unit 7 matura explorer upper intermediate

 0    133 flashcards    tuska7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
transparent
start learning
banner
poświęcenie
start learning
blessing
bal kostiumowy
start learning
fancy-dress party
przyjęcie pożegnalne
start learning
farewell party
flota
start learning
fleet
girlanda
start learning
garland
parapetówka (impreza po wprowadzeniu się do nowego mieszkania lub domu)
start learning
housewarming party (party after moving into a new apartment or house)
szarfa,
start learning
sash,
serpentyna w sprayu
start learning
streamer
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
uroczysty posiłek
start learning
celebratory meal
dziecinna własność
start learning
childish possession
obchody
start learning
celebrations
stać się pełnoletnim
start learning
come of age
zagubiony
start learning
confused
mieć prawo
start learning
entitled do
stawić czoła życiu
start learning
face life
buty na płaskiej podeszwie
start learning
flat shoes
wręczać
start learning
hand
przestrzeganie prawa
start learning
observence law
zdobyć pełne prawo
start learning
obtain full legal right
z pozoru
start learning
on the surface
stać się kobietą
start learning
pass into womanhood
pozwolenie
start learning
consent
być całkowicie przeciwnym czemuś
start learning
be dead set against sth
troszczyć się o sb
start learning
fend for yourself
zerwać się z łańcuchów
start learning
go off the rails
wyrażać swoja niezależność
start learning
make a statement of independence
wybierać
start learning
pick
rytułał przejścia
start learning
rite of passage
ustatkować się
start learning
settle down
być surowym
start learning
be strict
odpukać w niemalowane drewno
start learning
touch wood
decydować o zawarciu małżeństwa
start learning
agree a marriage
zaaranżowanie małżeństwa
start learning
arranged marriage
odpowiedni wiek
start learning
appropriate age
poświecac się czemus
start learning
commit to sth
zaloty
start learning
courtship
obrońca
start learning
defender
innymi słowy
start learning
in other words
zrobić pierwszy krok
start learning
make the first move
krążyć
start learning
cruise down
śmiały
start learning
daring
przywiązac wagę do czegoś
start learning
make more of sth
minimalizowac
start learning
play sth down
starzejące się społeczeństwo
start learning
aging population
system wzajemnego wspierania sie dwóch osob
start learning
buddy system
stosunek do czegoś
start learning
approach to sth
sprawa budząca nie pokój
start learning
concern
oczekiwac dziecka
start learning
expect a child
skala płodności
start learning
scale fertility
być wdzięcznym za coś, doceniać
start learning
be grateful for something
być uczonym w domu
start learning
home-schooled
utrzymac spokoj
start learning
keep peace
prowadzić rozrzutny tryb życia
start learning
live extravagantly
wiązać koniec z końcem
start learning
make ends meet
wyrzekać się
start learning
make sacrifices
źle się zachowywać
start learning
misbehave
pieluchy jednorazowe
start learning
nappies
chwalić kogoś
start learning
praise someone
priorytet
start learning
priority
zniechęcać kogoś
start learning
put sb off
mieć rodzine
start learning
raise a family
zastępowac
start learning
replace
nagroda
start learning
reward
nie ma ograniczeń
start learning
the sky is the limit
dzielić obowiązki domowe
start learning
share the domestic chores
poronić
start learning
suffer a miscarriage
sklep z używanymi artykułami
start learning
thrift shop
zachwycony
start learning
thrilled
dokonać zamachu
start learning
assassinate
wysadzić w powietrze
start learning
blow up
spalić kukłę (Guy'a Fawkes'a)
start learning
burn an effigy (Guy Fawkes)
upamiętnić
start learning
commemorate
beczki prochu armatniego
start learning
gunpowder barrels
spisek
start learning
plot
gotowa do zapalenia
start learning
ready to be lit
papież
start learning
pope
przywracanie
start learning
Restoration
zdrada stanu
start learning
treason
podziemia
start learning
vaults
zabijać okna deskami
start learning
borad up windows
nieść transparent
start learning
carry a banner
kasztan (owoc kasztanowca)
start learning
chestnut
zwyczaj
start learning
customary
pochodzić z roku
start learning
date back to
przygasać
start learning
die down
pokaz fajerwerków
start learning
display a fireworks
wyrażać złość
start learning
express anger
płonąca pochodnia
start learning
flaming torch
znaczenie, ważność
start learning
significance
straż miejska
start learning
traffic warden
pełen obaw
start learning
apprehensive
pan młody
start learning
bridegroom
obskurny
start learning
dingy
pamiętne wydarzenie
start learning
memorable event
wieczór kawalerski
start learning
stag night
umeblowany gustownie
start learning
tastefully furnished
grill z sąsiadami
start learning
community barbeque
potomek
start learning
descendant
pochodzenie 2 znaczenia
start learning
origin/descent
rozmaite 2 znaczenia
start learning
Various/ diverse
barwić rzekę na zielono
start learning
dye the river green
prom
start learning
ferry
obchody
start learning
festivities
poczucie wspolnoty narodowej
start learning
sense of community national
zdjecia reportażowe
start learning
action shots
przyjmowac nowych członków
start learning
admit new members
docenic
start learning
appreciate
pomagac
start learning
assist
odświetne mundury
start learning
decorative uniforms
kapelusz ozdobiony piórami
start learning
feathered hat
zostać wciągnietym w
start learning
get roped into
gospoda
start learning
inn
nakrywac do stołu
start learning
lay the table
sygnalizować początek świeta
start learning
mark the start of the festival
nabożeństwo w intencji
start learning
memorial service
podzielić
start learning
split
kopertówka
start learning
clutch bag
prezent grupowy
start learning
combined present
ogłosić zwycięzce
start learning
declare winner
karta prezentowa
start learning
gift receipt
mam pewien problem
start learning
I am a bit stuck
zajmować
start learning
occupy
metka z ceną
start learning
price tag
przemyślany prezent
start learning
thoughtful gift
pakować, zawijać
start learning
wrap
czytac fragment
start learning
read a passage
niedostatecznie wyposazony
start learning
poorly equipped
byc dojrzałym
start learning
be mature
powody dla których
start learning
reasons
przemysł
start learning
industry
okazja
start learning
bargains

You must sign in to write a comment