewyraznym
start learning
discern
ogarnąc, zrozumieć (p)
start learning
perceive
zaopatrzyć
start learning
supply
zagrożony (a)
start learning
at risk
zagrożony (i)
start learning
in danger of
powód do zmartwień
start learning
cause for concern
rosnąca tendencja
start learning
growing tendency
brak czegoś
start learning
lack of
niedobór czegoś
start learning
shortage of
przepis na
start learning
recipe for
sposób na zajęcie się problemem
start learning
way of tackling a problem
chcieć, mieć ochotę
start learning
feel like
odebrać kogoś
start learning
pick sb up
nie ma wątpliwości
start learning
there is no doubt
podwieźć kogoś
start learning
give somebody a lift
zastanawiałem się czy mógłbyś
start learning
I was wondering if you could
zadowolony z
start learning
pleased with
podczas gdy
start learning
whereas
zdeczydować czy / czy jednak nie
start learning
decide whether or not
przyjśc na imprezę, pokazać się
start learning
show up at the party
pochować/ zakopać
start learning
bury
wykopać (e)
start learning
excavate
odpowiedni na
start learning
appropriate for
chapnąć jumnąć
start learning
snap
porwać pochwycić
start learning
grab
pochwicyić inne niz grab snap
start learning
grasp
szybko zerknąć na
start learning
glance at
przyjżeć się czemuś tak blisko
start learning
peer at
ujrzeć w przelocie
start learning
glimpse
zbliżyć się, nadejść
start learning
approach
cena wstępu
start learning
admission price
zdołać coś zrobić (coś / coś)
start learning
manage to do / succeed in doing
niespodziewanie / zaskakująco
start learning
surprisingly
znacznie
start learning
considerably
paraca zawód (o)
start learning
occupation
zażenowany
start learning
embarassed
pomimo
start learning
in spite
chociaż
start learning
although
niemniej jednak
start learning
nevertheless

You must sign in to write a comment