UNIT 7 5 OSSP

 0    39 flashcards    krysiakansy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zagadaj do niej
start learning
chat her up
Zakochać się
start learning
fall in love
Zakochała się
start learning
she fell in love
Zejść się na nowo
start learning
get back together
Zaręczyć się z
start learning
get engaged to
Mieć dobre relacje z
start learning
get on well with
Pogodzić się
start learning
make up
Zaproś ją na randkę
start learning
ask her out
Zaprosił ją na randkę
start learning
he asked her out
Czuć pociąg od kogoś
start learning
fancy
Ona mi się podoba
start learning
I fancy her
Pokłócić się z
start learning
fall out with
Rozwieść się
start learning
get divorced
Rozwiódł się z Anną
start learning
He divorced Anna
Ożenić się z
start learning
get married to
Chodzić z
start learning
go out with
Rozstać się z
start learning
split up with
Oni się rozstali
start learning
they split up
Oni się pokłócili a potem pogodzili
start learning
they fell out and then made up
W końcu
start learning
in the end
Stają się samotni
start learning
they become isolated
Prowadzić życie towarzyskie
start learning
socialise
Grupy znajomych
start learning
social circles
Otoczenie, środowisko
start learning
environment
Mniej atrakcyjny
start learning
less attractive
Najmniej nieatrakcyjny
start learning
the least unattactive
Rozsądny wybór
start learning
a sensible choice
Łączyć się w pary
start learning
get into pairs
Kiedy dzwoni dzwonek
start learning
when the bell rings
Bliskie memu sercu
start learning
close to my heart
To wymaga trochę wysiłku
start learning
it requires some effort
Nie przerywaj mi!
start learning
don’t interrupt me
Nie osądzaj go
start learning
don’t judge him
Zobowiązania
start learning
obligations
Satysfakcjonujący
start learning
fulfilling
Nic wspólnego z
start learning
nothing in common with
Przekonać go, że
start learning
convince him that
Możliwość spotkania kogoś
start learning
opportunity to meet somenone
Biegać w kółko
start learning
run in circles

You must sign in to write a comment