Unit 8,9,10

5  2    237 flashcards    paweljarek1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
operacja plastyczna nosa
start learning
nose job
powiększenie piersi
start learning
breast enlargement
korekcja brzucha
start learning
tummy tuck
liposukcja
start learning
Liposuction
miejsce pracy lekarza
start learning
doctor's surgery
operacja
start learning
surgery
zakrzep
start learning
embolus
usunięcie
start learning
-ectomy
usunięcie, wycięcie
start learning
escision
naciąć
start learning
to incise
wyciąć
start learning
to excise
szorować
start learning
to scrub
myć się do operacji
start learning
to scrub up
przed
start learning
prior to/before
fartuch/koszula szpitalna
start learning
gown
manekiny
start learning
manikins
przeprowadzać operację
start learning
to perform an operation
chirurgia jednego dnia
start learning
day-case surgery
opieka pooperacyjna
start learning
Postoperative care/ post-op care
zabieg zwiadowczy (jamy brzusznej)
start learning
laparoscopy
żółć
start learning
bile
pęcherzyk żółciowy
start learning
gall bladder
przewód żółciowy
start learning
bile duct
rekonstrukcja powłok jamy brzusznej po przepuklinie
start learning
herniorraphy
zszycie
start learning
-raphy
incision into the spleen
start learning
splenotomy
incision into the organ in order to remove a stone
start learning
-lithotomy
utworzenie przetoki
start learning
-ostomy
umoowanie, przytwierdzenie
start learning
-pexy (fixation)
plastyka naczyń krwionośnych
start learning
angioplasty
operacyjne otwarcie jamy brzusznej
start learning
laparotomy
zszyć
start learning
to stitch
niespokojny, lękliwy
start learning
apprehensive
zachowanie
start learning
behaviour/manner
szorstki, obcesowy
start learning
brusque
protekcjonalny
start learning
patronizing
uspokoić, dodać otuchy
start learning
to reassure
zupełnie świadomy (świadomy przez cały czas trwania np zabiegu)
start learning
aware throughout
wybrzuszenie
start learning
bulge
ból kolkowy
start learning
colicky pain
słaba, delikatna blizna
start learning
faint scar
skąpomocz
start learning
oliguria
usunięcie wyrostka robaczkowego
start learning
appendectomy
skórny
start learning
dermoid/dermatoid
torbiel skórzasta
start learning
dermoid cyst
skórzak
start learning
dermoid tumour
torbiel
start learning
cyst
łagodny, niezłośliwy
start learning
benign/non-cancerous
nowotworowy
start learning
cancerous
złośliwy
start learning
malignant
przerywany
start learning
intermittent
obfite krwawienie menstruacyjne
start learning
heavy period
pękać
start learning
to burst
łodyga, szypuła
start learning
stalk
skręt
start learning
torsion
zaparcie
start learning
constipation
puchnąć, powiększyć się
start learning
to swell
symptomy wskazujące na
start learning
symptoms suggestive of
badanie przez pochwę
start learning
vaginal examination
sonda
start learning
probe
probówka
start learning
test-tube
próbka
start learning
specimen, sample
sposób postępowania/leczenia
start learning
course of action
zresorbować, wchłonąć się
start learning
to resolve
operacja laparoskopowa
start learning
keyhole surgery/laparoscopic surgery
wykluczyć, wyeliminować
start learning
to rule out
niedający objawów
start learning
asymptomatic/symptomless
ustalić, upewnić się
start learning
to ascertain
zespół policystycznych jajników
start learning
Polycystic Ovarian Syndrome
ocena
start learning
assessment
nawrót(objawów, choroby)
start learning
recurrence
objawy wróciły
start learning
the sympthoms recurred
odłożenie w czasie
start learning
postponement
"wcisnąć" kogoś do grafiku
start learning
to squeeze somebody in
nieunikniony
start learning
unavoidable
znieczulić
start learning
to numb
przecięcie nerwu błędnego
start learning
vagotomy
dno
start learning
fundus
trzon
start learning
body
ukrwienie mięśnia sercowego
start learning
myocardial perfusion
komórki mięśniowe
start learning
myocytes
guzek
start learning
lump
usunięcie guzka
start learning
lumpectomy
laparo-
start learning
abdomen
nephron-
start learning
kidney
pyelo-
start learning
renal pelvis
cysto-
start learning
bladder
chole-
start learning
biliary system
col(on)-
start learning
large bowel
hysteron-
start learning
uterus
thoraco-
start learning
chest
rhino-
start learning
nose
masto-/mammo-
start learning
breast
usunięcie
start learning
-ectomy
-raphy
start learning
zszycie
-lithotomy
start learning
stone removal from the organs
utworzenie przetoki
start learning
-ostomy
umocowanie, przytwierdzenie
start learning
-pexy
nacięcie
start learning
-otomy
plastyka
start learning
-plasty
operacyjne otwarcie jamy brzusznej
start learning
laparotomy
usunięcie nerki
start learning
nephrectomy
utworzenie przetoki okrężniczoskórnej (kolostomia)
start learning
colostomy
usunięcie macicy
start learning
hysterectomy
torakoplastyka
start learning
thoracoplasty
chirurgiczne podniesienie i umocowanie obwisłych sutków
start learning
mastopexy
zszycie pęcherza moczowego
start learning
cystorraphy
usunięcie pęcherzyka żółciowego
start learning
cholecystectomy
operacyjne usunięcie kamienia z miedniczek nerkowych
start learning
pyelolithotomy
przytwierdzenie części okrężnicy do ściany jamy brzusznej
start learning
colopexy
ostry zawał przedniej ściany mięśnia sercowego
start learning
acute anterior myocardial infraction
ostry blok serca
start learning
complete heart block
nitrogliceryna
start learning
nitroglycerin, glyceryl trinitrate, GNT
tromboliza, rozpuszczenie zakrzepu
start learning
thrombolysis
zakrzep
start learning
blood clot/ thrombus
Zrobił kilka wdechów
start learning
He gave himself a few puffs
Ból nie chciał minąć
start learning
The pain wouldn't go
koło siódmej
start learning
sevenish
udar
start learning
stroke
wylew
start learning
cerebral haemorrhage
stanąć na nogi
start learning
to be up and about
niedobór potasu
start learning
hypokalaemia
zwiększać dawkę, miareczkować, aż do osiągnięcia pożądanego skutku
start learning
to titrate to effect
moczopędny
start learning
diuretic
przeciwwskazanie
start learning
contraindication for
arytmia
start learning
arrhythmia
przebieg leczenia
start learning
course of treatment/ line of treatment
bezpieczny dostęp dożylny
start learning
secure venous acces
przywrócić krążenie krwi
start learning
reperfusion
rozpuścić zakrzepy
start learning
dissolve blood clots
Zaczyna działać
start learning
It kicks in
w przybliżeniu
start learning
roughly
doktoranci
start learning
PhD students
nadciśnienie
start learning
hypertension
cichy zabójca
start learning
silent killer
obniżone ciśnienie
start learning
hypotension
przyczyna, podłoże problemu
start learning
underlying cause
Choroba jest dziedziczna
start learning
A disease runs in a family
choroba dziedziczna
start learning
inhreited disease
krewny
start learning
a relative/ relation
najbliższy krewny
start learning
next of kin
otyłość
start learning
obesity
kwasy tłuszczowe
start learning
fatty acids
dowiedziony, wykazany
start learning
established
powiązanie
start learning
link
choroba wieńcowa
start learning
coronary heart disease
uszkodzenie naczyń krwionośnych
start learning
damage to blood vessels
pojawienie się, wystąpienie
start learning
occurrence
ograniczyć, zredukować
start learning
to keep down
ilość przyjmowanego (np. pokarmu)
start learning
intake
powszechne występowanie, przewaga, dominacja
start learning
prevalence
etiologia
start learning
aetiology
czynniki przyspieszające
start learning
precipitating factors
Szybko przyjdzie i szybko wyjdzie
start learning
He'll be in and out
rozebrać się do pasa
start learning
to strip to the waist
usunąć żyłę
start learning
to strip the vein
od czasu do czasu
start learning
of and on / from time to time
dobre zachowanie przy łóżku pacjenta
start learning
good bedside manner
układ oddechowy
start learning
respiratory system
jama nosowa
start learning
nasal cavity
jama ustna
start learning
oral cavity
krtań
start learning
larynx / voice box
oskrzele
start learning
bronchus
oskrzela
start learning
bronchi
pęcherzyki płucne
start learning
alveoli
gardło
start learning
pharynx
nagłośnia
start learning
epiglottis
tchawica
start learning
windpipe / trachea
opłucna
start learning
pleura / pleural membrane
przestrzeń międzyżebrowa
start learning
intercostal space
małe pęcherzyki powietrza
start learning
tiny air sacs
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
tlen
start learning
oxygen
zapalenie krtani
start learning
laryngitis
wysoki głos
start learning
high-pitched
zachrypnięty
start learning
hoarse
Mam chrypkę
start learning
I'm hoarse
głos bez zakłóceń
start learning
smooth
zapalenie tchawicy
start learning
tracheitis
zapalenie opłucnej
start learning
pleurisy
kłujący ból
start learning
stabbing pain
tępy ból
start learning
dull pain
ostry ból
start learning
sharp pain
kroplówka
start learning
drip
zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła
start learning
post-nasal drip
szczekający kaszel
start learning
barking cough
podrażniający kaszel
start learning
tickly cough
odchrząknąć
start learning
to clear one's throat
świszczący kaszel
start learning
wheezing cough
refluks
start learning
oesophageal reflux
głuchy kaszel
start learning
hollow cough
zapalenie nagłośni
start learning
epiglottitis
źle się czuć
start learning
to be poorly
porażenie
start learning
palsy
porażenie mózgowe
start learning
cerebral palsy
porażenie nerwu krtaniowego
start learning
laryngeal nerve palsy
zapalenie oskrzeli
start learning
bronchitis
mokry kaszel
start learning
productive cough
duszności
start learning
breathlessness
trzeszczenie, szmery, rzężenie
start learning
crackles
wydechowy
start learning
expiratory
wdychać
start learning
to inspire / to inhale / to breathe in
wydychać
start learning
to expire / to exhale / to breathe out
grubobańkowe
start learning
coarse
osłuchiwanie
start learning
auscultation
świst
start learning
wheeze
świszczeć
start learning
to wheeze
niedrożność przepływu powietrza
start learning
airflow obstruction
plwocina
start learning
sputum
lepki
start learning
sticky / tenacious
ropny
start learning
purulent
krwioplucie
start learning
haemoptysis
ból płuc
start learning
pleuritic pain
osłabienie, apatia
start learning
lethargy
ogólne złe samopoczucie
start learning
malaise
przewlekła obturacyjna choroba płuc
start learning
chronic obstructive pulmonary disease / COPD
odrażający, cuchnący
start learning
offensive
rdzawy
start learning
rusty
pienisty
start learning
frothy
czop
start learning
plug
rozstrzeń oskrzeli
start learning
bronchiectasis
ropień
start learning
abscess
zastoinowa niewydolność serca
start learning
congestive heart failure
grzybica kropidlakowa
start learning
aspergillosis
płatowe zapalenie płuc
start learning
lobar pneumonia
dreszcze, drgawki
start learning
rigors
brak apetytu (?)
start learning
anorexia
duszności
start learning
dyspnoea
gruźlica
start learning
tuberculosis / TB
nawracający
start learning
recurrent
wolno ustępujący
start learning
slow resolving
zator płucny
start learning
pulmonary embolism
omdlenie
start learning
syncope
międzybłoniak
start learning
mesothelioma
świdrujący ból
start learning
boring pain
rozproszony ból
start learning
diffuse pain
obfite pocenie się
start learning
profuse sweating

You must sign in to write a comment