unit 7 page 113

 0    35 flashcards    peterdirnberger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozmówca
start learning
interlocutor
zadanie
Podzieliliśmy zadania pomiędzy pracowników.
start learning
task
We divided the tasks between employees.
wyjaśnienie
start learning
clarification
uzgadniać
start learning
agree
uzasadniać
start learning
justify
niebezpieczne
start learning
unsafe
zdanie / opinia
start learning
opinion
gramatyka
Potrzebuję dobrego repetytorium z gramatyki niemieckiej.
start learning
grammar
I need a good compendium of German grammar.
słownictwo
start learning
vocabulary
spekulacja
start learning
speculation
wyrazić
start learning
express
uzgadniać
start learning
agree
fragment
start learning
extract
dokładny
start learning
accurate
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
start learning
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
wniosek
Wyciągnęliśmy kilka ważnych wniosków.
start learning
conclusion
We drew some important conclusions.
przygoda
start learning
adventure
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
próbka reklamowa
start learning
sample
uzgadniać
start learning
agree
instrukcja
start learning
instruction
ocena niedostateczna
start learning
fail
kran
start learning
tap
stan
Jestem w stanie szoku.
start learning
state
I'm in a state of shock.
płynąć
start learning
flow
zaproszony
start learning
invited
kuchenka
start learning
range
wymiana
start learning
exchange
charakter
start learning
character
język
start learning
language
uniknąć
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień musimy się porozumiewać.
start learning
avoid
In order to avoid any misunderstanding we have to communicate.
dialog
start learning
conversation
dyskutować
start learning
discuss
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
start learning
experience
Do you have any work experience?
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
start learning
whether
I don't know whether I should go there or not.

You must sign in to write a comment