Unit 8 Employment law

 0    56 flashcards    worker
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
in general
start learning
w ogólności
employment contract
start learning
Umowa o pracę
recruiting process
start learning
proces rekrutacyjny
applicant for employment
start learning
ubiegający się o zatrudnienie
job advertisement
start learning
ogłoszenie o pracę
discriminatory
start learning
dyskryminacyjny
construe
start learning
interpretować (też interpret)
genuine occupational qualification (GOQ)
start learning
obiektywne kryterium zawodowe (jedyny przypadek, kiedy rozróżnienie na płeć, rasę etc. jest uzasadnione i nie stanowi dyskryminacji)
reasonable adjustment of workplace to accomodate disabled person
start learning
uzasadnione dostosowanie miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej
date of employment
start learning
data zatrudnienia
amount and frequency of pay
start learning
Ilość i częstotliwość wynagrodzenia
hours of work
start learning
godziny pracy
holiday entitlement
start learning
prawo do urlopu
job title
start learning
stanowisko pracy
termination of employment
start learning
zakończenie zatrudnienia
unfair dismissal
start learning
niesprawiedliwe zwolnienie z pracy
discriminatory dismissal
start learning
dyskryminacyjne zwolnienie z pracy
redundancy
start learning
zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
trade union
start learning
związek zawodowy (w US: labor union)
employment tribunal
start learning
sąd pracy
loss of prospective earnings
start learning
utraty spodziewanych zarobków
labour law
start learning
zbiorowe prawo pracy (w przeciwieństwie do employment law, które dot. indywidualne prawo pracy)
collective bargaining
start learning
zawieranie układów zbiorowych pracy
collective bargaining agreement
start learning
układ zbiorowy pracy
right to unionise
start learning
prawo zrzeszania się w związkach zawodowych
picketing
start learning
pikiety
strike
start learning
strajk (też industrial action)
lockout
start learning
lokaut
marital status
start learning
stan cywilny
ethnic origins
start learning
pochodzenie etniczne
heralded
start learning
ogłoszony
victim of discrimination
start learning
ofiara dyskryminacji
pervade
start learning
przenikać, przesiąkać
landmark case
start learning
istotna, przełomowa sprawa sądowa
malicious
start learning
złośliwy
discredit
start learning
zdyskredytować
in consequence
start learning
w konsekwencji, w rezultacie,
impose
start learning
nakładać (np. grzywnę, karę)
open-ended contract
start learning
umowa na czas nieokreślony
derogatory
start learning
uwłaczający
grievor
start learning
grievor
irreparable
start learning
nie do naprawienia, nienaprawialny
uncomplimentary
start learning
niepochlebne
invoke
start learning
uruchamiać, wywoływać, zwracać się
denigrate
start learning
oczerniać
on the grounds that
start learning
na tej podstawie, że
reinstatement of the employee
start learning
przywrócenie pracownika do pracy
outlaw
start learning
banita; zakazać, wykreślić jakieś prawo
non-confidential
start learning
nie poufne, nietajne
non-discriminatory
start learning
niedyskryminujący
unspecific
start learning
niekonkretny, niedokładny
involuntary
start learning
mimowolny, nieumyślny
discriminate against sb based on
start learning
dyskryminować kogoś z powodu, że
protection provided under
start learning
ochrona zapewniona przez (dany akt, ustawę, kontrakt) UNDER!
immune from
start learning
chroniony przed
in respect of
start learning
pod względem

You must sign in to write a comment