Unit 8 page 122

 0    35 flashcards    peterdirnberger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lokalizować
start learning
locate
czasownik
start learning
verb
bessa
start learning
slump
rzeczownik
start learning
noun
rozpocząć
start learning
embark
zarobek
start learning
profit
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
stąpać
start learning
tread
wdrożenia
start learning
implement
fundusz
start learning
fund
personel
Kadra miała dobre relacje z uczniami.
start learning
staff
The staff had a good relationship with the pupils.
wzmacniać
start learning
strengthen
badania
Prowadzę badania dotyczące diet.
start learning
research
I conduct research on dieting.
całkowicie
start learning
altogether
recesja
start learning
recession
potknąć się
start learning
stumble
wyrażenie
start learning
phrase
skok
start learning
leap
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
start learning
recipe
My grandmother gave me her cookbook with hundreds of fantastic recipies.
hazard
start learning
gamble
spółka
start learning
company
rezygnować
start learning
resign
realizować
start learning
realise
zmierzać
start learning
tend
palec u stopy
start learning
toe
pożyczka
start learning
loan
obligacja
start learning
bond
wizja
start learning
vision
biznes
Każdy biznes powinien być korzystny.
start learning
business
Every business should be profitable.
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
start learning
decision
Think twice before you make a decision.
ekspert
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
start learning
expert
Experts say that the system isn’t secure.
mierzyć
start learning
measure
osiągać
start learning
achieve
umowa
start learning
contract
para
Potrzebuję nowej pary spodni.
start learning
pair
I need a new pair of trousers.

You must sign in to write a comment