Unit 8 cechy charakteru

 0    10 flashcards    crushedbizkit
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kreatywny - zdolny do wychodzenia z nowymi pomysłami
start learning
creative - is able to come up with ideas
autorytatywny - szanowany i słuchany przez innych
start learning
authoritative - respected and listened to by others
praktyczny - widzi, jak wdrążać pomysły w działania
start learning
practical - can see how to put ideas into a action
obiektywny - zdolny do postrzegania różnych punktów widzenia
start learning
objective - is able to see different points of view
ambitny - zdeterminowany by osiągać sukces w swojej karierze
start learning
ambitious - determined to succeed in their career
entuzjastyczny - ma dużo energii i dużo się ekscytuje
start learning
enthusiastic - has a lots of energy and often gets excited
metodyczny - skupia sie na detalach i robieniu rzeczy dobrze, nawet gdy zajmuje to czas
start learning
methodical - is concerned with details and getting things right even it takes time
analityczny - lubi oceniać i szacować
start learning
analytical - likes to assess and evaluate
godny zaufania - ktoś, komu możesz ufać i polegać na nim
start learning
reliable - is someone you can trust and depend on
adaptacyjny - gotowy do zmian nowych sytuacji
start learning
adaptive - able to change with new situations

You must sign in to write a comment