Unit 7 page 104.2

 0    35 flashcards    peterdirnberger
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ustęp
start learning
paragraph
wezwanie do sądu
start learning
writ
przywracać
start learning
re-establish
związek
Nasz związek od samego początku nie był łatwy.
start learning
relationship
Our relationship from the very beginning wasn't easy.
negatywny
start learning
negative
regres
start learning
regress
utrudniać
start learning
impede
buntowniczy
start learning
rebellious
reakcja
start learning
reaction
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
dorosły
start learning
adult
niepewny
start learning
insecure
czytelnik
start learning
reader
przejście
start learning
transition
zachowanie
start learning
behaviour
wpłynąć
start learning
affect
nabyty
start learning
acquired
uzasadniać
start learning
justify
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
start learning
mature
Adam is very mature and responsible.
przewidywany
start learning
expected
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
start learning
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
piąty
start learning
fifth
realizować
start learning
realise
ogromny / wielki
start learning
great
dzieciństwo
start learning
childhood
rodzic
start learning
parent
zareagować
start learning
react
cyngiel
start learning
trigger
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
start learning
experience
Do you have any work experience?
drażnić
start learning
annoy
incydent
start learning
incident
tożsamość
start learning
identity
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
start learning
difficult
This new game is too difficult for me.
przeszłość
Zapomnij o przeszłości.
start learning
past
Forget about the past.
przesiadka
start learning
transfer

You must sign in to write a comment