Unit 7 - One World

 0    144 flashcards    imklaudi
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

elementy krajobrazu
start learning
geographical features

coast

continent


desert

flow

foothills

glacier

island

usytuować
start learning
locate

położenie
start learning
location

pasmo górskie
start learning
moutain range

górować nad
start learning
overlook

półwysep
start learning
peninsula

las deszczowy
start learning
rainforest

brzeg rzeki
start learning
river bank


valley

volcano

pogoda i klęski żywiołowe
start learning
weather and natural disaster

climate

pęknięcie
start learning
crack

zniszczyć
start learning
distroy

zniszczenie
start learning
destruction

drought

wybuchnąć (o wulkanie)
start learning
erupt

ewakuować
start learning
evacuate

evacuation

wybuchnąć
start learning
explode

wygasły wulkan
start learning
extinct volcano

czynny wulkan
start learning
active volcano

ekstremalne zjawiska pogodowe
start learning
extreme weather

flood

wylać, zalać (o rzece)
start learning
flood

zalania, podtopienia
start learning
flooding

forecaster

ground

hurricane

trzęsienie ziemi
start learning
eatrhquake

meteorologia
start learning
meteorology

przepowiedzieć, przewidzieć
start learning
predict

prediction


rescuer

rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
river burst its bank

wyrzucać gorące skały
start learning
send out hot rocks

trząść się
start learning
shake

strike


tornado

strefa zagrożona tsunami
start learning
tsunami zone

wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption


stacja meteorologiczna
start learning
weather centre

prognoza pogody
start learning
weather forecast

czerpać korzyści z
start learning
benefit from

żebraczka
start learning
beggar

przedstawiać historię światowej opinii publicznej
start learning
bring a story to the global community

capital city

country

wzrost gospodarczy
start learning
economic growth

elect

elektryczność
start learning
electricity

eksportować
start learning
export

uzyskać dostęp do
start learning
get access to

służba zdrowia
start learning
health care

obszar przemysłowy
start learning
industrial area

mieszkaniec
start learning
inhabitant

przywódca
start learning
leader

lokalna społeczność
start learning
local community

nawiązać kontakt z
start learning
make contact with

megamiasto
start learning
megacity

świat zewnętrzny
start learning
outside world

przeludnienie
start learning
overpopulation

liczba ludności
start learning
population

poverty

production

dostarczać
start learning
provide

zwiększać świadomość czegoś, uświadamiać
start learning
raise awareness of sth

bieżąca woda
start learning
running water

stopa życiowa
start learning
standard of living

wódz plemienia
start learning
tribal chief

członkowie plemienia
start learning
tribal people

tribe

obyczaje, zwyczaje
start learning
way of life

zanieczyszczenie powietrza
start learning
air pollution

jakość powietrza
start learning
air quality

zmiana klimatu
start learning
climate change

wylesienie
start learning
deforestation

zagrożone rośliny
start learning
endangered plants

zagrożone gatunki
start learning
endangered species

zagrożone dzikie rośliny i zwierzęta
start learning
endagered wildlife

środowisko naturalne
start learning
environment

globalne ocieplenie
start learning
global warming

nielegalna wycinka drzew
start learning
illegal logging

żarówka energooszczędna
start learning
low energy light bulb

melt

na skalę światową
start learning
on a global scale

ekologiczny
start learning
organic

uzyskać plony
start learning
produce crops

transport publiczny
start learning
public transport

odtworzyć
start learning
recreate

przetwarzać
start learning
recycle

pojemnik do segregacji odpadów
start learning
recycling bin

energia odnawialna
start learning
renewable energy

oszczędzać energię
start learning
save energy

panel słoneczny
start learning
solar panel

bite


cattle

dolphin

feed

female elephant

female gorilla
trunk

whale

bring alive

gadget

innovation

komunikacja natychmiastowa
start learning
instant communication

interaktywna mapa
start learning
interactive map

łącze internetowe
start learning
internet connection

technika satelitarna
start learning
satellite technology

założyć, uruchomić
start learning
set up

udostępnić, podzielić się
start learning
share

przesłać, wrzucić
start learning
upload

virtual

dotyczyć, dotykać
start learning
affect

stojak na rowery
start learning
bicycle rack

come across

powiększyć, rozbudować
start learning
expand

explore

siedziba główna, centrala
start learning
headquarters

całkowicie wyzdrowieć
start learning
make a complete recovery

zawdzięczać
start learning
owe

reduce

zniżka, obniżka
start learning
reduction

surgeon

surround

nieprzytomny
start learning
unconscious

vertical


You must sign in to write a comment