Unit 8 page 122.2

 0    29 flashcards    peterdirnberger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieszanka
start learning
compound
rozpocząć
start learning
embark
słownictwo
start learning
vocabulary
wyrok
wydać wyrok
start learning
sentence
to pass a sentence
przesłanka
start learning
premise
reklama
start learning
advertising
fundusz
start learning
fund
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
stres
start learning
stress
rola
start learning
role
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
start learning
restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
biznes
Każdy biznes powinien być korzystny.
start learning
business
Every business should be profitable.
projekt
Pracuję nad wieloma projektami.
start learning
project
I'm working on many projects.
cel
Pilot zestrzelił swój cel.
start learning
target
The pilot shot down the target.
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
wspólnik
start learning
partner
grupa
Moja grupa jest mniej zaawansowana niż jego.
start learning
group
My group is less advanced than his.
sklep
W małym sklepie osiedlowym można kupić prawie wszystko.
start learning
shop
There's a little shop in the neighbourhood where you can buy almost everything.
klasa (grupa ludzi)
W tym roku jestem w klasie 6b.
start learning
class
I'm in class 6b this year.
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
start learning
whether
I don't know whether I should go there or not.
podnieść
start learning
raise
pomysł / idea
start learning
idea
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
start learning
word
I can't pronounce this word.
przypadek
start learning
case
twardy
Ludzkie kości są bardzo twarde.
start learning
hard
Human bones are very hard.
plan filmowy
start learning
set
napój, drink
Jestem spragniona. Czy mogę prosić o napój?
start learning
drink
I'm thirsty, can I have a drink?
część
To tylko część prawdy.
start learning
part
It's only part of the true.
późno
Chodźmy, jest bardzo późno.
start learning
late
Let's go, it's very late.

You must sign in to write a comment