Unit 8 page 119

 0    35 flashcards    peterdirnberger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
waluta
start learning
currency
moneta
start learning
coin
różnicować
start learning
differentiate
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
start learning
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
sztuka
Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest czynne do północy.
start learning
art
The Museum of Modern Art is open till midnight.
wymyślać
start learning
invent
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
start learning
easy
It’s easy to install this software.
średni
start learning
medium
złoto
Złoto jest drogie.
start learning
gold
Gold is very expensive.
dolar
Jaki jest kurs dolara?
start learning
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
stary
Muszę pozbyć się mojego starego samochodu.
start learning
old
I have to get rid of my old car.
uzgadniać
start learning
agree
cytat
start learning
quote
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
start learning
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
muszla
start learning
shell
powinien
start learning
ought
pieniądze
Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają.
start learning
money
They say money can't buy you happiness.
korzeń
start learning
root
srebrny
start learning
silver
stan
Jestem w stanie szoku.
start learning
state
I'm in a state of shock.
brak
start learning
lack
wolność
start learning
freedom
handel
start learning
trade
wymiana
start learning
exchange
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
start learning
page
Open your book on page 30.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
start learning
easy
It’s easy to install this software.
zło
start learning
evil
zwierzęcy
start learning
animal
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
start learning
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
forma
start learning
form
ława oskarżonych
start learning
bar
historia
Historia jest najlepszym nauczycielem.
start learning
history
History is the best teacher.
utworzyć
start learning
create
papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
start learning
paper
Can you pass me a sheet of paper?
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
start learning
whether
I don't know whether I should go there or not.

You must sign in to write a comment