Unit 7 - the rest

 0    44 flashcards    stefcia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powiadamiać
start learning
notifty
major
start learning
ważny, główny
naruszenie, pogwałcenie
start learning
breach
zgodnie z czymś, według czegoś
start learning
according to sth
osiągać, wzrastać
start learning
gain
odstraszać
start learning
deter
chroniony
start learning
protected
zdobyć dostęp
start learning
to gain access
kraść
start learning
steal - stole - stolen
ofiara
start learning
victim
kredyt konsumpcyjny
start learning
consumer credit
kartoteka informacji kredytowej
start learning
credit file
ubezpieczenie
start learning
insurance
ubezpieczenie spłołeczne
start learning
social insurance
przemysł, branża
start learning
industry
chronić, zabezpieczać
start learning
safeguard
narodowy
start learning
national
konto
start learning
account
zgłoszone przypadki
start learning
reported cases
nadgodziny
start learning
overtime
włamywacz
start learning
burglar
magazyn
start learning
warehouse
okres, czas
start learning
period
pracownik
start learning
employee
w środku nocy
start learning
in the middle of the night
zawierać
start learning
contain
członek
start learning
member
podsumować coś, streszczać
start learning
summarize
rewizja, przzegląd, inspekcja
start learning
review
pomyłka
start learning
mistake
przesyłka za pokwitowaniem, przesyłka polecona
start learning
recorded delivery
koperta
start learning
envelope
dostawa
start learning
delivery
podpisywać
start learning
sign
natychmiast
start learning
immediately
miesięczny
start learning
monthly
tło, kontekst
start learning
background
zasadniczy, najważniejszy
start learning
principal
ostatnio, niedawno
start learning
recently
oczywiście, w oczywisty sposób
start learning
obviously
aktualizacja, nowa wersja programu
start learning
upgrade
wejście
start learning
entrances
obecny, bieżący
start learning
current
złodziej
start learning
thief

You must sign in to write a comment